گالری تصاویر

گالری تصاویر قرآنی

Audio

مسابقه کتابخوانی تفسیر سوره انسان

حجة الاسلام و المسلمین محمد رضازاده جویباری

مدیر موسسه ی قرآن و نهج البلاغه

تکویر دکتر علی رضازاده

دکتور علی رضازاده جویباری

حافظ کل قرآن و حافظ کل نهج البلاغه

استاد مجتبی شعاعی

استاد شعاعی

مدرس قرآن کریم

دیدار جمعی از قاریان، حافظان و اساتید قرآنی

دیدار جمعی از قاریان و حافظان قرآن کریم

دیدار با رهبر معظم انقلاب اسلامی

مسابقه کتابخوانی تفسیر سوره انسان

حجة الاسلام و المسلمین محمد رضازاده جویباری

مدیر موسسه ی قرآن و نهج البلاغه

تکویر دکتر علی رضازاده

دکتور علی رضازاده جویباری

حافظ کل قرآن و حافظ کل نهج البلاغه

استاد مجتبی شعاعی

استاد شعاعی

مدرس قرآن کریم

دیدار جمعی از قاریان، حافظان و اساتید قرآنی

دیدار جمعی از قاریان و حافظان قرآن کریم

دیدار با رهبر معظم انقلاب اسلامی