ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

شیطان و عابد

در بنى اسرائیل عابدى بود به او گفتند: در فلان مکان درختى است که قومى آن را مى
پرستند. خشمناک شد و تبر بر دوش گذاشت تا آن درخت را قطع کند. ابلیس به صورت پیر مردى در راه وى ظاهر شد و گفت: کجا مى روى؟


عابد گفت: مى روم تا درخت مورد پرستش مردم را قطع کنم، تا مردم خدا را بپرستند نه درخت را.(۱)


ابلیس گفت: دست از قطع درخت بردار تا به تو سخنى گویم.


گفت: بگو،


گفت: خدا را رسولانى است. اگر قطع این درخت لازم بود خدا آنان را مى فرستاد.


عابد گفت: ناچار باید این کار انجام دهم.


ابلیس گفت: نمی گذارم و با وى گلاویز شد، عابد وى را بر زمین زد.


ابلیس گفت: مرا رها کن تا سخن دیگرى برایت گویم، و آن این است که تو مردى مستمند هستى اگر مالى داشته  باشی که به کارگیرى و بر عابدان انفاق کنى بهتر از قطع آن درخت است. دست از این درخت بردار تا هر روز دو دینار در زیر بالش تو گذارم.


عابد گفت: راست مى گویى، یک دینار صدقه مى دهم و یک دینار بکار خود می برم، بهتر از این است که درخت را قطع کنم؛ مرا به این کار امر نکرده اند و من پیامبر صلى الله علیه و آله نیستم که غم بیهوده خورم؛ و دست از شیطان برداشت.
دو روز در زیر بستر خود دو دینار دید و خرج مى نمود، ولى روز سوم چیزى ندید و ناراحت شد و تبر برگرفت که درخت را قطع کند.


شیطان در راهش آمد و گفت: به کجا مى روى؟ گفت: مى روم درخت را قطع کنم، گفت: هرگز نمی توانى و با عابد گلاویز شد و عابد را روى زمین انداخت و گفت: بازگرد و گرنه سرت را از تن جدا می کنم.


گفت: مرا رها کن تا بروم؛ لکن بگو چرا آن دفعه من نیرومندتر بودم و تو این بار نیرومندتر بودی؟؟؟


ابلیس گفت: تو براى خدا و با اخلاص قصد قطع درخت را داشتى لذا خدا مرا مغلوبِ تو کرد و این بار براى خود و دینار خشمگین شدى، و من بر تو مسلط شدم.(۲)


پی نوشت:


1. ابلیس یعنى نفس اماره و عابد کنایه از فطرت و نفس پاک است


2.  نمونه معارف ۱/۵۴ – احیاء العلوم ۴/۳۸۰ – ریاض الحکایات ص ۱۴۰


http://msd169.blogfa.com

به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید