ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

سفارش‌های امام علی(ع)برای قبل ازدواج

سفارش‌های امام علی(ع)برای قبل ازدواج

فهرست مطالب

ازدواج از مهمترین تصمیمهای زندگی به شمار میآید. شتا
بزدگی و بدون تحقیق و بررسی در این مسیر گام برداشتن نكوهیده است. چنان كه شتاب در كردار نیك پسندیده است، دقت نیز ضرورت دارد؛ زیرا دقت در امور موفقیت را تضمین می
كند و از مشكلات میكاهد. روان شناسان معتقدند هر اندازه زن و مرد قبل از ازدواج اطلاعات صحیحتر و دقیقتر دربارة یكدیگر داشته باشند، بهتر میتوانند موفقیت یا شكست زناشویی خود را پیشبینی كنند.1

سفارشهای امیر مۆمنان ـ علیه السلام ـ پیرامون ملاكهای انتخاب به دو دسته تقسیم میشود:

 

الف) ویژگیهای فردی

 

ویژگیهای فردی پسر و دختر مناسب برای ازدواج، چنین است:

 

1. دینداری

 

در انتخاب همسر، ایمان نخستین ملاك به شمار میآید؛ زیرا انسان با ایمان، به علت ارتباط قلبی با خدا و برخورداری از نیروی كنترل كنندة‌ درونی، فردی قابل اعتماد است و به پیمانهایش عمل میكند. تجربه نشان داده است كسانی كه ایمان ندارند پس از تشكیل زندگی مشترك، به دلیل نداشتن ارزشهای ثابت معنوی، با وزش نخستین باد ناموافق پیوند میگسلند.

 

پیامبر اكرم ـ صلی الله علیه و آله ـ یارانش را چنین سفارش میكرد:

 

علیك بذوات الدین؛ بر تو باد كه همسر دیندار انتخاب كنی. 2

 

اذا اتاكم من ترضون دینه و امانته فزوجوه؛

 

هر گاه كسی برای خواستگاری نزدتان شتافت كه از دین و امانتش مطمئن و راضی بودید، وی را به ازدواج درآورید. 3

 

2. رشد اخلاقی

 

اخلاق نیك بهترین سرمانه و شاخصترین شرط ازدواج است. حضرت علی ـ علیه السلام ـ یارانش را از ازدواج با آنان كه اخلاق پریشان و ناشایست دارند، نهی فرمود. 4

 

3. رشد عقلی

 

عاقل كسی است كه كارها را در موقعیت مناسب انجام دهد و درست و نادرست را بشناسد. محرومان از رشد عقلی، حتی اگر اندیشة خدمت در سر پرورانند، به دلیل درك ناقص خوش زیان میرسانند. بدین سبب، معصومان ـ علیهم السلام ـ ما را از ازدواج با ابلهان باز داشتهاند.

 

حضرت علی ـ علیه السلام ـ میفرماید:

 

ایاكم و التزویج الحمقاء، فان صحبتها بلاء و ولدها ضیاں

 

از ازدواج با احمق بپرهیزید؛ زیرا زندگی با او بلا است و فرزندش تباه میشود. 5

 

4. رشد عاطفی

 

توانایی كنترل احساسات منفی و مثبت و بروز نفرت و خشم و عشق و شادی در محدودة مورد قبول جامعه، رشد عاطفی خوانده میشود. زن و مرد باید از توان داد و ستد عاطفی برخوردار باشند. 6 حضرت علی ـ علیه السلام ـ همسر همراه و همدل را مایة انس و پایبندی به خانواده میداند7 و زن موافق را یكی از دو آسایش می<STRONG& gt;شمارد. 8امام جوانان را چنین اندرز میداد: از خداوند همسری مهربان، شیفته و سپاسگذار درخواست كنید؛ همسری كه اگر به او بدی كردید، از شما درگذرد و اگر بر او وارد شوید، شادتان سازد. 9

 

ب) همتایی و همانندی

 

تناسب، همانندی، همتایی و هماهنگی (كفو بودن) از ملاكهای بنیادین ازدواج است. هر اندازه دختر و پسر از نظر ویژگیهای گوناگون نزدیكتر باشند، پیوند ازدواج آنها استوارتر و عمیقتر خواهد بود. امام علی ـ علیه السلام ـ از پیامبر اكرم ـ صلی الله علیه و آله ـ چنین روایت كرده است:

 

انكحوا الاكفاء؛ با همتایان خود ازدواج كنید.10

 

ویژگی همانندی، در ابعاد گوناگون اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی، تحصیل و حتی سن قابل بررسی است:

 

1. ایمان

 

پایبندی به دین و ارزشهای دینی از عوامل خوشبختی به شمار میآید. همانندی در ایمان، همسران را به انجام دادن كردار نیك و دوری از اعمال خلاف اخلاق وا میدارد.

 

امام علی ـ علیه السلام ـ به جوانان چنین سفارش میكند:

 

از خدا همسری بخواهید كه اگر یاد پروردگار كردید، یاری و همراهیتان كند؛ و چنانچه در سایة غفلت خدای را از یاد بردید، یادتان آورد. 11

 

2. اصالت خانوادگی

 

این ویژگی، از اساسیترین ملاكهای ازدواج است. شناخت خصوصیات و وضعیت تربیتی – فرهنگی خانوادة همسر آینده، در ایجاد تفاهم در زندگی زناشویی نقش محوری ایفا میكند. بررسیها نشان میدهد تفاوتهای بارز فرهنگی، تربیتی و اخلاقی در خانوادههای زن و شوهر از مهمترین عوامل طلاق در ایران است. 12 شخصیت اخلاقی و معنوی كسانی كه در خانوادههای نجیب و سالم بار آمدهاند، عمق و اصالت بیشتر دارد. پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ از ازدواج با گیاه رسته در زبالهها نهی فرمود و این گروه را چنین شناساند: زن زیبایی كه در خانوادة‌ زشت رشد كرده است. 13

 

البته همتایی در سن، تحصیلات، زیبایی، محیط و فرهنگ و وضعیت اقتصادی و اجتماعی نیز شایستة دقت است.

 

 پی نوشت ها:

 

[1]. شكوه نوایی نژاد: مشاورة ازدواج و خانواده درمانی، ص 10

 

[2]. حر عاملی: و
سائل الشیعه، ج 20، ص 38.

 

[3]. حسین نوری: مستدرك الوسائل، ج 14، ص 188.

 

[4]. ابن ابی جمهور: عوالی اللثالی، ج 3، ص 302.

 

[5]. كلینی: الكافی، ج 5، ص 353.

 

[6]. شكوه نوایی نژاد: مشاورة ازدواج و خانواده درمانی، ص 13.

 

[7]&lt ;/SPAN>. عبدالواحد آمدی: غرر الحكم، ح 82. (الانس فی ثلاثه الزوجة الموافقة).

 

[8]. حسین نوری: مستدرك الوسائل، ج 14، ص 164. (الزوجة الموفقه الراحتین).

 

<SPAN style=”LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ‘Tahoma’,’sans-serif’; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman'” dir=ltr&g t;[9]. همان، ص 247.

 

[10]. محمد بن محمد بن اشعث كوفی: جعفریات، ص 90.

 

[11]. حسین نوری: مستدرك الوسائل، ج 14، ص 217.

 

[12]. شكوه نوایی نژاد: مشاورة ازدواج و خانواده درمانی، ص 14.

 

[13]. حر عاملی: وسائل الشیعه، ج 20، ص 35.

 

منبع: کتاب تصمیم های بزرگ جوانی، نویسنده: محمد باقر پور امینی

 

بخش نهج البلاغه تبیان

صفحه اصلی – موسسه قرآن و نهج البلاغه

کانال جامع دو نور در ایتا:
https://eitaa.com/twonoor
کانال جامع دو نور در تلگرام:
https://t.me/twonoor

 

سفارش‌های امام علی(ع)برای قبل ازدواج. سفارش‌های امام علی(ع)برای قبل ازدواج. سفارش‌های امام علی(ع)برای قبل ازدواج. سفارش‌های امام علی(ع)برای قبل ازدواج. سفارش‌های امام علی(ع)برای قبل ازدواج. سفارش‌های امام علی(ع)برای قبل ازدواج. سفارش‌های امام علی(ع)برای قبل ازدواج. سفارش‌های امام علی(ع)برای قبل ازدواج. سفارش‌های امام علی(ع)برای قبل ازدواج. سفارش‌های امام علی(ع)برای قبل ازدواج
به این مطلب امتیاز دهید:
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید