ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

در فضیلت صلوات بر رسول اللّه

در فضیلت صلوات بر رسول اللّه

فهرست مطالب

در فضیلت صلوات بر رسول اللّه

پدید آورنده: ابوسعید واعظ (قرن 5)، صفحه 73

 

بشارت الهی

 

رسول صلی الله علیه و آله می گوید: جبرئیل علیه السلام مرا بشارت داد و گفت: خدای تعالی می گوید هر که صلوات دهد بر تو، من صلوات دهم بر وی، و هر که سلام فرستد به تو من سلام فرستم بدو.

 

پس رسول صلی الله علیه و آله می گوید: من سجده کردم خدای را شکر این نعمت را.

 

عبدالرحمن بن عوف می گوید که من بیرون رفتم با رسول صلی الله علیه و آله به گورستان بقیع و رسول صلی الله علیه و آله سجده ای دراز بکرد، من پرسیدم از رسول صلی الله علیه و آله از آن. گفت: جبرئیل به من آمد و گفت: هیچ کس صلوات ندهد بر تو الا که هفتاد هزار فرشته بر وی صلوات دهند.

 

رسول صلی الله علیه و آله گفت: بنشینند قومی در مجلسی که در آن مجلس صلوات بر رسول صلی الله علیه و آله ندهند الا که برایشان حسرتی و پشیمانی باشد و اگر چه در بهشت روند از آنچه بینند از ثواب صلوات بر رسول صلی الله علیه و آله .

 

رفع حوایج

 

رسول صلی الله علیه و آله گفت: هر که هر روز صدبار بگوید: اَللّهمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ اَهْلِ بَیْتِهِ صد حاجت از آن او گزارده شود. از آن جملت سی حاجت در دنیا باشد و باقی در آخرت.

 

رسول صلی الله علیه و آله می گوید: هیچ مسلمانی درودی به من نفرستد الا که خدای تعالی روح من باز دهد به من تا جواب سلام و درود او باز دهم.

 

رسول صلی الله علیه و آله می گوید: هر که اول بامداد ده بار صلوات فرستد به من و آخر روز ده بار دیگر صلوات فرستد به من شفاعت من او را دریابد روز قیامت.

 

ذکر دوست

 

روایت کرده اند در معنی این آیت که «وَ رَفعنا لَکَ ذِکرَک» حق تعالی می گوید که ما بیفراشتیم ذکر تو تا هر جا که ذکر من کنند ذکر تو نیز کنند. پس ظاهر شود نام مصطفی صلی الله علیه و آله نزدیک فرشتگان آسمان ها و زمین ها و دریاها و کوه ها.

 

روایت کرده اند که حق تعالی روز قیامت جمع کند خلق اولین و آخرین را، پس بلال بیاید بر ناقه ای از ناقه های بهشت و جمله مؤذنان عالم متابع او باشند و بلال بانگ نماز بگوید.

 

چون بدینجا رسد که «اَشهَدُ أنَّ مُحَمّدا رَسُول اللّه » خلق اولین و آخرین که در محشر حاضر باشند، همه گواهی دهند به رسالت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله .

 

روایت کرده اند که رسول صلی الله علیه و آله بر منبر رفت و سه بار آمین گفت. صحابه گفتند: یا رسول اللّه ! امروز چیزی کردی که هرگز آن نکرده بودی. رسول صلی الله علیه و آله گفت: آری. جبرئیل علیه السلام آمد و گفت: هر که پدر و مادر را دریابد یا یکی از هر دو و خدای تعالی او را نیامرزد به خدمت و مراعات ایشان خدای تعالی او را از رحمت خود دور گرداند. من گفتم: آمین.

 

دیگر آن که ماه رمضان دریابد و او را آمرزش حاصل نیاید، خدای تعالی او را دور کند از رحمت. من گفتم: آمین.

در فضیلت صلوات بر رسول اللّه

دیگر آن کس که یاد تو که رسول خدایی پیش او کنند و او صلوات ندهد، خدای تعالی او را از رحمت خود دور گرداند. من گفتم: آمین.

 

حق تعالی می گوید: «اِنَّ اللّه َ وَ مَلائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّ
بیِ …» خدا و فرشتگان صلوات می دهند بر پیغمبر صلی الله علیه و آله . ای آنان که ایمان آورده اید! شما نیز صلوات دهید.

در فضیلت صلوات بر رسول اللّه صلی الله علیه و آله

پس می باید که بنده مؤمن چون صلوات دهد نیت موافقت خدای خویش کند و اقتدا به ملایکه کند و طمع دارد که خدای تعالی بر او صلوات دهد چه از رسول صلی الله علیه و آله روایت است که گفت [اثر بشاشت بر رخسار مبارک رسول صلی الله علیه و آله ظاهر بود].

 

حق تعالی می گوید که هر که یک بار بر تو صلوات دهد من بر او ده بار صلوات دهم و هر که ده بار بر تو صلوات دهد، من صد بار بر او صلوات دهم.

 

دعا و صلوات

در فضیلت صلوات بر رسول اللّه

رسول صلی الله علیه و آله گفت که خدای را عزوجل فرشتگانند که به من رسانند صلوات امت من و گویند: یا رسول اللّه ! فلان پسر فلان صلوات داد بر تو.

 

پس جماعتی گفتند: یا رسول اللّه ! این چگونه باشد و در گور ریزیده شده باشی.

