ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

فوائد ازدواج

۱ و ۲ – ارضاء غریزه جنسى و تحویل نسل سالم
یکى ارضاء غریزه جنسى بود که گفتم از نظر روانى، از نظر اسلام، فایده مهمى است. و دیگرى تحویل نسل سالم به جامعه بشریت.

 

3- آرامش خاطر
فائده سوم که مورد بحث امروز است این است که از نظر قرآن شریف زن براى مرد و مرد براى زن موجب آرامش خاطر است. و این را یکى از آیات پروردگار عالم حساب کرده است. مى فرماید:
ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها(۷۸)
از آیات و نشانه هاى خدا این است که زن را براى مرد و مرد را براى زن خلق کرده است تا در کنار یکدیگر آرامش داشته باشند. ما اگر طبیعت را بررسى کنیم باید
بگوئیم مرد منهاى زن یک عضو ناقصى است و زن منهاى مرد هم یک وجود ناقصى است و در حقیقت زن و مرد با هم یک جفت کاملند و تکیه گاه هر دو به یکدیگر است. معمولا جفت همین است که تکیه گاه هر جفتى به جفت دیگر است. تکیه گاه مرد از نظر قرآن، از نظر طبیعت، از نظر روانى به زن است و تکیه گاه زن به مرد است. در این جهان هر کسى باید کسى را داشته باشد تا با او درد دل کند. اگر در قرآن و طبیعت دقت کنیم مى بینیم کسى دلسوزتر از زن و شوهر به یکدیگر نیستند. لذا قرآن شریف در همین آیه که مى فرماید هرکدام موجب آرامش دیگرى اند مى فرماید تکیه گاه هر کدام نیز به دیگرى است.
وجعل بینکم موده و رحمه(۷۹)
پروردگار عالم از نظر خلقت زن و مرد را دلسوز یکدیگر قرار داده است. از نظر خلقت زن و مرد به یکدیگر محبت دارند.
اگر ما این تکیه گاه را نشکنیم، اگر ما ضربه به این قرص آرام بخش نزنیم زن و مرد موجب آرامش یکدیگرند. و بدا به حال آن خانه اى که در آن براى مرد یا زن آرامش نیست. و این نظیر فردى است که خواب ندارد. شما ببینید اگر کسى را بى خوابى گرفت چقدر ناآرام است فکرش کار نمى کند، جسمش مریض مى شود، قوه تخیلش قوى مى شود. بقول قرآن شریف: خواب براى انسان موجب آرامش است. مى گوید: زن و شوهر براى یکدیگر موجب آرامشند. یعنى آن کسى که زن ندارد نظیر این است که خانه ندارد. آن کسى که شوهر ندارد همانند کسى است که خواب ندارد. و زن و شوهرند که آرام بخش یکدیگرند. و باید مواظب باشیم این آرامش را، این تکیه گاه را نشکنیم.
۴- زن و مرد زینت یکدیگرند
از نظر قرآن نه تنها زن و مرد آرام بخش یکدیگرند بلکه زینت یکدیگر نیز مى باشند. قرآن شریف مى فرماید:
هن لباس لکم و انتم لباس لهن(۸۰)
زنها لباس شما هستند و شما هم لباس زنهائید. و لباس در این آیه شریفه دو سه معنى دارد: یکى این که زن زینت مرد است چنان چه لباس زینت اوست و مرد زینت زن است چنان چه لباس زینت براى اوست. و شاهد آن هم قرآن است که اطلاق زینت بر لباس کرده است: مى فرماید:
یا بنى آدم خذوا
زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لایحب المسرفین(۸۱)
یعنى مى خواهید در اجتماع بروید لباسهاى خوبتان را بپوشید. وقتى مى خواهید نماز جمعه بروید، نماز جماعت بروید نظافت کرده و متزین بروید. لذا در این جا بر لباس اطلاق زینت شده است. و معناى هن لباس لکم و انتم لباس لهن این گونه مى شود که زنها زینت شما و شما زینت آنهائید.
معناى دیگر این است که زن سبب مى شود که مرد انحراف نداشته باشد و مرد سبب مى شود که زن انحراف نداشته باشد که این بحث دیگرى است که ان شاءالله فردا درباره آن صحبت مى کنم. و معناى سوم این است که زن و مرد ساتر یکدیگرند. آن مردى که زن ندارد همانند این است که ستر عورت ندارد. و آن زنى که شوهر ندارد نظیر آن است که ستر عورت ندارد؛ چادر ندارد. و بالاخره این آیه شریفه مى فرماید: مرد و زن زینت یکدیگرند و باید این زینت را مراعات کنیم.
امام صادق (علیه السلام) مى فرماید: زن مثل گلوبند است. گلوبند براى زن چگونه زینت است؟ زن براى مرد این گونه است. بعد مى فرماید: مواظب باش چه زنى انتخاب مى کنى، و در ذیل همین روایت مى فرماید: اگر زن خوب داشته باشى بدان که نعمت بزرگى دارى. زیرا زن قیمت ندارد. اگر زن خوب باشد از هر طلا و نقره اى قیمتش بالاتر است. به دنیا ارزش دارد. و اگر زن بد باشد از هر خاکى هم پست تر است. و مرد هم همین طور است. اگر راستى مرد مردانگى داشته باشد و زن از او راضى باشد باید بداند که نعمت بزرگى دارد که از دنیا و آنچه در آن است بزرگتر است.
امام صادق (علیه السلام) مى فرمودند: اگر زن و شوهر با یکدیگر سازگار باشند، زینت یکدیگر باشند بدانند نعمت دارند نعمتشان بسیار بزرگ است.
۵- زن و مرد تفریحگاه یکدیگرند
علاوه بر این که زن و مرد آرام بخش و زینت یکدیگرند خانه تفریحگاه آنها نیز مى باشد. اگر بدرستى خانه آن خانه اى باشد که اسلام مى خواهد، اگر زن آن زنى باشد که اسلام گفته است، اگر مرد آن مردى باشد که اسلام گفته است بهترین تفریحگاه خانه است. شاید در جلسه ما کسانى باشند که دلشان متوجه منزل است تا بعد از اتمام کار روزانه به منزل رفته و خستگى، بى نشاطى، غم و اندوهشان را در خانه رفع کنند. شاید در مجلس ما خانمى باشد که منتظر شوهر باشد تا در بزند
و او در را روى شوهر باز کند و خستگى و بى نشاطى و اندوهش را با یک نظر، با یک تبسم رفع کند. از این جهت پیغمبر اکرم (صلى الله علیه و آله) مى فرمود:
ما استفاد امرء مسلم فائده بعد الاسلام افضل من زوجه مسلمه تسره اذا نظر الیها(۸۲)
هیچ فائده اى بعد از اسلام مفیدتر از این نیست که انسان زنى داشته باشد که وقتى به او نگاه مى کند مسرت آمیز باشد؛ تبسم زن و مرد در روى یکدیگر موجب مسرت باشد. با ملاحظه روایات مى بینیم ارزش زن خوب نه مثل طلا و نقره و همه دنیا که بعد از اسلام هیچ چیز با ارزشى بهتر از زن خوب نداریم. و آن کسانى که زن خوب دارند آن کسانى که شوهر خوب دارند و براستى که زن و شوهرى که تفریحگاه یکدیگرند خیلى حمد خدا کنند. و اسلام همین را مى خواهد که خانه هاى ما تفریحگاه باشد. و بهترین مسرتها براى زن این باشد که با شوهرش بگوید و بخندد. شما باید کارى بکنید که موجب مسرت خانم باشید. خانم باید کارى بکند که موجب مسرت همسرش گردد.
شخصى خدمت رسول اکرم رسید و عرض کرد یا رسول الله همسرى دارم که وقتى به منزل مى روم خود در را باز مى کند و در صورتم تبسم مى کند. با من مى نشیند و مى گوید و مى خندد و بالاخره اگر غمى، اندوهى، خستگى اى داشته باشم رفع مى کند. پیغمبر فرمودند این زن یکى از عمال خداست او فرشته است و ثوابش هم نظیر فرشته و عملش خیلى ارزش دارد.
مرد هم همین طور است. باید مواظب باشید اگر این تکیه گاه را شکستید دیگر کسى را ندارید با او درد دل کنید این همسر است که مى تواند آرامش بدهد که ضعف اعصاب پیدا نشود. تبسمهاى یک زن، گفت و شنود با او، درد دل با او منزل را تفریحگاه مى کند. و اگر محبت و دلسوزى در منزل از بین برود محیط خانه فوق العاده آلوده مى شود. آن هم نه آلوده براى خودش. اى کاش این محیط آلوده براى زن و شوهر تنها بود. براى بچه ها از هر جاى فاسدى فاسدتر مى شود. و این که مى بینید بچه ها استعدادشان کم است حافظه هاشان ضعیف است و روز به روز هم کمتر مى شود بدانید تقصیر شماست این ناآرامیهائى که در بچه ها پیدا مى شود معمولا تقصیر زن و شوهر است. وقتى آرامش در خانه نباشد براى زن سلول است. موجب ضعف اعصاب است. دیگر تفریحگاه نیست.&l t;BR>بعضى اوقات اتفاق مى افتد مرد مى خواهد در گوشه کوچه، قوه خانه، تا نصف شب بنشیند؛ اما خانه نرود. بعضى اوقات زن حاضر نیست به شوهرش نگاه کند. و تقصیر خود ماست که این تکیه گاه را با این حرفهاى ناهنجار، توقعات بیجا و بالاخره تحمیلها شکستیم یا مى شکنیم. باید ولو زن و مرد پیر شده باشند با جمالترین افراد باشند. شما خیال نکنید جمال فقط این است که کسى آرایش بکند. نه. جمال واقعى آن است که در چشم انسان داراى جمال باشد.
در داستان لیلى و مجنون که شاید واقعیت هم نداشته باشد، قضیه لیلى و مجنون یا قضیه شیرین و فرهاد پندهاى خوبى دیده مى شود. مى گویند آوازه عشق لیلى و مجنون به پادشاه آن زمان رسید و این دو را خواست. وقتى که رفتند پادشاه نگاهى به لیلى کرد و دید یک زن بیابان نشین، سیاه، داراى لبهاى بزرگ و یک زن بتمام معنى زشت است. تعجب کرد که با این آوازه عشق مجنون به لیلى، لیلى این است! مجنون متوجه شد یک شعر خواند خیلى عالى که:

 

اگر بر دیده مجنون نشینى

 

بغیر از حسن از لیلى نبینى

 

گفت تو بیا روى چشمهاى من بنشین، از عینک
چشم من نگاه کن، از عینک محبت و عشق من نگاه کن آن وقت کار مى رسد به این جا، به او مى گفتند مجنون! این که سیاه است مى گفت: مشک هرچه سیاه تر باشد خوشبوتر است و بدیهایش توجیه مى شود.
اگر زن به شوهر محبت داشته باشد نمى تواند تصور بدیهایش را بکند. ولو این که یک کسى هم دلسوزى کند و بگوید که شوهرت بد است در مقابل او ایستادگى مى کند. ولو مادرش باشد ولو پدرش باشد و دفاع از شوهر مى کند. و اگر مرد به زنش محبت داشته باشد ولو این زن باجمال نباشد اما براى او باجمالترین زنهاست. لازم نیست زنها پیش جادوگرها بروند تا محبت شوهر را جلب کنند. این کار غلطى است و گناه بزرگى دارد.
کسى نزد پیغمبر اکرم (صلى الله علیه و آله) عرض کرد: یا رسول الله! من یک گناه کردم و آن این بود که با جادو مى خواستم محبت شوهرم را جلب کنم. پیغمبر اکرم (صلى الله علیه و آله) عصبانى شدند و فرمودند: آسمان را به زمین بردى و زمین را به آسمان. عالم را سیاه کردى. واى به تو! ترسید. رفت و مشغول عبادت شد. خبر دادند یا رسول الله او همه چیز را رها کرده و مشغول عبادت شده است فرمودند: خدا او را نمى آمرزد(۸۳).
و معناى نیامرزیدن این است که توبه او این است که برود شوهردارى کند؛ نه ترک زندگى و مشغول عبادت شود.
بقول پیغمبر اکرم (صلى الله علیه و آله) اگر مى خواهى شوهر به تو نگاه کند و خوشحال شود، تو را بهترین زنها حساب کند، زنى باش شوهردار؛ خانه دار؛ بچه دار. دیگر مسلم است که این مرد هرچه بد باشد تو را دوست دارد. اگر محبت خانم را مى خواهى دست از رکاکت زبانت بردار. مواظب باش زبانت رکیک نباشد. و از چیزهائى که محبت را زود از بین مى برد رکیک بودن زبان است. یعنى العیاذ بالله وارد خانه بشوى و بر سر خانم فریاد بزنى! اگر شما غم و غصه در بیرون دارى و مشکلات زندگى بر تو فشار آورده است این را خانمت نیاورده است. به منزل که مى روى همه را فراموش کن. مواظب باش فریاد به سر بچه ها نزنى؛ فریاد سر همسرت نزنى. فریاد گناهش بزرگ است. یعنى همین فریاد است که فشار قبر مى آورد.
یکى از اصحاب خاص پیغمبر(صلى الله علیه و آله) مرد. پیغمبر اکرم (صلى الله علیه و آله) تشییع جنازه اش کردند و به دست مبارک پیغمبر به خاک سپرده شد. مردم گفتند: خوشا به حال او که به دست پیغمبر اکرم (صلى الله علیه و آله) دفن شد. پیغمبر(صلى الله علیه و آله) فرمودند: قبر چنان فشارى
به او داد که استخوانهاى سینه اش در هم شکست. گفتند: یا رسول الله آدم خوبى بود. پیغمبر اکرم (صلى الله علیه و آله) فرمود: آدم خوبى بود اما فریاد به سر زنش مى زد. بداخلاق در خانه بود.
مسلمان بد زبان نیست. اگر فحش دهد مسلمان نیست. اگر خداى ناکرده مردى پیدا شود که زن را کتک بزند مردانگى ندارد. مسلمان نیست. نباید باریک بین باشد. مو را از ماست بکشد. این ها فشار قبر دارد. و چنین کسى مورد بغض خدا و پیغمبر اکرم (صلى الله علیه و آله) و ائمه طاهرین است. خداى ناکرده مردى پیدا شود رکاکت زبان داشته باشد یا زنى در مقابل شوهر زبان دراز باشد پیامبر اکرم (صلى الله علیه و آله) مى فرمود: دو دسته در محشر زبانهایشان باندازه اى بزرگ است که روى محشر افتاده و این زبانها را مردم پایمال مى کنند. گفتند: یا رسول الله اینها کیانند؟ فرمودند: یک دسته افرادى که پشت سر مردم غیبت و عیبجوئى مى کنند. و دسته دیگر زنانى که زبان دراز در مقابل شوهرند. آن مردى که داد مى زند، فحش مى دهد زبانش در خانه رکیک است.
بعضى اوقات مى بینیم راستى یک مرد متشخصى است اما باندازه اى نفهم است که به بچه اش مى گوید پدر سوخته؛ پدر سگ. یعنى به خودش فحش مى دهد. و معلوم است که این پدر سگ، سگ خواهد شد. اتفاقا از چیزهائى که خیلى راست است همین است. زیرا اگر کسى در خانه بد زبان شد، پرخاشگر شد این پرخاشگریها برایش ملکه مى سازد و ملکه برایش هویت مى سازد و طبق قانون تجسم اعمال به صورت سگى در مى آید. این سگ است اما خودش نمى بیند. اگر چشم بصیرت داشته باشد مى بیند که سگ است. مى گفت او را به خواب دیدم سگ بود. گفتم تو که آدم خوبى بودى چرا سگى؟ گفت آه از بداخلاقى در خانه! آه از بداخلاقى در خانه! آه از بداخلاقى در خانه!
این که به بچه اش پدر سگ مى گوید یا العیاذ بالله به زنش این گونه جسارتها مى کند این راستى سگ است. اگر کسانى نظیر صدرالمتاءلهین یا علامه مجلسى که کشف و شهود داشتند به او نگاه کنند مى بینند که سگ درنده است. خانم! پرخاشگرى نداشته باش. ممکن است تو از نظر جمال، جوانى، شخصیت در میان مردم مطرح باشى، اما در نزد ملائکه آسمانها و افراد اهل دل یک سگى بیش نباشى. وقتى به تو نگاه کنند ببینند خانم سگ است ولو ظاهرا جوان، داراى جمال و لباس خوب باشد. آقا! مواظب باش یکوقت در میان مردم خیلى با شخصیتى، خیلى نفوذ اجتماعى دارى، خیلى به تو احترام مى کنند، متم
کن و قدرتمندى، اما در نزد ملائکه آسمانها سگى. وقتى به تو نگاه مى کنند مى گویند سگ. در روایات داریم این بداخلاقهاى داخل خانه، این کتک بزنهاى داخل خانه، این فحش بده هاى داخل خانه وقتى مى میرند روحشان باید به ساحت مقدس ربوبى برود – هر کس که بمیرد باید روحش پیش خدا برود و از آن جا برگردد به بهشت یا جهنم. لذا از آسمان اول و دوم و سوم و چهارم تا به آسمان هفتم به لوح و قلم و بالاخره به عرش پروردگار و عندالله برسد. – آن وقتى که مى رسد به آسمان اول مى گویند سگ آمد! چه مى کنى؟ یعنى راستى بصورت سگ مى روى نزد خدا!
اما اگر بعکس، بحث امروز را مراعات کنى، اگر خانه محل آرامش باشد، اگر زن و شوهر براى یکدیگر آرام بخش باشند، زینت یکدیگر باشند، تفریحگاه و موجب مسرت یکدیگر باشند وقتى قبض روح مى شوند و بالا مى روند مى گویند: آقا آمد؛ خانم آمد؛ مؤ من آمد. وقتى هم پیش خدا برود از او راضى است. و کسى که خدا از او راضى باشد معلوم است به کجا مى رود. و کسى هم که خدا از او راضى نباشد و خدا از او غضبناک باشد معلوم است که بهنگام برگشت به کجا برمى گردد.
خدایا! به بچه هاى ابى عبدالله الحسین (علیه السلام) قسمت مى دهیم خانه هاى ما را، همسرهاى ما را چه زن و چه مرد براى همه ما موجب مسرت، زینت، آرامش قرار بده. خدایا! بعزت و جلالت به پسر و دخترهاى ما همسر خوب که نور چشم آنها در دنیا و آخرت باشد کرامت بفرما!

 

منبع: اخلاق در خانه(۱)

 

مؤلف: استاد حسین مظاهرى 

 

http://javan-islam.com

کانال جامع دو نور در ایتا:
https://eitaa.com/twonoor
کانال جامع دو نور در تلگرام:
https://t.me/twonoor

 

الصفحه الرئیسیه – مؤسسه القرآن و نهج البلاغه

 

فوائد ازدواج. فوائد ازدواج. فوائد ازدواج. فوائد ازدواج. فوائد ازدواج. فوائد ازدواج. فوائد ازدواج. فوائد ازدواج. فوائد ازدواج. فوائد ازدواج. فوائد ازدواج. فوائد ازدواج. فوائد ازدواج. فوائد ازدواج. فوائد ازدواج. فوائد ازدواج. فوائد ازدواج. فوائد ازدواج. فوائد ازدواج. فوائد ازدواج. فوائد ازدواج. فوائد ازدواج. فوائد ازدواج. فوائد ازدواج. فوائد ازدواج. فوائد ازدواج. فوائد ازدواج. فوائد ازدواج. فوائد ازدواج.
به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید