ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

دعاهاى روایت شده در پى نماز

دعاهاى روايت شده در پى نماز

دعاهاى روایت شده در پى نماز


۱ ـ امام جواد علیه السّلام:

 

هرگاه پیامبر صلّى الله علیه و آله از نمازش فارغ مى شد مى گفت: خدایا، آنچه را کرده و مى کنم، نهان و آشکار کرده ام، اسراف بر خود را و آنچه را که تو بهتر از من مى دانى، بر من بیامرز. خدایا تو پیش از همه و پس از همه هستى، جز تو خدایى نیست.

به داناییت بر نهان و به تواناییت بر همه خلقت سوگند، تا آنگاه که زندگى را برایم بهتر مى دانى، مرا زنده نگاه دار و آنگاه که مرگ را برایم بهتر مى دانى، مرا بمیران. خدایا، همانا من بیم از تو را در نهان و آشکار، سخن حق را در خشم و خشنودى و میانه روى را در تنگدستى و توانگرى، از تو مى خواهم.

نعمتى تمام ناشدنى و روشنى چشمى ناگسستنى را از تو مى خواهم. خشنودى به حکم تو، مرگى مبارک پس از زندگى و زندگانى آرام پس از مرگ، لذت نگاه به تو و شوق دیدارت و ملاقات تو بى رنجى گزنده و فتنه اى گمراه کننده را، از تو مى خواهم. خدایا، ما را به زینت ایمان، مزیّن کن و راهنما و رهیافته قرار ده. خدایا، ما را در میان آنان که ره نمودى، ره بنما.

خدایا، همانا من اراده قوى بر یافتن راه راست و و پایدارى در کار و استوارى در راه حق را از تو مى خواهم. سپاسگزارى نعمتت را، سلامتى کامل و اداى حقت را مى خواهم. اى پروردگار من، دلى پیراسته و زبانى راستگو از تو مى خواهم.

از آنچه که مى دانى آمرزش مى طلبم و نیکوترین آنچه که مى دانى از تو مى خواهم و از بدى آنچه مى دانى به تو پناه مى برم، که تو مى دانى و ما نمى دانیم و تو به نهانها بسیار دانایى[۱].

 

2 ـ ابو ایّوب انصارى:

 

در پشت سر پیامبرتان صلّى الله علیه و آله نماز نگزاردم، جز اینکه هرگاه نمازش را به پایان مى برد، مى شنیدم که مى گوید: خدایا همه خطاها و گناهانم را بیامرز، خدایا نعمتت را بر من ارزانى دار، مرا زنده بدار و روزیم ده و به کارها و خویهاى شایسته رهنمونم کن که جز تو به شایسته هاى آن دو (کارها و خویها) ره نمى نماید و جز تو از زشتهاى آن دو، باز نمى دارد.

 

3 ـ پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله ـ به علىّ علیه السّلام ـ:

 

هرگاه خواستى هر چه را مى شنوى و مى خوانى به یاد بسپارى، این دعا را در پى هر نماز بخوان: پاک و منزّه است آن که به مردمان مملکتش تجاوز نمى کند. پاک و منزه است آن که ساکنان زمین را کیفرهاى گونه گون نمى دهد، پاک و منزه است آن مهربان و بخششگر. خدایا، در دل من نور و بینش و فهم و دانایى قرار ده، که تو بر هر کار توانایى.

 

4 ـ اصبغ از امام علىّ علیه السّلام:

 

هر کس دوست دارد از دنیا برود در حالى که از گناهانش پاک شده آنگونه که زر ناب از تیرگیها پاک مى گردد و هیچکس چیزى به ستم برده را از او مطالبه نکند، در پى هر یک از نمازهاى پنجگانه، تبار نامه خداوند، قل هو الله احد، را دوازده مرتبه بخواند.

سپس دستانش را بگشاید و بگوید: خدایا به نام پنهان، پوشیده، پاک، پاکیزه و خجسته ات از تو مى خواهم. به نام بزرگ و چیرگى همیشگیت از تو مى خواهم. اى بخشنده عطاها، اى آزاد کننده اسیران، اى رهایى دهنده مردم از آتش، بر محمّد و خاندان او درود فرست، از آتش رهاییم ده، آسوده از دنیا ببر و به سلامت وارد بهشت گردان.

آغاز دعایم را رستگارى، میان آن راکامیابى و پایان آن را نیکویى قرار ده، که تنها تو به نهانها بسیار دانایى. سپس فرمود: این از امور نهانى است که پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله به من آموخت و فرمان داد آن را به حسن و حسین نیز بیاموزم.

 

5 ـ امام صادق علیه السّلام:

 

پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله روزى به اصحابش فرمود: آیا اگر هر چه لباس وظرف دارید گردآورید وروى هم بنهید، فکر مى کنید به آسمان برسد؟ گفتند: نه اى پیامبر خدا، فرمود: آیا شما را به چیزى راهنمایى نکنم که ریشه اش در زمین و شاخه اش در آسمان باشد؟ گفتند: چرا، اى پیامبر خدا. فرمود: هر یک از شما که از نماز واجبش فارغ شد، سى بار بگوید: «و خدا پاک و منزّه است، سپاس براى خداست و جز خداوند، هیچ خدایى نیست و خدا بزرگتر است».

همانا ریشه این ها در زمین و شاخه آن ها در آسمان است. آن ها خرابى، آتش، غرق شدن، در چاه افتادن، خوراک درنده شدن، مرگ بد و بلاى آسمانى را که در آن روز بر بنده فرود مى آید، دفع مى کنند و آن ها ماندگارند.

 

6 ـ پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله:& lt;o:p>

 

در پى هر نماز مى گویى: خدایا از نزد خود مرا ره بنما و از فضل و بخششت بر من فرو ریز و از رحمتت بر من بگستر و از برکتهایت، بر من فرو فرست.

 

7 ـ امام علىّ علیه السّلام ـ از دعاى ایشان پس از نماز واجب ـ:

 

خدایا، براى تو نماز گزاردم و حال آنکه مى دانى در نمازم، نقص و شتاب و فراموشى و غفلت و کسالت و سستى و از یاد بردن و ریا و خودنمایى و شک و دورى و گمان و عُجب و اندیشه کردن و فروگذاشتن از کمال واجبت، مى باشد.

اى خداى من، از تو مى خواهم بر پیامبر و خاندانش درود فرستى و نقص نمازم را به تمام، و شتابم را در آن به تأمل و استوارى و فراموشى ام را به بیدارى و غفلتم را به مواظبت و کسالتم را به نشاط و سستى ام را به پایدارى و از یاد بردنم را به یادداشتن و دورى ام را به کشش و ارتباط و ریایم را به اخلاص و خودنمایى ام را به پوشاندن و شکّم را به یقین و گمانم را به حجّت و اندیشه ام را به فروتنى و تحیّر و فروماندنم را به فرمانبردارى، تبدیل فرمایى.همانا براى تو نماز گزاردم و به تو روىکردم و به تو ایمان آوردم و تو را قصد کردم. 

پس در نماز و دعایم، رحمت و برکت قرار ده که زشتیهایم را بپوشاند و جایگاهم را گرامى دارد و رویم را سفید گرداند و عملم را پاکیزه کند و بار گناهم را سبک گرداند. خدایا، با آن، سنگینى ام را سبک گردان و آنچه را نزد توست بهتر از آنچه از من مى بُرى، قرار ده.

 

سپاس خداوندى که واجبى را از من ادا کرد که از نمازهاى واجب و نوشته شده بر مؤمنان بود. اى خداوند، اى بخشنده ترین بخشندگان.

 

8 ـ هر کس مى خواهد پیمانه اش را تمام گیرند، پس در پى هر نماز بگوید: پاک ومنزّه است پروردگارت، پروردگار عزّت، از آنچه مى گویند وسلام بر پیامبران و سپاس مخصوص پروردگار جهانیان است.