 

رسول صلی الله علیه و آله گفت: به درستی که خدای تعالی حرام کرده است گوشت های پیغمبران بر زمین که آن را بخورد.

در فضیلت صلوات بر رسول اللّه

آورده اند که مردی بیامد و گفت: یا رسول اللّه ! اگر من ثلثی دعای خویش صلوات بر تو کنم چون باشد؟ رسول صلی الله علیه و آله گفت: اگر زیادت کنی تو را بهتر باشد. گفت: اگر جمله دعای خویش را صلوات بر تو کنم؟ رسول صلی الله علیه و آله گفت: اگر چنین کنی حق تعالی همه غم های تو کفایت کند و همه گناهانت بیامرزد.

 

و قال صَلَّی اللّه علیه: «اَقْرَبُکُم مَنْ اَکثَرُکُم صَلوةً عَلَیَّ».

 

رسول صلی الله علیه و آله گفت: نزدیک ترین شما به من آن کس است که صلوات بیشتر دهد بر من.

در فضیلت صلوات بر رسول اللّه

رسول صلی الله علیه و آله می گوید: که شما را خبر دهم که بخیل ترین مردمان کیست؟ گفتند: بلی یا رسول اللّه. گفت: آن که مرا یاد کنند پیش او و صلوات بر من ندهد. رسول صلی الله علیه و آله می گوید: دعا بازداشته بود و اجابتش نبود تا ختمش به صلوات بر من کرده شود.

در فضیلت صلوات بر رسول اللّه

ثوری آورده است که من مردی را دیدم از جمله حاجیان و صلوات می داد بر پیغ
مبر صلی الله علیه و آله من او را گفتم: این جایگاه ثنا است و تمجید خدای تعالی تو صلوات می دهی؟

 

گفت: من تو را خبر دهم بدان که پدرم بمرد و رویش سیاه شد. پس مردی درآمد و رویش روشن بود چنان که جزع، و دست بر روی پدرم مالید و روی پدرم همچون ماه گشت. من گفتم: تو کیستی؟ گفت: من فرشته ام که موکلم بر آن کس که صلوات بر پیغمبر دهد که در حق وی چنین کنم.

 

صلوات در شب آدینه

 

رسول صلی الله علیه و آله می گوید: هر که پیش او ذکر من کنند و صلوات ندهد، خطا کرده باشد راه بهشت را. رسول صلی الله علیه و آله می گوید: بسیار صلوات دهید بر من در شب روشن یعنی شب آدینه که صلوات شما بر من عرض کنند.

 

رسول صلی الله علیه و آله می گوید: که خدای تعالی فرشته ای را از فرشتگان شنوایی جمله خلایق بداده است و او ایستاده است بر گور من چون بمیرم تا روز قیامت. پس هیچ کس نباشد که صلوات دهد بر من از امت من الا که نامش بگوید و نام پدرش بگوید و گوید: یا محمد! فلان کس صلوات داد بر تو.

 

رسول صلی الله علیه و آله گفته است که هیچ دعایی نیست الا که میان آن دعا و میان خدای تعالی حجابی باشد تا آن که صلوات بر من دهند، و چون صلوات دهند آن حجاب دریده شود و دعا را اجابت بود، و چون صلوات ندهند دعا باز گردد و به محل اجابت نرسد.

 

علی بن ابی طالب علیه السلام می گوید که چون مرد دعایی کند و ذکر رسول صلی الله علیه و آله نکند آن دعا بر سر او پر می زند و از آنجا بر بالا نرود و چون یاد پیغمبر صلی الله علیه و آله بکند آن دعا را بر دارند و به آسمان برند.

 

صلوات در روز آدینه

 

رسول صلی الله علیه و آله گفت: بزرگوارترین روزهای شما روز آدینه است. آدم علیه السلام را در این روز آفریدند و در این روز وفاتش رسید، و در این روز نفخ صور باشد. پس شما در این روز بر من صلوات بسیار دهید از آنکه صلوات شما بر من عرض کرده می آید.

 

رسول صلی الله علیه و آله گفت: هر که از امت من صلوات دهد بر من از اخلاص دل، خدای تعالی درود دهد بر وی بدان ده صلوات و بنویسد از برای او بدان ده حسنات و بسترد از دیوان او ده گناه و بیفزاید از برای او ده درجات.

 

ابو طلحه روایت می کند که رسول صلی الله علیه و آله می آمد یک روز خرم و شاد و گفت: جبریل به من آمد و گفت: یا محمد! تو راضی نیستی بدانکه هیچ کس از امت بر تو یک صلوات ندهد الا که من ده صلوات دهم بر او، و هیچ کس از امت تو بر تو سلام نکند الا که من ده بار بر او سل
ام کنم.

 

hawzah.net

کانال جامع دو نور در ایتا:
https://eitaa.com/twonoor
کانال جامع دو نور در تلگرام:
https://t.me/twonoor

صفحه اصلی – موسسه قرآن و نهج البلاغه

در فضیلت صلوات بر رسول اللّه. در فضیلت صلوات بر رسول اللّه. در فضیلت صلوات بر رسول اللّه. در فضیلت صلوات بر رسول اللّه. در فضیلت صلوات بر رسول اللّه. در فضیلت صلوات بر رسول اللّه. در فضیلت صلوات بر رسول اللّه
به این مطلب امتیاز دهید:
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید