مدرسه ی مجازی حفظ قرآن کریم
آموزش حرفه ای حفظ قرآن کریم به صورت آنلاین

  1. حفظ سوره های یس، الرحمن، واقعه                     شروع و پایان دوره: ۳۰ جلسه
  2. حفظ سوره طه                                                    شروع و پایان دوره: ۳۰ جلسه
  3. دوره حفظ کل قرآن کریم(ترم اول)                         شروع و پایان دوره: ۳۰ جلسه
 
اهداف دوره های آموزشی:

۱. بیان چرایی و دلایل حفظ قرآن، بیان نکات لازم و مقدمات پیش از حفظ

۲. ایجاد انگیزه و انس و الفت با قرائت و حفظ قرآن کریم

۳. آشنایی با روش های حفظ قرآن

۴. فراگیری مهارت حفظ و افزایش مهارت تمرکز و راه کارهای تمرین، مرور و نگهداری محفوظات

۵. حفظ سوره های مذکور و طی کردن مسیر حفظ کل قرآن کریم

۶. آشنایی با مفاهیم و پیام های قرآنی و…

 

مدت زمان دوره، تعداد قرآن آموزان و چگونگی برنامه ی آموزشی 

هر دوره در یک ترم سه ماهه و در ۳۰ جلسه ۱ ساعته برگزار می شود.

تعداد قرآن آموزان ۵ الی ۸ نفر

میانگین حفظ در هر جلسه نصف صفحه

 

برنامه کلاسی:

تدریس حفظ جدید، بیان ترجمه و مفاهیم و پیامهای حفظ جدید، مرور و تمرین حفظ جدید، 

پرسش از حفظ جلسه قبل، پرسش از ۲۰ درس گذشته، آزمون پایان سوره و… از جمله برنامه های کلاس می باشد.

 

 
 
 
 
حفظ
تعداد جلسه
هزینه دوره به دلار آمریکا
هزینه دوره به یورو
هزینه ی دوره به پوند
هزینه ی دوره به دلار استرالیا
حفظ سوره یس، الرحمن، واقعه
۳۰جلسه
۶نفر ـ هر نفر ۷۵ دلار / خصوصی تا ۲نفر ـ ۴۵۰ دلار
۶نفر ـ هر نفر ۶۶ یورو / خصوصی تا۲نفر ـ ۳۹۰ یورو
۶نفر ـ هر نفر ۵۲ پوند / خصوصی تا ۲نفر ـ ۳۱۵پوند
۹۳ دلار هر نفر _ برای ۶ نفر / خصوصی تا ۲ نفر ـ ۵۴۰دلار
حفظ سوره طه
۳۰جلسه
۶نفر ـ هر نفر ۷۵ دلار / خصوصی تا ۲نفر ـ ۴۵۰ دلار
۶نفر ـ هر نفر ۶۶ یورو / خصوصی تا۲نفر ـ ۳۹۰ یورو
۶نفر ـ هر نفر ۵۲ پوند / خصوصی تا ۲نفر ـ ۳۱۵پوند
۹۳ دلار هر نفر _ برای ۶ نفر / خصوصی تا ۲ نفر ـ ۵۴۰دلار
حفظ کل قرآن. ترم اول
۳۰جلسه
۶نفر ـ هر نفر ۷۵ دلار / خصوصی تا ۲نفر ـ ۴۵۰ دلار
۶نفر ـ هر نفر ۶۶ یورو / خصوصی تا۲نفر ـ ۳۹۰ یورو
۶نفر ـ هر نفر ۵۲ پوند / خصوصی تا ۲نفر ـ ۳۱۵پوند
۹۳ دلار هر نفر _ برای ۶ نفر / خصوصی تا ۲ نفر ـ ۵۴۰دلار