 

9 ـ امام باقر علیه السّلام:

 

کمترین چیزى که از دعا، پس از (نماز) واجب کفایت مى کند، این است که بگویى: خدایا، همانا من هر نیکى را که به آن آگاهى دارى، از تو مى خواهم و از هر بدى که به آن دانایى، به تو پناه مى برم. خدایا، همانا من آسایش در همه کارهایم را از تو مى خواهم و از رسوایى دنیا و عذاب آخرت به تو پناه مى برم[۲].

 

10 ـ امام صادق علیه السّلام:

 

هر کس در پى نماز واجب بگوید: «خود و خانواده و فرزندانم و هر کس که نگهداریش با من است را، به خداى بزرگ و شکوهمند مى سپارم و به خدایى که همه چیز در برابر بزرگى اش وحشت زده و ترسان و خوار است، خود و خانواده، دارایى، فرزندان و هر کس را که نگهداریش با من است مى سپارم». در میان بالى از بالهاى جبرییل در بر گرفته وخود و خانواده و داراییش حفظ مى شود.

 

11 ـ دعایى است که در پى هر نماز خوانده مى شود، پس اگر بیمارى و رنج و دردى دارى، هرگاه نمازت را به پایان بردى، هفت بار با دست، سج
ده گاهت را مسح کن و این دعا را بخوان و دستت را بر جاى درد بکش و بگو: «اى کسى که زمین را بر آب و هوا را با آسمان نگه داشت و براى خود زیباترین نامها را انتخاب کرد، بر محمّد و خاندانش درود فرست و براى من اینگونه و آنگونه کن و این و آن را روزیم ده و از فلان و بهمان سلامتى ام بخش.

 

12 ـ خطاب به کسى که گفت: فدایت شوم، پیروان تو مى گویند: همانا ایمان دو گونه است: ماندگار و نماندنى. پس چیزى به من بیاموز که اگر آن را بگویم، ایمانم کامل شود، ـ فرمود: در پى هر نماز واجب بگو: خشنودم به اینکه، خداوند، پروردگارم؛ محمّد، پیامبر؛ اسلام، دین؛ قرآن، کتاب؛ کعبه، قبله و علىّ ولىّ وامامم باشد. و به امامت حسن و حسین وامامان (صلوات الله علیهم) خشنودم. پس آنان را نیز از من خشنود کن که تو بر هر کار توانایى.

 

13 ـ علىّ بن مهزیار:

 

محمّد بن ابراهیم به ابوالحسن علیه السّلام [۳] نوشت: اى سرور من، اگر صلاح مى بینى، دعایى به من بیاموز که اگر در پى نمازهایم بخوانم خداوند براى من نیکى دنیا و آخرت را گرد آورد. پس امام علیه السّلام نوشت: مى گویى: از بدى
دنیا و آخرت و بدى همه دردها، به روى کریمانه ات و عزت زوال ناپذیرت، پناه مى برم.

 

پی نوشت:

 

(1) در نقل سنن ابى داود و سنن کبرى، تنها تا «جز تو خدایى نیست» آمده است.

 

(2) الفقیه، و مکارم الاخلاق، در آغاز حدیث، صلوات بر پیامبر و خاندانش را نیز دارند.

 

(3) به احتمال فراوان، منظور امام هادى علیه السّلام مى باشد.

 

http://barekatenamaz.blogfa.com

کانال جامع دو نور در ایتا:
https://eitaa.com/twonoor
کانال جامع دو نور در تلگرام:
https://t.me/twonoor
صفحه اصلی – موسسه قرآن و نهج البلاغه -آموزش مجازی قران ونهج البلاغه

دعاهاى روایت شده در پى نماز. دعاهاى روایت شده در پى نماز. دعاهاى روایت شده در پى نماز. دعاهاى روایت شده در پى نماز. دعاهاى روایت شده در پى نماز. دعاهاى روایت شده در پى نماز.

 

به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید