ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

محل اقامت امام عصر (عج)

محل اقامت امام عصر

فهرست مطالب

محل اقامت امام عصر(ع(

سوال:
در دوران غيبت محل اقامت (زندگي) امام زمان  کجاست؟

پاسخ:
موضوع محل اقامت و سكوت امام مهدي‏(ع) در زمان غيبت از جمله موضوع ‏هايي است كه ذهن بسياري از مردم را به خود مشغول داشته است و معمولاً در مجالس و محافل مهدوي مورد پرسش قرار مي‏گيرد.
پيش از پاسخ‏گويي به اين پرسش يادآوري اين نكته ضروري است كه براي غيبت امام مهدي‏(ع) دو معنا قابل تصور است:

نخست ناپيدا بودن امام؛ يعني اينكه آن حضرت در دوران غيبت از نظر جسمي از ديدگان مردم به دور است و و اگر چه آن حضرت مردم را مي‏بيند و از حال آنها باخبر مي
‏شود، ولي كسي توان
ديدن ايشان را ندارد.

دوم، ناشناس بودن امام: در اين فرض آن حضرت در طول زمان غيبت در ميان مسلمانان حضور مي‏يابد و با آنها مواجه مي‏شود، ولي كسي او را نمي‏شناسد و به هويت واقعي‏اش پي نمي‏برد.1

بحث از محل اقامت و سكونت امام مهدي‏(ع) در زمان غيبت اگر چه در هر دو فرض مطرح مي‏شود، ولي به نظر مي‏رسد در فرض دوم اين موضوع كمتر جاي بحث دارد و آن حضرت با مخفي داشتن هويت خود در هر كجا كه بخواهد مي‏تواند زندگي كند.
در زمينه محل اقامت

امام مهدي‏(ع)، روايت‏هاي گوناگوني وجود دارد كه با توجه به آنها محل‏هاي احتمالي اقامت آن حضرت را مي‏توان به سه دسته تقسيم كرد:

1. محل‏ هاي دور دست و ناآشنا

برخي از روايات، محل خاصي را براي اقامت امام مهدي‏(ع) تعيين نمي‏كنند و جايگاه ايشان را در بيابان ‏ها و كوه ‏ها،

مكان‏هاي دوردست و محل‏هايي مي‏دانند كه هيچ كس از آن آگاهي ندارد. از جمله در روايتي كه از خود آن حضرت نقل شده است، ايشان خطاب به علي بن مهزيار مي‏فرمايد:
«اي پسر مهزيار! پدرم ابو محمد از من پيمان گرفت كه هرگز با قومي كه خداوند بر آنها خشم گرفته، آنها را لعنت كرده،

براي آنها در دنيا و آخرت، بيچارگي رقم خورده و عذابي دردناك در انتظار آنان است، هم‏نشين نباشم و به من دستور داد كه براي اقامت، كوه‏هاي سخت و سرزمين‏هاي خشك و دور دست را برگزينم».2

همچنين آن حضرت در توقيع شريفي كه خطاب به شيخ مفيد صادر شده است، در اين زمينه مي‏فرمايد:
«ما براساس آنچه خداي تعالي براي ما و شيعيان مؤمن‏مان مصلحت ديده، تا زماني كه دولت دنيا از آن فاسقان است، در سرزمين‏هاي دوردستي كه از جايگاه ستمگران دور است، سكنا گزيده‏ ايم، ولي از آنچه بر شما مي‏گذرد، آگاهيم و هيچ يك از اخبار شما بر ما پوشيده نمي‏ماند».3
در روايتي كه از امام صادق‏(ع) نقل شده است، آن حضرت، جايگاه امام مهدي‏(ع) را جايي ناشناس معرفي مي‏كند كه جز معدود افرادي از آن آگاهي ندارند
«و هيچ‏كس از دوست و بيگانه از جايگاهش آگاهي نمي‏ يابد مگر همان خدمت‏گزاري كه به كارهاي او مي‏رسد».4
اين‏گونه روايات گوياي آن است كه امام مهدي‏(ع) بر اساس امر الهي، در مكان‏هايي ناشناخته، دور از دست‏رس، به دور از شهرها و آبادي ‏ها زندگي مي‏كند و از محل اقامت آن حضرت آگاه نيست.

2.  محل ‏هاي خاص و شناخته شده

در برخي روايات، از مكان‏هايي خاص به عنوان اقامت‏گاه امام مهدي‏(ع) در دوران غيبت ياد شده است كه از آن جمله مي‏توان به موارد زير اشاره كرد:

الف) مدينه
در برخي روايات، از مدينه منوره به عنوان محل اقامت امام عصر(ع) ياد شده است. در روايتي كه از امام محمد باقر(ع) نقل شده است، در اين زمينه چنين مي‏خوانيم:
صاحب اين امر ناگزير از كناره‏ گيري است و او در }زمان} كناره‏ گيري خود ناگزير از [داشتن] نيرو و تواني است. او با وجود آن سي نفر هيچ هراسي ندارد. چه خوب جايگاهي است [مدينه] طيبه.5
در كتاب شريف >بحارالأنوار> ذيل اين روايت چنين آمده است: «طيبه». يكي از نام‏ هاي مدينه طيبه است. اين روايت دلالت مي‏كند كه آن حضرت‏(ع) غالباً در اين شهر و در حوالي آن است. همچنين دلالت مي‏كند كه همواره با ايشان سي نفر از ياران خاصشان هستند و اگر يكي از آنها بميرد، كس ديگري جاي‏گزين او مي‏شود.5
در روايت ديگري كه از امام حسن عسكري‏(ع) نقل شده است، آن حضرت در پاسخ اين پرسش راوي كه مي‏پرسد: «اگر حادثه‏ اي براي شما روي دهد سراغ فرزندتان را از كجا بگيريم؟» مي‏فرمايد: «در مدينه».6

ب) كوه رضوي
برخي روايات، «كوه رضوي» در نزديكي مدينه را پناه‏گاه و اقامت‏گاه امام عصر(ع) معرفي كرده ‏اند كه روايت زير از آن جمله است:
عبدالاعلي مولي آل سام مي‏گويد: به همراه ابي عبدالله [امام صادق]{ع} {از مدينه} خارج شديم، زماني كه به روحاء [در اطراف مدينه] رسيديم، آن حضرت

:دقايقي نگاهش را به كوهي كه در آن منطقه بود، دوخت و آنگاه فرمود
اين كوه را مي‏بيني؟ اين كوه «رضوي» نام دارد و از كوه ‏هاي فارس است. چون ما را دوست داشت، خداوند آن را به سوي ما منتقل كرد. در آن، همه درخت‏ هاي <ميوه‏دار> وجود دارد و در دو مرحله پناه‏گاهي خوب براي خائف [امام زمان] است. آگاه باش كه براي صاحب اين امر دو غيبت است كه يكي از آنها كوتاه و ديگري بلند است».7
در دعاي ندبه نيز از اين مكان نام برده شده است.8

:ياقوت حموي در مورد منطقه <رضوي<مي‏نويسد
<رضوي، كوهي است ميان مكه و مدينه در نزديكي ينبع و داراي آب فراوان و درختان زيادي است. كيسانيه9 مي‏پندارند كه محمد بن حنفيه در آنجا زنده و مقيم است.<10
گفتني است در احاديث فراواني، از «رضوي» ياد شده و از آن بسيار ستايش شده است.11

 

ج) ذي طوي
مكان ديگري كه در روايات از آن به عنوان محل اقامت امام عصر(ع) ياد شده، «ذي طوي» است.

«ذي طوي»، نام كوهي در اطراف مکه استدر روايتي كه از

:محمد باقر(ع) نقل شده، چنين آمده است
<صاحب اين امر را در يكي از اين دره ‏ها غيبتي است. [در اين حال، آن حضرت] با دست خود به ناحيه ذي طوي اشاره كرد<12
گفتني است در دعاي ندبه نيز به نام اين مكان اشاره شده و در برخي روايات،

از همين منطقه به عنوان محل تجمع ياران امام مهدي‏(ع) ياد شده است.13

3. در ميان مردم
دسته سوم از روايات مانند دسته اول، از جايگاه و مكان خاصي نام نمي‏برند و از آنها استفاده مي‏شود كه امام مهدي‏(ع) به صورت ناشناس در ميان مردم زندگي مي‏كند. در روايتي كه از امام صادق‏(ع) نقل شده است، در اين زمينه چنين مي‏خوانيم
«چگونه اين مردم، اين موضوع را انكار مي‏كنند كه خداوند با حجتش همان گونه رفتار مي‏كند كه با يوسف رفتار كرد؟

همچنين چگونه انكار مي‏كنند كه صاحب مظلوم شما همان كه از حقش محروم شده و صاحب اين امر [حكومت] است  در ميان ايشان رفت و آمد مي‏كند،

در بازارهايشان راه مي‏رود و بر فرش ‏هاي آنها قدم مي‏نهد، ولي او را نمي‏شناسند، تا زماني كه خداوند به او اجازه دهد كه خودش را معرفي كند،

چنان كه به يوسف اجازه داد، آن زمان كه برادرانش از او پرسيدند: «آيا تو يوسف هستي؟» پاسخ دهد كه «آري، من يوسف هستم».14

حال اين پرسش مطرح مي‏شود كه كدام‏يك از اين سه دسته روايت قابل پذيرش هستند و آيا راهي براي جمع كردن ميان آنها وجود دارد يا خير؟

به نظر مي‏رسد ميان اين سه دسته روايت منافاتي وجود دارد و آن حضرت بسته به شرايط و موقعيت ‏هاي مختلفي كه پيش مي‏آيد، زندگي به صورت ناشناس در ميان مردم و اقامت در مكان‏هايي چون مدينه منوره يا دوري گزيدن از مردم و اقامت در مناطق دور از دسترس را انتخاب مي‏كند

به بيان ديگر، براساس دومين معنايي كه براي غيبت قابل تصور است؛ يعني ناشناس بودن امام مهدي‏(ع)، آن حضرت، الزامي براي اقامت در محلي خاص يا دور از دست‏رس ندارد و مي‏تواند به صورت طبيعي در ميان مردم زندگي كند. البته ممكن است رعايت مصالحي ديگر، آن حضرت را وادار كند كه براساس سفارش پدر بزرگوارشان، كوه‏ها و بيابان‏ ها را اقامت‏گاه خود برگزيند 

بديهي است اگر قرار باشد آن حضرت به صورت ناشناس در ميان مردم زندگي كند، مكان‏ هايي چون مدينه منوره در كنار قبر جد بزرگوارش، بهترين مكان خواهد بود.

———————————–
پي‌نوشت‌ها:
1.
براي مطالعه بيشتر در اين زمينه‏ر.ك: همين كتاب، ص .
2.
كتاب الغيبت (شيخ طوسي)، ص 161.
3.
الاحتجاج، ج 2، ص 599؛ بحارالأنوار، ج 53، ص 176.
4.
كتاب الغيبت (نعماني)، ص 172، ح 5.
5.
الكافي، ج 1، ص 340؛ كتاب الغيبت (شيخ طوسي)، ص 102؛ بحارالأنوار، ج 52، ص 153، ح 6.
6.
بحارالأنوار، ج 52،
ص
153.
7.
الكافي، ج 1، ص 328، ح 2؛ كتاب الغيبت (شيخ طوسي)، ص 139؛ بحارالأنوار، ج 51، ص 161، ح 11.
8.
كتاب الغيبت (شيخ طوسي)، ص 103؛ &l t;/SPAN>بحارالأنوار، ج 52، ص 153، ح 7.
9.
ر.ك: بحارالأنوار، ج 99، ص 108.
10.
كيسانيه پيروان مختار بن ابوعبيده ثفقي بودند. او نخست براي پيشرفت كار خود دعوت به علي بن الحسين‏ عليه السلام سپس دعوت به محمد حنفيه مي‏كرد. البته كار او مبتني بر اعتقاد وي به اهل بيت نبود، بلكه مي‏خواست از آن بهره‏ برداري سياسي كرده باشد و چون كارش بالا گرفت خود دعوي دريافت وحي از خداوند كرد و عباراتي مسجع و مقّفي به تقليد قرآن به زبان مي‏راند. (فرهنگ فرق اسلامي، ص 373)
11.
ياقوت حموي، مراصد الإطلاع علي أسماء الأمكنته و البقاع، ج 2، ص 620
12. ر.ك: بحارالأنوار، ج 52، ص 306؛ ج 53، ص 97.
13.
كتاب الغيبت (نعماني)، ص 182.
14.
ر.ك: كتاب الغيبت (نعماني)، ص 315؛ بحارالأنوار، ج 52، ص 306، ح 80؛ ص 307، ح 81
15.
ر.ك: بحارالأنوار، ج 99، ص 108.
16.
كتاب الغيبت (نعماني)، ص 164؛ الكافي، ج 1، صص 336 و 337، ح 4.

 

منبع: سایت www.eteghadat.com

صفحه اصلی – موسسه قرآن و نهج البلاغه
کانال جامع دو نور در ایتا:
https://eitaa.com/twonoor
کانال جامع دو نور در تلگرام:
https://t.me/twonoor

 

 

محل اقامت امام عصر. محل اقامت امام عصر. محل اقامت امام عصر. محل اقامت امام عصر. محل اقامت امام عصر. محل اقامت امام عصر. محل اقامت امام عصر. محل اقامت امام عصر. محل اقامت امام عصر. محل اقامت امام عصر. محل اقامت امام عصر. محل اقامت امام عصر. محل اقامت امام عصر.
به این مطلب امتیاز دهید:
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید