ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

پرخاشگری انفعالی

فهرست مطالب

بعضی از مردهایی که این عبارت را درباره ی خشونت مردها میخوانند ممکن است احساس کنند که آن ها از این قاعده مستثنی هستند. اما در بسیاری از مواقع، مردها متوجه این گرایش پرخاشگرانه در خود نیستند. این پرخاشگری ناخودآگاه به شکل پرخاشگری انفعالی، خودنما میشود. گاه، هیچ کاری صورت ندادن و رفتار انفعالی گرفتن، میتواند اسباب تالم گردد.


از جمله نمونه های بارز پرخاشگری انفعالی میتوان به دیرکردن، فراموش کردن انجام دادن کار، بی میلی جنسی، خستگی، نداشتن تمایل به درمیان گذاشتن احساسات و افکار خود با همسر، رفتار عاری از علاقه، سماجت، سرکشی، داوری، گرفتن قیافه ی حق بجانب  و رسیدن به احساس خوش در صورت ناراحت شدن همسر بجای احساس همدردی با او اشاره کرد.


پرخاشگری خیرخواهانه


 روش دیگری که مردها پرخاشگری خود را ابراز می کنند، این است که آن را عملی از روی خیرخواهی درنظر میگیرند. ممکن است فردی رفتار مجازات گرانه ی خود را با سرزنش کردن دیگری انجام دهد. مثلا در روابط زناشویی، ممکن است مهر و محبت و توجه خود را از همسرش دریغ کند و یا مستقیما در مقام مجازات او برآید و با خشونت و رفتارهای ناپسند و بدگویی و بدزبانی بخواهداو را مجازات کند. این امکان هم وجوددارد که فرزندش را مسبب رفتار منفی و غیردوستانه ی خود معرفی کند.


خشونت زنانه


زن ها هم البته میتوانند خشونت کنند. اما این تنها زمانی اتفاق می افتد که جنبه ی زنانه ی آن ها بقدری تحت فشار قرارگرفته باشد که او برای حراست از خود، رفتارهای مردانه به نمایش میگذارد. خشونت اولین واکنش زن نیست.


وقتی زن ها خشونت میکنند نشانه ی آن است که جنبه ی مردانه ی آن ها بر آن ها حاکم شده. زنها اصولا رفتاری غیرخشونت آمیز دارد.


زن برای تخفیف رنجش خود به این نیازدارد که مشکلش را با همسرش درمیان بگذارد. زن برای تخفیف ناراحتی خود به درک و محبت احتیاج دارد. وقتی نمیتواند بقدر کافی از محبت همسرش برخوردار شود سعی میکند با برانگیختن احساس همدردی در شوهرش به این مهم برسد و به این منظور، در دیگران تولید احساس گناه میکند.


زن ها با دادن احساس گناه به همسرانشان، با خود به این نتیجه میرسند که مستحق بدرفتاری آن ها نبوده اند؛ اما این روش بجای بهترکردن شرایط، مرد را میرنجاند واو را به گرفتن انتقام تشویق میکند. زن ها برای جلب احساس همدردی همسران خود، گاه مجبورمیشوند که در نقش قربانی، ظاهرشوند.


ممکن است زنی احساس کند که حق دریافت محبت را ندارد مگر اینکه بگونه ای غیرمنصفانه و ناروا مورد بدرف
تاری واقع شده باشد. وقتی زن احساس قربانی بودن میکند، احساس میکند که بیشتر شایسته ی مهر و محبت و حمایت همسر خود است.


اما زن ها میتوانند با برخورد درست و بی آنکه همسر خود را به بدی متصف سازند بدون اینکه خود را قربانی شده تلقی کنند، از مهر و محبت همسرانشان برخوردار شوند. گاه وقتی احساس رنجش خانم ها تخفیف نمیگیرد و التیام پیدا نمیکند، آن ها درمقام مجازات کردن خویش برمی آیند. زن ها به روش های گوناگون و در ابعاد مختلف، خود را رنج میدهند. ممکن است خود را از تجربه های ناخوشایند معاف کنند، یا تن به اقدامات مخرب علیه خود بدهند، حتی ممکن است بیمار شوند و درمقام سرزنش و عیبجویی از خود برآیند. این امکان هم وجوددارد که آن ها با آنکه از روابط زناشویی خود، بهره ی چندانی نمیبرند، همچنان در مقام فداکاری و ازخودگذشتگی باشند.


صحبت منفی با خود


زن ها بطور ذهنی بیشتر به خودشان آسیب میزنند. آن ها با حرف های منفی، خودشان را آزارمیدهند و اینگونه درمقام مجازات کردن یا محکوم کردن خود، برمی آیند.


نتیجه ی مستقیم صحبت منفی با خود، رسیدن به احساس ناارزشمندی، درماندگی و عجز و خودخوری است.


زن، اینگونه با دست کم گرفتن خود قدرت خود را منکر میشود و توان خود را دست کم میگیرد. او بطور غیرمستقیم، دیگران را سرزنش میکند و اینگونه ناتوان بودن خود را تایید میکند.


ترجم و دلسوزی


_ بیچاره من. اگر شوهرم بدجنس نبود و به من بیشتر محبت میکرد، زن خوشبختی میشدم.


_ بیچاره من. شوهرم به من زنگ نزد. همه ی روزم خراب شد.


_ من بیچاره. هیچکس مرا دوست ندارد. من تنها هستم و کسی به من توجه نمیکند.


_ من بیچاره. مرتب به فرزندانم خدمت میکنم و درمقابل، آن ها هیچ کاری برای من نمیکنند.


_
بیچاره من. من اینهمه نجیب و شریف بودم و او به من خیانت کرد.


_ بیچاره من. بهترین سال های عمرم را تلف کردم. اما حالا باید تنها زندگی کنم.


وقتی مردها می آموزند که به احساسات همسرشان گوش فرادهند، از احساسات خود، آگاهتر میشوند، رفتارهای محبت آمیزتری را به نمایش میگذارند، علاقه مندتر، متوجه تر، فهیم تر میشوند و به همسرانشان احترام بیشتری میگذارند. وقتی زن ها این محبت را احساس میکنند، متقابلا محبت بیشتری نشان میدهند و بیشتر در مقام مهر و عشق و اعتماد و اطمینان و پذیرش و بخشودن و احساس قدرشناسی، ظاهرمیشوند.


اصلاحات و لغات انواع پرخاشگری زن و مرد
Compassionate


ترحم و دلسوزی


Negative selftalk


صحبت منفی با خود


Passive Aggression


پرخاشگری انفعالی


Sexual reluctance


بی میلی جنسی


Persistence


سماجت


منابع و پیوندها: خلاصه ی کتاب زن مرد ارتباط/نویسنده: جان گری


www.wikipg.com

به این مطلب امتیاز دهید:
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید