ثبت نام حفظ غیر حضوری قران و نهج البلاغه

 

در صورت لزوم با تلفن های زیر تماس حاصل نمایند:

025-37745480 داخلی 120، 122،141،125 خواهران ، 114،110 برادران