ثبت نام حفظ غیر حضوری قران و نهج البلاغه

 

در صورت لزوم با تلفن های زیر تماس حاصل نمایند:

۰۲۵-۳۷۷۴۵۴۸۰ داخلی ۱۲۰، ۱۲۲،۱۴۱،۱۲۵ خواهران ، ۱۱۴،۱۱۰ برادران