ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

شیطان و عابد

فهرست مطالب

در بنى اسرائيل عابدى بود به او گفتند: در فلان مكان درختى است كه قومى آن را مى
پرستند. خشمناك شد و تبر بر دوش گذاشت تا آن درخت را قطع كند. ابليس به صورت پير مردى در راه وى ظاهر شد و گفت: كجا مى روى؟


عابد گفت: مى روم تا درخت مورد پرستش مردم را قطع كنم، تا مردم خدا را بپرستند نه درخت را.(1)


ابليس گفت: دست از قطع درخت بردار تا به تو سخنى گويم.


گفت: بگو،


گفت: خدا را رسولانى است. اگر قطع اين درخت لازم بود خدا آنان را مى فرستاد.


عابد گفت: ناچار بايد اين كار انجام دهم.


ابليس گفت: نمی گذارم و با وى گلاويز شد، عابد وى را بر زمين زد.


ابليس گفت: مرا رها كن تا سخن ديگرى برايت گويم، و آن اين است كه تو مردى مستمند هستى اگر مالى داشته  باشی كه به كارگيرى و بر عابدان انفاق كنى بهتر از قطع آن درخت است. دست از اين درخت بردار تا هر روز دو دينار در زير بالش تو گذارم.


عابد گفت: راست مى گویى، يك دينار صدقه مى دهم و يك دينار بكار خود می برم، بهتر از اين است كه درخت را قطع كنم؛ مرا به اين كار امر نكرده اند و من پيامبر صلى الله عليه و آله نيستم كه غم بيهوده خورم؛ و دست از شيطان برداشت.
دو روز در زير بستر خود دو دينار ديد و خرج مى نمود، ولى روز سوم چيزى نديد و ناراحت شد و تبر برگرفت كه درخت را قطع كند.


شيطان در راهش آمد و گفت: به كجا مى روى؟ گفت: مى روم درخت را قطع كنم، گفت: هرگز نمی توانى و با عابد گلاويز شد و عابد را روى زمين انداخت و گفت: بازگرد و گرنه سرت را از تن جدا می كنم.


گفت: مرا رها كن تا بروم؛ لكن بگو چرا آن دفعه من نيرومندتر بودم و تو این بار نیرومندتر بودی؟؟؟


ابليس گفت: تو براى خدا و با اخلاص قصد قطع درخت را داشتى لذا خدا مرا مغلوبِ تو كرد و اين بار براى خود و دينار خشمگين شدى، و من بر تو مسلط شدم.(2)


پی نوشت:


1. ابليس يعنى نفس اماره و عابد كنايه از فطرت و نفس پاك است


2.  نمونه معارف 1/54 – احياء العلوم 4/380 – رياض الحكايات ص 140


http://msd169.blogfa.com

به این مطلب امتیاز دهید:
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید