ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

چهل حدیث اهل بیت درباره اعتدال

چهل حدیث اهل بیت(ع) درباره اعتدال

فهرست مطالب

چهل حدیث اهل بیت درباره اعتدال

احادیث اعتدال در یک تقسیم بندی کلی به دو نوع تقسیم می شوند:

 

۱- احادیثی که به طور مستقیم به اعتدال و میانه روی پرداخته اند که در میان این اخبار، برخی به دو ضد اعتدال یعنی افراط و تفریط هم اشاره کرده اند و برخی نه.
۲-
روایاتی که گر چه از اعتدال، نامی نبرده اند ولی ذمّ افراط و اسراف و یا تفریط و تقصیر – چه به صورت کلی و چه به صورت جزئی و مصداقی – پرداخته اند که نتیجه آن، همان دعوت به اعتدال است. در این قسمت، تنها چهل نور از نور گفته های روشنی بخش بخش پیشوایان دین که از احادیث دسته ی نخست به شمار می روند را آورده ایم.

 

 

 

نور گفته نخست: اعتدال، حقیقت دوست داشتنی
رسول الله (ص): بهترین امور، حد وسط و میانه و حالت اعتدال آنها است و باید دوست داشتنی ترین امور در نزد تو، حد وسط و معتدل آنها در حق باشد. (مستدرک الوسائل، ج۸، ص۲۵۵)

چهل حدیث اهل بیت(ع) درباره اعتدال

نور گفته دوم: میانه روی، موجب اتحاد و انسجام امت
رسول الله (ص): بر شما باد میانه روی و رعایت اعتدال. زیرا قوم و مردمی که میانه روی را پیشه خویش ساختند هیچگاه دچار تفرقه و جدایی نگردیدند. (فردوس الاخبار، ج۱، ص۳۸۷)

 

نور گفته سوم: سالک میانه رو
رسول الله (ص): ای فرزند آدم، کار نیک انجام ده و بدی را کنار بگذار، که اگر چنین کنی سالک و رونده ی معتدل و میانه رو هستی[و در نتیجه، به مقصد می رسی]. (نهج البلاغه، خطبه ۱۷۶)

چهل حدیث اهل بیت درباره اعتدال

نور گفته چهارم: اعتدال، ادبی از جانب خدا
رسول الله (ص): همانا انسان مومنی که از جانب خدا، مودب به ادبی شده باشد، هنگامی که وسعت و گشایش برایش به وجود آید، میانه روی را رعایت کرده [و پای خویش را از حد و مرز اعتدال، بیرون نمی نهد و طغیان نمی کند] و هنگامی که دچار سختی شود[نیز از حد و مرز اعتدال، تجاوز نمی کند و به همان مقدار که دارد] اکتفا می نماید. (مستدرک الوسائل، ج۱۳، ص۵۲)

 

نور گفته پنجم: اعتدال در سخن
رسول الله (ص): موسی (ع)، خضر(ع) را ملاقات کرد. موسی گفت: به من توصیه ای بفرما، گفت: ای خواستار دانش، همانا گوینده کمتر از شنونده خسته می شود. پس هنگامی که سخن می گویی، همنشینانت را خسته مکن. – تا این که گفت: – در گفتار، زیاده گو و پر سخن نباش. چرا که زیاده گویی، دانشمندان را خوار و معایب کم مایگان را آشکار می سازد. ولکن بر
تو باد به اعتدال و میانه روی که اعتدال از توفیق و استحکام انسان است. (منیه المرید، ص۴۷)

چهل حدیث اهل بیت درباره اعتدال

نور گفته ششم: میانه روی و سلامتی
رسول الله (ص): پرهیز[طبی، به جهت در امان ماندن از بیماری ها و سالم ماندن بدن]، رعایت اعتدال است در همه چیز. (بحارالانوار، ج۶۲، ص۲۶۹)

چهل حدیث اهل بیت درباره اعتدال

نور گفته هفتم: میانه روی، نجات بخش و رستگاری آفرین
رسول الله (ص): سه چیز، نجات بخش و رستگاری آفرین است. و [پیامبر] سومین را ذکر کرده، فرمود: رعایت اعتدال در حال توانگری و تنگدستی. (وسائل الشیعه، ج۱۵، ص۲۵۸)

 

نور گفته هشتم: میانه رو، بهره مند از روزی
رسول الله(ص): کسی که در زندگی میانه روی را رعایت نماید خداوند او را روزی می دهد و کسی که پا را از حد اعتدال بیرون گذارد و زیاده روی کند، خداوند او را محروم می سازد. (وسائل الشیعه، ج۱۵، ص۲۵۹)

چهل حدیث اهل بیت درباره اعتدال

نور گفته نهم: راه اصلی، طریق اعتدال
امیرالمومنین علی(ع): راست و چپ گمراهی است و جاده ی اصلی (راه حق) همان راه میانه است که قرآن و آثار نبوت آن را سفارش می کنند و سنت پیامبر (ص) نیز از همین راه میانه می گذرد و سرانجام، بازگشت همه به سوی راه اعتدال است[و همین جاده، ملاک سنجش اعمال همگان می باشد]. (نهج البلاغه، خطبه۱۶)

چهل حدیث اهل بیت درباره اعتدال

نور گفته دهم: اهل بیت(ع)، تکیه گاه میانه
امیرالمومنین علی(ع): ما تکیه گاه میانه و معتدلیم که تفریط کاران و عقب ماندگان به آن می پیوندند و افراط کاران و پیش تاختگان به آن باز می گردند. (نهج البلاغه، حکمت ۱۰۹)

 

نور گفته یازدهم: غیر معتدل، منفورترین شخص در نزد خدا
امیر المومنین علی (ع): [حضرت امیر (ع) درباره اشخاصی که به جهت غرور و انحرافشان، خداوند آنها را به حال خودشان واگذاشته است می فرماید: ] از منفورترین و مبغوض ترین افراد در نزد خدا کسی است که خداوند او را به حال خودش رها کرده است. پس او از راه اعتدال بیرون رفته و گمراه شده است. (ن
هج البلاغه، خطبه۱۷)

چهل حدیث اهل بیت درباره اعتدال

نور گفته دوازدهم: رابطه ی انحراف و عدم اعتدال
امیر المومنین علی (ع): هر کس راه میانه را واگذارد به بیراهه و انحراف می افتد. (نهج البلاغه، نامه ۳۱)

چهل حدیث اهل بیت درباره اعتدال

نور گفته سیزدهم: اعتدال، پوشش پرهیزکاران
امیر المومنین علی (ع): پرهیزکاران در نیا دارای فضیلت های برترند… و پوشش آنان، میانه روی و اعتدال است. (نهج البلاغه، خطبه۱۹۳معروف به خطبه همّام)

 

نور گفته چهاردهم: میانه گیری در دوستی و دشمنی نسبت به امیر المومنین(ع)
امیر المومنین علی (ع): درباره من دو گروه به هلاکت خواهند افتاد: یکی آن که محبت افراطی دارد و چنین علاقه ای او را به غیر حق می کشاند، و یکی هم دشمن تندرو که دشمنی افراطی او را به سوی غیر حق می برد. بهترین مردم درباره من، گروه میانه رو هستند، پس با آنان باشید. (نهج البلاغه، خطبه۱۲۷)

چهل حدیث اهل بیت درباره اعتدال

نور گفته پانزدهم: نکوهش مردم غیر معتدل
امیر المومنین علی (ع): [حضرت در نکوهش مردم کوفه می فرماید:] شما را چه می شود؟ نه پوینده و اهل راه خیر و رشد هستید و نه به راه اعتدال و میانه روی هدایت گشته اید. (نهج البلاغه، خطبه ۱۱۹)

 

نور گفته شانزدهم: انسان معتدل، آماده برای مقابله با دشواری ها
امیر المومنین علی (ع): آن کس که در هنگام دارایی و ناداری، میانه روی کند، خود را برای رویارویی با ناملایمات و گرفتاری های سخت روزگار، آماده ساخته است. (غرر الحکم، ص۲۹۶)

چهل حدیث اهل بیت درباره اعتدال

نور گفته هفدهم: میانه رو، مصون از تباهی
امیر المومنین علی (ع): کسی که حد میانه را رعایت کند هرگز به هلاکت نمی افتد. (بحارالانوار، ج۷۷، ص۲۱۴)

 

نور گفته هجدهم: اعتدال، زاینده دارایی
امیر المومنین علی (ع): میانه روی، ثروت زا است و زیاده روی، نابود کننده. (وسائل الشیعه، ج۱۵، ص۲۵۸)

 

نور گفته نوزدهم: میانه روی در عبادت، آهسته و پیوسته
امام حسن مجتبی (ع): چون هنگام وفات پدرم رسید، رو کرد به من و شروع به وصیت کردن نمود- تا انجا که فرمود –: در عبادت خود میانه رو باش و در عبادت به کاری که مداوم باشد و توانایی انجام آن را داری بپرداز. (مستدرک الوسائل، ج۱، ص۱۳۰)

چهل حدیث اهل بیت درباره اعتدال

نور گفته بیستم: میانه روی در زندگی
امام حسن مجتبی (ع): چون هنگام وفات پدرم فرا رسید، رو کرد به من و شروع کرد به وصیت نمودن …و فرمود: پسر جانم، در زندگی خود میانه رو باش. ( بحار الانور، ج۷۱، ص۲۱۴)

 

نور گفته بیست یکم: خدایا از اعتدال بهره مندم فرما
امام زین العابدین (ع): خداوندا بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا از راه و رسم میانه روی و اعتدال بهره مند ساز. (صحیفه سجادیه، دعای ۲۰)

چهل حدیث اهل بیت درباره اعتدال

نور گفته بیست و دوم: خدایا مرا با اعتدال استوار ساز
امام زین العابدین (ع): خداوندا، مرا از اسراف و زیاده روی بازدار و به بخشش و میانه روی استوار فرما. ( صحیفه سجادیه، دعای ۳۰)

 

نور گفته بیست و سوم: اهل بیت (ع) امت میانه
امام باقر (ع): ما امت میانه هستیم. (بحار الانوار، ج۲۲، ص۴۴۱)

 

نور گفته بیست و چهارم: نیکی در میان دو بدی (۱)
امام باقر(ع) به امام صادق (ع) فرمود: پسر جانم، بر تو باد به خوبی میان دو بدی و گناه، که آنها را از بین می برد. [امام صادق (ع)] می گوید: پدرجان، این چگونه است؟ [امام باقر (ع) در پاسخ] فرمود: این همانند گفته خداوند است که می فرماید: نماز را با صدای بسیار بلند
مخوان این بد است و زیاد آهسته مخوان که این هم بد است، بلکه بین این دو حالت، راه میانه و اعتدال را پیشه کن این خوب است. (بحار الانوار، ج۸۵، ص۷۲)

چهل حدیث اهل بیت درباره اعتدال

نور گفته بیست و پنجم: نیکی در میان دو بدی (۲)
امام باقر (ع) به امام صادق (ع) فرمود: پسر جانم، بر تو باد به نیکی میان دو بدی، که آن دو بدی را از بین می برد. امام صادق گفت: پدر جان این چگونه است؟ امام باقر (ع) فرمودند: همان گونه که خداوند می فرمایند: و بندگان شایسته خدا کسانی هستند که چون انفاق نمایند، نه زیاده روی می کنند و نه کوتاهی و سختگیری بنابر این زیاده روی و سختگیری هر دو گناه و بد است و در بین این دو حالت میانه قرار دارد که خوب و نیکو است پس بر تو باد به آن نیکی میان دو بدی. (تفسیر نور الثقلین، ج۴، ص۲۷و۲۸)

 

نور گفته بیست و ششم: نامعتدل، بی بهره از خیر
امام باقر(ع): نیکی و خیری در کسی که در زندگی خود میانه روی نمی کند وجود ندارد. چنین شخصی نه برای نیای خویش، سامانی فراهم می آورد و نه برای آخرتش. (تهذیب الاحکام، ج۷، ص۲۳۶)

 

نور گفته بیست هفتم: میانه روی در مصرف دارایی
امام صادق (ع): مال و دارایی از آن خداوند است. آن را در نزد انسان ها به امانت می سپارد و به آنان اجازه داده است که با میانه روی از آن استفاده نمایند. (بحار الانوار، ج۷۹، ص۳۰۴)

 

نور گفته بیست هشتم: میانه روی محبوب خداوند و زیاده روی مبغوض خداوند
امام صادق (ع): خداوند عز و جل، میانه روی و اعتدال را دوست دارد و زیاده روی و اسراف مورد خشم اوست حتی اگر این زیاده روی و اسراف تو در حد دور انداختن هسته خرمایی باشد که قابل استفاده است و نیز حتی اگر در حد دور ریختن زیادی آبی باشد که مقداری از آن را خورده ای. (خصال صدوق، باب الواحد، حدیث ۳۶)

چهل حدیث اهل بیت درباره اعتدال

نور گفته بیست و نهم: بهترین امت، امت میانه
از امام صادق (ع) نقل شده است که ایشان درباره کلام خداوند که می فرماید: شما بهترین امتی بودید که به سود انسان ها آفریده شدید، چرا که به معروف، امر می کنید و از منکر، نهی می نمایید فرمود: منظور از بهترین امت، امتی است که دعوت ابراهیم برای آنها واجب شد، پس آنها امتی هستند که خداوند در میان آنان و از میان آنان و به سوی آنان بر انگیخت و آنان امت میانه و معتدل هستند و بهترین مردمانی هستند که به سود انسان ها آفریده شدند. (سوره مبارکه آل عمران، آیه ۱۱۰- تفسیر نور الثقل
ین، ج۱، ص۳۸۳-سوره بقره، آیه۱۹۵)

 

نور گفته سی ام: اهل اعتدال، نیکو کاران محبوب پروردگار
از امام صادق روایت شده است که فرمود: اگر شخصی تمام دارایی خود را در راهی از راه خدا، انفاق نماید کار خوبی انجام نداده است. آیا خداوند نمی فرماید: خود را به دست خود، به نابودی نیفکنید، و نیکی کنید که خداوند نیکوکاران را دوست می دارد. [اینجا نیکوکاران یعنی معتدلان](سوره بقره، آیه۱۹۵-وسائل الشیعه، ج۱۵، ص۲۵۸)

 

نور گفته سی و یکم: اعتدال در بیم و امید
امام صادق (ع): اگر امید مومن و بیم او در دو کفه ترازو قرار گیرند و با هم سنجیده شوند در حالت تعادل و توازن قرار می گیرند. [و هیچ کدام بیش از دیگری نخواهد بود. یعنی انسان با ایمان نه در رجاء و امید و نه در نگرانی، ترس و واهمه، دچار افراط یا تفریط نمی شوند.] (تفسیر نور الثقلین، ج۱، ص۴۸۹)

 

نور گفته سی و دوم: اعتدال، ویژگی مومن
امام صادق (ع): و
یزگی انسان با ایمان این است که زیاده روی و اسراف نمی کند بلکه میانه روی را پیشه خود می سازد. (مجموعه الاخبار، باب ۳۰، حدیث۱)

 

نور گفته سی و سوم: اعتدال، سامان بخش کسب و کار
ایوب بن حرمی گوید: شنیدم مردی به امام صادق (ع) عرض کرد: چنین شنیده ام که میانه روی و برنامه ریزی در زندگی، نیمی از کسب و کار است. امام (ع) فرمود: چنین نیست، بلکه میانه روی و برنامه ریزی در زندگی، همه کسب و کار است. (امالی شیخ طوسی، ج۲، ص۲۸۳)

چهل حدیث اهل بیت درباره اعتدال

نور گفته سی و چهارم: اعتدال، باعث بی نیازی
عبید بن زراره نقل می کندکه امام صادق (ع) به او گفت: ای عبید، همانا اسراف و زیاده روی، پدیدآورنده فقر ئ تنگدستی، و میانه روی موجب بی نیازی است. (وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۴۱)

 

نور گفته سی و پنچم: عدم اعتدال و اجابت نشدن دعا
قال ابو عبدالله (ع): چهار کس هستند که دعایشان مستجاب نمی گردد. یکی از آنها کسی است که مالی داشته و آن
مال را از بین برده است و می گوید: پروردگارا به من روزی ده، پس خداوند در جواب او می گوید: آیا تو را به اعتدال و میانه روی، امر نکرده بودم ؟ ( وسائل الشیعه، ج۱۵، ص۲۶۱)

 

نور گفته سی و ششم: اعتدال، موجب بقای نعمت
امام کاظم (ع): کسی که میانه روی و قناعت را رعایت نماید، نعمت برایش ماندگار می شودو کسی که تبذیر و زیاده روی کند، نعمت از دست او می رود. (تحف العقول، ص۳۰۱)

 

نور گفته سی و هفتم: خردورزی و میانه روی
امام کاظم (ع) در وصیت خود به هشام فرمود: یکی از لشکریان عقل، میانه روی است و یکی از لشکریان جهل و نادانی، زیاده روی می باشد. (تحف العقول، ص۳۰۰)

 

نور گفته سی و هشتم: میانه روی و عدم فقر
قال ابوالحسن (ع): هیچ کس با میانه روی، فقیر نشد. (وسائل الشیعه، ج۱۵، ص۲۵۹)

چهل حدیث اهل بیت درباره اعتدال

نور گفته سی و نهم: میانه روی موجب سلامتی
قال الامام ابوالحسن(ع): اگر مردم در خوردن میانه روی را رعایت می کردند حتما بدنی سالم داشتند. (محاسن، ج۲، ص۲۲۱)

چهل حدیث اهل بیت درباره اعتدال

نور گفته چهلم: بر تو باد رعایت اعتدال
امام حسن عسکری (ع) به محمد بن حمزه نامه ای نوشته و او را به ثروت و بی نیازی مژده داد و به او فرمود: بر تو باد به میانه روی و پرهیز از زیاده روی زیرا که اسراف و زیاده روی از کارهای شیطانی است. (کشف الغمه، ج۲، ۴۲۴)

 

http://karballa.ir

کانال جامع دو نور در ایتا:
https://eitaa.com/twonoor
کانال جامع دو نور در تلگرام:
https://t.me/twonoor

صفحه اصلی – موسسه قرآن و نهج البلاغه

چهل حدیث اهل بیت درباره اعتدال. چهل حدیث اهل بیت درباره اعتدال. چهل حدیث اهل بیت درباره اعتدال. چهل حدیث اهل بیت درباره اعتدال. چهل حدیث اهل بیت درباره اعتدال. چهل حدیث اهل بیت درباره اعتدال. چهل حدیث اهل بیت درباره اعتدال
به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید