مدرسه ی مجازی حفظ قرآن کریم
آموزش حرفه ای حفظ قرآن کریم به صورت آنلاین

  1. حفظ سوره های یس، الرحمن، واقعه                     شروع و پایان دوره: 30 جلسه
  2. حفظ سوره طه                                                    شروع و پایان دوره: 30 جلسه
  3. دوره حفظ کل قرآن کریم(ترم اول)                         شروع و پایان دوره: 30 جلسه
 
اهداف دوره های آموزشی:

1. بیان چرایی و دلایل حفظ قرآن، بیان نکات لازم و مقدمات پیش از حفظ

2. ایجاد انگیزه و انس و الفت با قرائت و حفظ قرآن کریم

3. آشنایی با روش های حفظ قرآن

4. فراگیری مهارت حفظ و افزایش مهارت تمرکز و راه کارهای تمرین، مرور و نگهداری محفوظات

5. حفظ سوره های مذکور و طی کردن مسیر حفظ کل قرآن کریم

6. آشنایی با مفاهیم و پیام های قرآنی و…

 

مدت زمان دوره، تعداد قرآن آموزان و چگونگی برنامه ی آموزشی 

هر دوره در یک ترم سه ماهه و در 30 جلسه 1 ساعته برگزار می شود.

تعداد قرآن آموزان 5 الی 8 نفر

میانگین حفظ در هر جلسه نصف صفحه

 

برنامه کلاسی:

تدریس حفظ جدید، بیان ترجمه و مفاهیم و پیامهای حفظ جدید، مرور و تمرین حفظ جدید، 

پرسش از حفظ جلسه قبل، پرسش از 20 درس گذشته، آزمون پایان سوره و… از جمله برنامه های کلاس می باشد.

 

 
 
 
 
حفظ
تعداد جلسه
هزینه دوره به دلار آمریکا
هزینه دوره به یورو
هزینه ی دوره به پوند
هزینه ی دوره به دلار استرالیا
حفظ سوره یس، الرحمن، واقعه
30جلسه
6نفر ـ هر نفر 75 دلار / خصوصی تا 2نفر ـ 450 دلار
6نفر ـ هر نفر 66 یورو / خصوصی تا2نفر ـ 390 یورو
6نفر ـ هر نفر 52 پوند / خصوصی تا 2نفر ـ 315پوند
93 دلار هر نفر _ برای 6 نفر / خصوصی تا 2 نفر ـ 540دلار
حفظ سوره طه
30جلسه
6نفر ـ هر نفر 75 دلار / خصوصی تا 2نفر ـ 450 دلار
6نفر ـ هر نفر 66 یورو / خصوصی تا2نفر ـ 390 یورو
6نفر ـ هر نفر 52 پوند / خصوصی تا 2نفر ـ 315پوند
93 دلار هر نفر _ برای 6 نفر / خصوصی تا 2 نفر ـ 540دلار
حفظ کل قرآن. ترم اول
30جلسه
6نفر ـ هر نفر 75 دلار / خصوصی تا 2نفر ـ 450 دلار
6نفر ـ هر نفر 66 یورو / خصوصی تا2نفر ـ 390 یورو
6نفر ـ هر نفر 52 پوند / خصوصی تا 2نفر ـ 315پوند
93 دلار هر نفر _ برای 6 نفر / خصوصی تا 2 نفر ـ 540دلار