ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

سبك زندگي از نگاه امام علي علیه السلام/5

فهرست مطالب

251.در نماز دامن لباس را از زير بقل بطرف شانه برنگردانيد که اين عمل قوم لوط است.


252.مرد ميتواند در يک جامه نماز بخواند دو طرفش را بگردن به بندد و يا در يک پيراهن ضخيمي که دکمه هايش را به بندد. 


253.روي فروشي که عکس دارد نماز نخوانيد اما اگر عکس زير پا باشد ممکن است چيزي روي آن انداخت و نماز خواند.


254.کسي در حال نماز سکه هاي عکس دار را در لباس گره نزند اما اگر خائف باشد ميتواند سکه ها را در کيسه يا دستمالي بگذارد و به پشت ببندد.


255.روي تل گندم و جو و ساير خوراکيها و نان به نماز نايستيد.


256.بدون بسم الله وضو نگيريد پيش از وضو بگوييد : بسم الله و بالله اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين.


257.بعد از وضو بگوييد : اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريک له و اشهدان محمدا عبده و رسوله.چون اين دعا بخواند مستحق آمرزش شود.


258.هرکه نماز گزارد و حق آن را بشناسد خدا وي را بيامرزد.


259.بدون عذر در وقت نماز واجب نماز مستحب نخوانيد ممکن است نافله را بعد قضا کنيد خدا فرموده : (( آنان که بر نماز مداومت دارند )) يعني قضاي نماز شب را روز ميگذارند و قضاي روز را شب.    


260.قضاي نافله را در وقت نماز واجب نخوانيد اول واجب را ادا کنيد سپس هرچه خواهيد نماز بخوانيد.


261.يک نماز در حرم مکه و مدينه معادل هزار نماز است و يک درهم در راه حج برابر هزار درهم است.


262.شخص بايد در نماز قلبش خاشع (نرم)باشد اگر قلب خاشع شد اعضاي ديگر هم خاشع شود و در نماز به بازي نپردازد.


263.قنوت نماز جمعه پيش از رکوع است در رکعت اول هم بعد از حمد سوره جمعه
خوانده شود و در رکعت دوم منافقون.


264.در هر رکعت پس از سجده بنشينيد تا بدنتان آرام بگيرد آنگاه برخيزيد شيوه ما چنين است.


265.چون از نماز برخيزيد دست برابر سينه گيريد و چون در نماز برابر خدا ايستيد سينه را پيش داريد کمر را راست گيريد و خم نشويد بعد از نماز دست به جانب آسمان برداريد و در دعا بکوشيد عبدالله سبا گفت يا اميرالمومنين مگر خدا همه جا نيست؟فرمود چرا گفت پس چرا بايد دست به آسمان بلند کرد ؟فرمودند : مگر قرآن نخوانده اي که ميفرمايد (روزي شما و آنچه به شما وعده ميدهند در آسمان است خدا دستور نداده روزي را از غير محلش طلب کنند محل روزي و وعده هاي خدا آسمان است.


266.هيچکس از نماز رو نگرداند تا از خدا بخواهد بهشت را نصيبش کند و از جهنم پناهش دهد و حورالعين قسمتش کند.


267.چون به نماز ايستيد مثل کسي نماز گزاريد که با نماز وداع ميکند.


268.لبخند نماز را قطع نميکند و قهقهه نماز را قطع ميکند.

& #x0D;

269.وقتي که خواب بر دل مستولي شد وضو باطل است.


270.اگر در نماز خواب بر چشم غالب شد نماز را قطع کن و بخواب چه در آن حال نميداني بنفع خود دعا ميکني يا به ضرر خود.


271.هرکه با دل ما را دوست دارد و با زبان ياري کند و با دست در نبرد دشمنان بجنگد در بهشت با ما در يک درجه است.   


272.و هرکه به دل ما را دوست دارد و به زبان ياري کند و در جنگ با دشمنان ما مبارزه نکند يک درجه پايين تر است.


273.و هرکه در دل دوست ما باشد و با دست و زبان پشتيباني نکند دو درجه پايين تر است.


274.و هرکه در دل دشمن ما باشد و با دست و زبان ياري ما نکند اهل جهنم است.


275.هرکس در دل ما را دشمن دارد و با دست و زبان دشمنان ما را ياري کند در دوزخ با دشمنان ما باشد.


276.بهشتيان به منازل ما و شيعيانمان مينگرند چنانکه اهل زمين به ستارگان آسمان نگاه ميکنند.


277.چون از سوره هايي که اول آن(سبح) يا (يسبح) است فارغ شويد بگوئيد سبحان الله
الاعلي.


278.چون آيه (( ان الله و ملائکته يصلون علي النبي )) را بخوانيد صلوات بفرستيد چه در نماز باشد چه خارج نماز.


279.هيچ عضوي در بدن شکر گزاريش از چشم کمتر نيست خواسته هاي آن را انجام ندهيد که از ياد خدا بازمانيد.


280.چون سوره (( والتين)) را خوانديد در آخرش بگوئيد و نحن علي ذلک من الشاهدين : ما بر مضمون اين سوره گواهيم.


281.چون ( در سوره بقره آيه 136 و در عنکبوت آيه 46 ) اين جمله را بخوانيد : (( قولوا آمنا بالله ….))( يعني بگوييد بخدا ايمان آورده ايم دستور خدا را انجام دهيد ) بگوئيد : آمنا بالله …. و نحن له مسلمون.


282.اگر در تشهد آخر بگوئيد : اشهد ان لا اله الاالله وحده لا شريک له واشهد ان محمد اعبده و رسوله و ان الساعه آتيه لاريب فيها و ان الله يبعث من في القبور.سپس وضويتان باطل شود نماز تمام است(اين حديث مورد عمل نيست وحدث قبل از سلام را علما مبطل ميدانند)


283.عبادتي سخت تر از پياده رفتن به خانه خدا نيست.


284.خير را از سم و گردن شتران بجوئيد آنگاه که به آبشخور ميروند وبر ميگردند.


285.چاه زمزم را به اين جهت قرآن (( سقايه ))(يعني آب دادن حجاج ناميده که پيغمبر (ص) دستور داد براي رفع تلخي آب زمزم مقداري خرما که از طائف براي او آورده بودند در حوض آن بريزند و اگر خرما در آن ماند کهنه شد نخوريد ( که مسکر ميشود )


286.چون کسي برهنه شود شيطان به او نظر اندازد و در وي طمع کند خود را بپوشانيد.   


287.کسي حق ندارد لباسش را از رانش عقب کند و در مجلس بنشيند.


288.هرکه چيزي بخورد که بوي آزار دهنده دارد نزديک مسجد نرود.


289.مرد درسجده نماز واجب پشتش را بلند کند.    


290.قبل از غسل دستها را تا مرفق بشوئيد.


291.چنان نماز بخوانيد که قرائت و تکبير و تسبيح خود را بشنويد.


292.چون از نماز فارق شوي به سمت راست توجه کن.


293.از دنيا توشه گيريد بهترين توشه دنيا تقوي است.


294.دو دسته از اسرائيليان گم شدند ( بعد از مسخ )يکي در خشکي و ديگر در دريا پس از گوشت حيواني که نميدانيد حلال است نخوريد.


295.کسي که سه روز بيماري را به کسي اظهار نکند و تنها به خدا درد و دل کند بر خدا حق است که او را شفا بخشد.


296.دورترين حالات بنده به خدا وقتي است که همه همتش در فرج و شکم صرف شود.


297.سفري که دين و نماز در آن به خطر باشد نبايد رفت.


298.چهار موجود گوش شنوا دارند : پيغمبر (ص) , بهشت , جهنم حورالعين  چون بنده اي از نماز فارغ شود صلوات فرستد از خدا بهشت را مسالت کند و از آتش به او پناه برد و تقاضا کند حورالعين نصيبش فرمايد زيرا هرکه صلوات فرستد پيغمبر (ص) گفتار او را بشنود و دعايش مستجاب شود هرکه بهشت را درخواست کند بهشت گويد خدايا خواسته اين بنده را بده هرکه از دوزخ پناه برد جهنم گويد : خدايا بنده ات را پناه ده هرکه تقاضاي حورالعين کند حوريان گويند خداوندا خواهش بنده ات را بپذير.


299.سرود نوحه سرائي شيطان از فراق بهشت است.


300.هنگام خواب دست راست زير گونه راست نهيد و بگوئيد : بسم الله وضعت جنبي لله علي مله ابراهيم و دين محمد (ص) و ولايه من افترض الله طاعته ماشاء الله کان و مالم يشالم يکن.هرکه وقت خواب اين دعا را بخواند از دزد غارتگر و زير آوار رفتن محفوظ ماند و ملائکه براي او طلب آمرزش کنند.


301.هر که هنگام خواب قل هوالله خواند خداي عزوجل پنجاه هزار فرشته به نگهباني او بگمارد.


302.چون خواستيد بخوابيد پيش از اينکه پهلو بر زمين نهيد بگوئيد : ( اعيذ نفسي و ديني و اهلي و مالي و ولدي و خواتيم عملي و ما رزقني ربي و خولني بعزه الله و عظمه الله و جبروت الله و سلطان
الله و رحمه الله و رافه الله و غفران الله و قوه الله و قدره الله و بجلال الله و بضع الله و ارکان الله و برسول الله و بجمع الله و بقدره الله علي ما يشاءمن شر السامه و الهامه و من شر الجن و الانس و من شرما يدب في الارض و ما يخرج منها و من شر کل دابه انت آخذ بناصيتها ان ربي علي صراط مستقيم و هو علي کل شي قدير و لاحول و لا قوه الا بالله العلي العظيم.    پيغمبر (ص) اين دعا را براي حفظ حسن و حسين ميخواند و به ما هم دستور داد بخوانيم.


303.مائيم خزانه داران دين خدا مائيم کليدهاي علم و دانش هرگاه چراغي از ما خاموش شود چراغ ديگري بيفروزيد هرکه پيروي ما کند گمراه نشود هرکه منکر ما شود راه نيابد هر که با دشمنان به ظلم ما برخيزد روي رستگاري نه بيند هرکه ما را واگذارد مدد کاري نيابد پس به طمع دنيا و کالاي بي ثبات آن از ما کناره نگيريد چه هرکس آخرت بدنيا فروشد و عالم فاني را بر ما ترجيح دهد فردا حسرتش بسيار باشد چنانکه خدا فرمايد : ( از بهترين چيزي که بر شما نازل شده پيروي کنيد پيش از آنکه …) کسي بگويد اي دريغ از آن تقصيرها که درباره خدا کردم و از مسخره کنان بودم.   


304.بوي زننده گوشت را از کودکان بشوئيد که شيطان آنرا مي بويد و کودک در خواب مي ترسد علاوه که دو فرشته نويسنده اعمال از آن اذيت ميشوند.


305.نخستين نگاه به زن نامحرم ( که چشم بيفتد ) مانعي ندارد از فتنه بپرهيزيد و دوباره نگاه نکنيد.


306.شرابخوار مانند بت پرست از دنيا رود.حجر بن عدي پرسيد شرابخوار کيست : فرمود : آنکه هر وقت پيدا کرد بخورد.


307.هرکه نوشابه مست کننده بنوشد چهل روز نمازش قبول نيست.


308.هرکس به منظور عيبجوئي و آبروريزي سخني به مسلماني بگويد خدا او را در چرکي که از بدن زنان زناکار آيد حبس کند تا از عهده جواب بر آيد.


309.دو مرد زير يک لحاف نخوابند اگر خوابيدند بايد تاديب شوند.</P& gt;

310.کدو بخوريد که قواي دماغي را زياد ميکند پيغمبر (ص) به کدو علاقه داشت.


311.قبل و بعد غذا ترنج بخوريد آل محمد چنين ميکنند.


312.گلابي قلب را جلا ميبخشد و دردهاي داخلي را تسکين مي دهد.


313.چون کسي به نماز ايستد ابليس از روي حسد به او بنگرد چون مي بيند نعمت خدا ( سراپاي ) او را فرا گرفته.


314.بدترين کارها بدعتهاي تازه است و بهترين کارها آن است که خدا از آن راضي باشد.


315.هرکه دنيا پرستد و آنرا بر آخرت مقدم دارد عاقبتش وخيم است.  <SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA&gt ;


316.آب را به جاي بوي خوش بکار بريد.


317.هرکه به داده خدا رضا دهد و راضي باشد تنش آسايش يابد.


318.آنکه زندگي را در کارهائي که موجب دوري از خداست بگذراند زيان کرده.&lt ;/P>

319.اگر نماز گزار بداند چه جلالي از جانب خدا او را فرا گرفته دوست ندارد هرگز سر از سجده بردارد.


320.مبادا کار خير را تاخير اندازيد تا بتوانيد در انجامش پيشدستي کنيد.


321.آن رزقي که مقدر است با ضعف و ناتواني هم ميرسد و آن بلائي که تقدير شده چاره ندارد.


322.امر به معروف و نهي از منکر کنيد و در مصيبت صابر باشيد.


323.چراغ مومن معرفت ما است بدترين کور کسي است که فضائل ما را نبيند و بي جرم و گناه با ما دشمني ورزد صرفا براي اينکه ما او را به حق دعوت ميکنيم و ديگران به فتنه و دنيا بيچاره دنيا و فتنه را ميگزيند و نسبت به ما بيزاري ميجويد و دشمني ميکند.


324.پرچم حق به دست ما است هرکه به آن پناه برد سايه بر سرش افکند هر
که به جانب آن شتابد رستگار شود هرکه تخلف جويد هلاک گردد هرکه از آن جدا شود سقوط کند و هرکس بدان چنگ زند نجات يابد.


325.من سالار مومنانم و مال سالار ستمگران.


ادامه دارد…


پایگاه خبری تعامل www.taamolnews.ir

به این مطلب امتیاز دهید:
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید