ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

پادشاهان پیشدادی

فهرست مطالب

پیش از تاریخ، افسانه ها و اسطوره ها، شاهنامه


یکی از دورانی که شاهنامه از آن سخن به میان می آورد دوره ی پیشدادیان است.


شاهنامه سلسله ی پیشدادی را اولین فرمانروایی ایران معرفی و داستان های دلکش فراوانی از این دوره نقل می کند. در اوستا هم نام پادشاهان این سلسله آمده و از بسیاری از آنان به نیکی یاد شده است. برای مثال از کیومرث (که بر اساس شاهنامه اولین پادشاه پیشدادی است) به نیکی یاد می شود و زرتشتیان او را اولین انسان نیک پی می دانند.


درباره اینکه آیا چنین سلسله ای به این ک
یفیت وجود داشته است یا خیر نظرات زیادی مطرح است. مطمئنا پیشینه زندگی در فلات ایران به
۲۵۰۰ سال محدود نمی شود. آثار باستانی از هزاره ی هفتم قبل از میلاد(۹۰۰۰ سال قبل) و حتی بیش تر از آن در این سرزمین یافت شده است. 


اگر بخواهیم پیشدادیان را با تاریخ تطبیق دهیم، به نظر می رسد، سال ها قبل از مادها و هخامنشیان قرار می گیرند. شاید بتوان گفت، زمان پیشدادیان با دوره پیش از تاریخ ایران هماهنگی دارد؛ به طوری که برخی از پژوهشگران پادشاهان پیشدادی را یک شخص ویژه نمی دانند بلکه نماد یک دوره تاریخی می دانند برای مثال آقای فریدون جنیدی معتقد است: جمشید دوره تابندگی نژاد آریا است. و این زمانی است که خانه های مهندسی ساخته شد، عطر و دیبا و رنگ، می و دارو و سنگ های لعل و یاقوت و پیروزه شناخته شده بود.


رفته رفته این دوره ها تبدیل به اسطوره شده اند و مثلا جمشید به صورت یک انسان ترسیم شده است و نماد یک دوره خاص تاریخی است. شاید دوره های پیش از تاریخ ایران به صورت پادشاهان در افسانه های ما ظاهر شده اند و به احتمال قوی داستان های دلکشی که درباره آن ها گفته می شود ریشه در داستان های تاریخی پادشاهان دیگر، دارد. شباهت های بین فریدون و کوروش باعث شده است، بسیاری از داستان های کوروش در قالب فریدون نقل شود. برای مثال در ذهن مردم مانده است که پادشاهی بزرگ که بسیار دادگر و نیک سیرت بوده است و آژدهاک را شکست داده، چنین و چنان کرده است؛ پس تصور کرده اند که این روایت مربوط به فریدون بوده است. اما شاید فریدون یک شخص ویژه نباشد. هرچند در تاریخ هیچ چیز مطلق نیست و حتی ممکن است با بدست آمدن اسناد و آثار باستانی جدید تر، شواهدی درباره سلسله های پیشدادیان و کیانیان بر ما آشکار شود و وجود آن ها به اثبات برسد.


در اینجا اسامی پادشاهان پیشدادی را به همراه اشاره ی کوچکی که هر کدام از آنها احتمالاً نماد چه دوره ای هستند(با ایده گرفتن از نظر آقای فریدون جنیدی) می آوریم. نام هایی که درون پرانز قرار گرفتند صورت نام آنها در اوستا و دیگر منابع است:


 – کیومرث
(
Gaya – Maretan)


 بشر نخستین و انسان های اولیه


 – هوشنگ (هئوشینگه پرذات Haoshyangha – Parazata)


 خانه سازی و اسکان بشر، پیدایی آتش


 – تهمورث (تخم اوروپ Takhmauruoa)


 رام کردن اسب، ساخت سلاح، آغاز پهلوانی و تهم تنی، آشنایی با خط


 – جمشید</B&gt ; (ییم خش ئت Yima Khashaeta)


 دوره تابندگی تمدنی، تولید بیشتر آلات جنگی و وسایل زندگی،


 رشد اقتصادی و اجتماعی جوامع


 با توجه به آثار باستانی شگفت انگیز شهر سوخته و جیرفت، و همچنین یافتن خط در این تمدن ها، شاید دوره تهموث و جمشید آمیختگی هایی با این تمدن ها داشته باشند.


 – ضحاک تازی (آژی دهاک Aji Dahaka)


 دوره استیلای بیگانگان (احتمالا سامی نژادان) بر قسمت هایی از فلات ایران


 – فریدون (ثرائتئون Thraetaona)


 چند بهره شدن آریاها


 ایرج: شکل گیری بخش ایرانی


 آغاز جنگ های بین اقوام


 – منوچهر (منوش چیثرا Manush – Tchithra)


 پایان یافتن موقت جنگ ها


 – نوذر (نئوتر Naotara)


– زو (اوزو Uzava)


گرشاسب یا کرساسپ (Keresaspa)


 </SPAN&g t;ادامه یافتن جنگ ها


یاری نامه ها و بن مایه ها:


فریدون جنیدی. زندگی و مهاجرت آریائیان. چاپ پنجم، تهران: نشر بلخ، ١٣٨٩


عبدالعظیم رضایی. تاریخ ده هزار ساله ایران. جلد یکم


http://7country.persianblog.ir

به این مطلب امتیاز دهید:
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید