ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

۱۰۰ حدیث از حضرت مهدی (عجل الله)

حضرت مهدی (عجل الله)

۱۰۰ حدیث از حضرت مهدی (عجل الله)

 

1.حضرت امام مهدی (عج) :

نفع بردن از من در زمان غیبتم مانند نفع بردن از خورشید هنگام پنهان شدنش در پشت ابرهاست و همانا من ایمنی بخش اهل زمین هستم ، همچنانکه ستارگان ایمنی بخش اهل آسمانند. (بحار الأنوار ، ج ۵۳، ص ۱۸۱.)

۲-حضرت امام مهدی (عج) :

هر کس در اجرای اوامر خداوند کوشا باشد ، خدا نیز وی را در دستیابی به حاجتش یاری می کند. (بحار الأنوار ، ج ۵۱، ص ۳۳۱.)

۳.حضرت امام مهدی (عج) :

برای زود فرارسیدن فرج (و ظهور ما) زیاد دعا کنید ، که آن همان فرج و گشایش شماست. (کمال الدین للصدوق ، ج ۲ ، ص ۴۸۵.)

۴.حضرت امام مهدی (عج) :

اگر خواستار رشد و کمال معنوی باشی هدایت می شوی، و اگر طلب کنی می یابی. (بحار الأنوار ، ج ۵۱، ص ۳۳۹.)

۵.حضرت امام مهدی (عج) :

اگر از خداوند (صاحب عرت و جلال) طلب آمرزش کنی، خداوند تو را می آمرزد. (بحار الأنوار ، ج ۵۱، ص ۳۲۹.)

۶.حضرت امام مهدی (عج) :

پناه به خدا می برم از نابینایی بعد از روشن بینی، و گمراهی بعد از هدایت، واز اعمال ناشایسته و اتنه های نابود کننده. (بحار الأنوار ، ج ۵۳، ص ۱۹۰.)

۷.حضرت امام مهدی (عج) :

سجده شکر از لازم ترین و واجب ترین مستحبات است. (بحار الأنوار ، ج ۵۳، ص ۱۶۱.)

۸.حضرت امام مهدی (عج) :

هر گاه خداوند به ما اجازه دهد که سخن بگوییم ، حق ظاهر خواهد شد و باطل سست و ضعیف شده و از میان شما خواهد رفت. (بحار الأنوار ، ج ۲۵، ص ۱۸۳.)

۹. حضرت امام مهدی (عج) :

دختر رسول خدا (ص) برای من سرمشق و اسوه ای نیکوست. (بحار الأنوار ، ج ۵۳، ص ۱۸۰.)

۱۲.حضرت امام مهدی (عج) :

زمان ظهور و فرج ما با خداست، و تعیین کنندگان وقت ظهور، دروغگویانند. (بحار الأنوار ، ج ۵۳، ص ۱۸۱.)

۱۳.حضرت امام مهدی (عج) :

اگر شیعیان ما – که خداوند آنها را به طاعت و بندگی خویش موفق بدارد – در وفای به عهد و پیمان الهی اتحاد و اتفاق می داشتند و عهد و پیمان را محترم می شمردند، سعادت دیدار ما به تأخیر نمی افتاد و زودتر به سعادت دیدار ما نائل می شدند. (الإحتجاج للطبرسی ، ج ۲ ، ص ۴۹۹.)

۱۴.حضرت امام مهدی (عج) :

بار الها! توفیق بندگی و دوری از گناه و نیت پاک. شناخت حرام را به ما عطا فرما، و با هدایت و استقامت در راهت گرامیمان بدار. (المصباح للکفعمی ، ص ۲۸۱.)

۱۵. حضرت امام مهدی (عج) :

نفع بردن از من در زمان غیبتم مانند نفع بردن از خورشید هنگام پنهان شدنش در پشت ابرهاست و همانا من ایمنی بخش اهل زمین هستم ، همچنانکه ستارگان ایمنی بخش اهل آسمانند .

.(بحارالأنوار ، ج ۵۳ ، ص ۱۸۱)

۱۶. حضرت امام مهدی (عج) :

تصرف کردن در مال دیگری بدون اجازه صاحبش جایز نیست .

(وسائل الشیعه ، ج ۱۷ ، ص ۳۰۹)

۱۷. حضرت امام مهدی (عج) :

من ذخیره خدا در روی زمین و انتقام گیرنده از دشمنان او هستم .

(تفسیر نورالثقلین ، ج ۲ ، ص ۳۹۲)

 

۱۸. حضرت امام مهدی (عج) :

ملعون است، ملعون است کسی که نماز مغربش را به تأخیر بیندازد، تا زمانی که ستارگان آسمان پدیدار شوند .

(بحار الأنوار ، ج ۵۲ ، ص ۱۵)

 

۱۹. حضرت امام مهدی (عج) :

ملعون است ، ملعون است، کسی که نماز صبحش را به تأخیر بیندارد، تا زمانی که ستارگان آسمان محو شوند .

(بحارالأنوار ، ج ۵۲ ، ص ۱۶)

۲۰. حضرت امام مهدی (عج) :

هیچ چیز مانند نماز بینی شیطان را به خاک نمی مالد، پس نماز بگزار و بینی شیطان را به خاک بمال .

(بحارالأنوار ، ج ۵۳ ، ص ۱۸۲)

۲۱. حضرت امام مهدی (عج) :

هر یک از پدرانم بیعت یکی از طاغوتهای زمان به گردنشان بود، ولی من در حالی قیام خواهم کرد که بیعت هیچ طاغوتی به گردنم نباشد .

(بحارالأنوار ، ج ۵۳ ، ص ۱۸۱)

۲۲. حضرت امام مهدی (عج) :

من آخرین جانشین پیامبر هستم ، و به وسیله من است که خداوند بلا را از خاندان و شیعیانم دور می سازد.

(بحارالأنوار ، ج ۵۲ ، ص ۳۰)

 

۲۳. امام مهدی (عج) :

هر کس در اجرای اوامر خداوند کوشا باشد ، خدا نیز وی را در دستیابی به حاجتش یاری می کند .

 

(بحارالأنوار ، ج ۵۱ ، ص ۳۳۱)

۲۴. حضرت امام مهدی (عج) :

سنت تخلف ناپذیر خداوند بر این است که حق را به فرجام برساند و باطل را نابود کند ، و او بر آنچه بیان نمودم گواه است.

 .(بحارالأنوار ، ج ۵۳ ، ص ۱۹۳)

 

۲۵. حضرت امام مهدی (عج) :

برای زود فرارسیدن فرج ( و ظهور ما ) زیاد دعا کنید ، که آن همان فرج و گشایش شماست .

( کمال الدین للصدوق ، ج ۲ ، ص ۴۸۵)

 

۲۶. حضرت امام مهدی (عج) :

اگر خواستار رشد و کمال معنوی باشی هدایت می شوی ، و اگر طلب کنی می یابی .

(بحارالأنوار ، ج ۵۱ ، ص ۳۳۹)

 

۲۷. حضرت امام مهدی (عج) :

ما در رعایت حال شما کوتاهی نمی کنیم و یاد شما را از خاطر نبرده ایم ، که اگر جز این بود گرفتاریها به شما روی می آورد و دشمنان شما را ریشه کن می کردند . پس از خدا بترسید و ما را پشتیبانی کنید .

(بحارالأنوار ، ج ۵۳ ، ص ۱۷۵)

 

۲۸. حضرت امام مهدی (عج) :

و اما در پیشامدها و مسایل جدید به راویان حدیث ما مراجعه کنید ، زیرا که آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنان هستم .

(بحار الأنوار ، ج ۵۳ ، ص ۱۸۱)

 

۲۹. حضرت امام مهدی (عج) :

اگر از خداوند ( صاحب عزت و جلال ) طلب آمرزش کنی ، خداوند تو را می آمرزد .

(بحارالأنوار ، ج ۵۱ ، ص ۳۲۹)

 

۳۰. حضرت امام مهدی (عج) :

همانا خدای تعالی مردم را بیهوده نیافریده و بدون تکلیف و جزا رهایشان نکرده است .

(الغیبه للشیخ الطوسی ، ص ۱۷۴)

 

۳۱. حضرت امام مهدی (عج) :

هر یک از شما باید به آنچه که او را به محبت ما نزدیک می سازد عمل کند، و از آنچه که مورد پسند ما نیست و ما را خشمناک

می سازد دوری جوید .

(الإحتجاج للطبرسی ، ج ۲ ، ص ۳۲۴)

 

۳۲.حضرت امام مهدی (عج) :

خداوندا ! وعده ای را که به من داده ای ، برآورده کن و امر قیام مرا تمام فرما . قدم هایم را ثابت بدار و در سایه قیام من ،

جهان را پر از عدل و داد کن .

(بحارالأنوار ، ج ۵۱ ، ص ۱۳)

 

۳۴. حضرت امام مهدی (عج) :

شهادت می دهم که معبودی جز خدای یکتا نیست و ملائکه آسمان و صاحبان علم نیز شهادت می دهند،

آن خدایی که به عدل و داد قیام می کند، نیست خدایی جز او که مقتدر و حکیم می باشد، و همانا دین نزد خدا اسلام است .

(بحارالأنوار ، ج ۵۱ ، ص ۱۶)

 

۳۵. حضرت امام مهدی (عج) :

میان خداوند عزوجل و بندگانش قرابت و خویشاوندی نیست ، و هر کس که مرا انکار کند از من نیست .

  (الغیبه للشیخ الطوسی ، ص ۱۷۶)

 

۳۶. حضرت امام مهدی (عج) :

پناه به خدا می برم از نابینایی بعد از روشن بینی ، و گمراهی بعد از هدایت ، و از اعمال ناشایسته و فتنه های نابود کننده .

(بحارالأنوار ، ج ۵۳ ، ص ۱۹۰)

 

۳۷. حضرت امام مهدی (عج) :

شیعیان ما هنگامی به فرجام نیک و زیبای خداوند میرسند که از گناهانی که نهی شده اند ، احتراز نمایند .

.(بحارالأنوار ، ج ۵۳ ، ص ۱۷۷)

 

۳۸. حضرت امام مهدی(عج):

کفایت در کارها و عنایت و سرپرستی در همه امور را تنها از خدایتعالی خواهانم . (بحارالأنوار ، ج ۲۵ ، ص ۱۸۳)

 

۳۹. حضرت امام مهدی(عج):

قلبهای ما جایگاه مشیت الهی است ، پس هر گاه او بخواهد ما هم می خواهیم ، . (بحارالأنوار ، ج ۵۲ ، ص ۵۱)

 

۴۰. حضرت امام مهدی (عج):

من مهدی هستم ، منم قیام گر زمان ، منم آنکه زمین را آکنده از عدل می سازد ،

آنچنان که از ستم پر شده بود.(بحارالأنوار ، ج ۵۲ ، ص ۲)

 

۴۱. حضرت امام مهدی (عج) :

ستمکاران پنداشتند که حجت خدا نابود شدنی است ، در حالی که اگر به ما اجازه سخن گفتن داده می شد ، شک و تردید از میان برداشته می شد .

(بحارالأنوار ، ج ۵۱ ، ص ۴)

 

۴۲. حضرت امام مهدی (عج) :

ستمکاران پنداشتند که حجت خدا نابود شدنی است ، در حالی که اگر به ما اجازه سخن گفتن داده می شد ، شک و تردید از میان برداشته می شد.  (بحارالأنوار ، ج ۵۱ ، ص ۴)

 

۴۳. حضرت امام مهدی (عج) :

من صاحب حقم … علامت ظهورم زیاد شدن آشوب ها و فتنه هاست 

 

۴۴. حضرت امام مهدی (عج) :

علم و دانش ما به خبرهای شما احاطه دارد و چیزی از اخبار شما بر ما پوشیده نمی ماند.

 

۴۵. حضرت امام مهدی (عج):

دین از آن محمد (ص ) و هدایت از آن علی امیرالمؤمنین (ع ) است ، زیرا هدایت مال اوست و در نسل او می ماند تا روز قیامت.

(بحارالأنوار ، ج ۵۳ ، ص ۱۶۰)

 

۴۶. حضرت امام مهدی (عج):

من و تمامی پدرانم … بندگان خداوند عزوجل هستیم .  (بحارالأنوار ، ج ۲۵)

 

۴۷. حضرت امام مهدی (عج):

سجده شکر از لازمترین و واجبترین مستحبّات است

۴۸.حضرت امام مهدی (عج):

من از افرادى که میگویند: ما اهل بیت [مستقلاًّ از پیش خود و بدون دریافت از جانب خداوند] غیب میدانیم و در سلطنت و آفرینش موجودات با خدا شریکیم، یا ما را از مقامى که خداوند براى ما پسندیده بالاتر میبرند، نزد خدا و رسولش، بیزارى میجویم.

۴۹. حضرت مهدى(علیه السلام)

به محمّد بن على بن هلال کرخى فرمودهاند:نادانان و کمخردان شیعه و کسانى که بال پشه از دیندارى آنان محکمتر است، ما را آزردند.

۵۰.حضرت امام مهدی (عج):

اگر شیعیان ما ـ که خداوند آنها را به طاعت و بندگى خویش موفّق بدارد ـ در وفاى به عهد و پیمان الهى اتّحاد واتّفاق میداشتند و عهد و پیمان را محترم میشمردند، سعادت دیدار ما به تأخیر نمیافتاد و زودتر به سعادت دیدار ما نائل میشدند.

۵۱.حضرت امام مهدی (عج):

دانش، دانش ماست، از کفر کافر، گزندى بر شما نیست

۵۲.حضرت امام مهدی (عج):

خداوند با ماست، و به جز ذات پروردگار به چیزى نیاز نداریم، و حقّ با ماست

اگر کسانى با ما نباشند، هرگز در ما وحشتى ایجاد نمیشود، ما دستپرورده هاى پروردگارمان، و مردمان، دست پرورده هاى ما هستند.

۵۳. همانا خداوند متعال، کسى است که اجسام را آفریده و ارزاق را تقسیم فرموده، او جسم نیست و در جسمى هم حلول نکرده،

<چیزى مثل او نیست و شنوا و داناست<.

54. امّا ظهور فرج، موکول به اراده خداوند متعال است و هر کس براى ظهور ما وقت تعیین کند دروغگوست

و امّا گفته کسانى که پنداشتهاند امام حسین(علیه السلام) کشته نشده، کفر و دروغ و گمراهى است.

۵۵. حقّ با ما و در میان ماست، کسى جز ما چنین نگوید، مگر آن که دروغگو و افترا زننده باشد.

۵۶. پناه به خدا میبرم از نابینایى بعد از بینایى و از گمراهى بعد از راهیابى و از اعمال ناشایسته و فرو افتادن در فتنها&lt ;SPAN dir=ltr>.

57. تصرّف در مال هیچ کس بدون اجازه او جایز نیست.

۵۸. هیچ چیز مثل نماز، بینى شیطان را به خاک نمیمالد، پس نماز بخوان و بینى شیطان را به خاک بمال.

۵۹. نسیم، خدمتکار حضرت مهدى(علیه السلام) گوید: آن حضرت به من فرمود:آیا تو را در مورد عطسه کردن بشارت دهم؟ گفتم: آرى

فرمود: عطسه، علامت امان از مرگ تا سه روز است.

۶۰. ستمگران پنداشتند که حجّت خدا از بین رفته است، در حالى که اگر به ما اجازه سخن گفتن داده میشد،

هر آینه تمام شکّها را از بین میبردیم.

۶۱.من باقی مانده از آدم و ذخیره نوح و برگزیده ابراهیم و خلاصه محمّد (درود خدا بر همگى آنان باد) هستم.

۶۲. دنیا فنا و زوالش نزدیک گردیده و در حال وداع است، و من شما را به سوى خدا و پیامبرش ـ که درود خدا بر او و آلش باد ـ

و عمل به قرآنش و میراندن باطل و زنده کردن سنّت، دعوت میکنم.

۶۳. آگاه باشید به زودى کسانى ادّعاى مشاهده (نیابت خاصّه) مرا خواهند کرد

آگاه باشید هر کس قبل از «خروج سفیانى» و شنیدن صداى آسمانى، ادّعاى مشاهده مرا کند دروغگو و افترا زننده است;

حرکت و نیرویى جز به خداى بزرگ نیست.

۶۴. ظهوریست، مگر به اجازه خداوندمتعال و آن هم پس از زمان طولانى و قساوت دلها و فراگیر شدن زمین از جور و ستم.

۶۵.حضرت مهدى(علیه السلام) در خصوص کسانى که در جستجوى او بوده اند تا به حاکم جور تحویلش دهند فرموده است: آن که بکاود، بجوید و آن که بجوید دلالت دهد و آن که دلالت دهد به هدف رسد و هر که [در مورد من] چنین کند، شرک ورزیده است.

۶۶. هرگاه خداوند به ما اجازه دهد که سخن گوییم، حقّ ظاهر خواهد شد و باطل از میان خواهد رفت و خفقان از [سر] شما برطرف خواهد شد

۶۷ـ توجه به شیعیان خودما در رعایت حال شما کوتاهی نمی‌کنیم و یاد شما را از خاطر نبرده‌ا‌یم که اگر جز این بود، گرفتاری‌ها به شما روی می‌آورد و دشمنان  شما را ریشه کن می‌کردند. از خدا بترسید و ما را پشتیبانی کنید 

 

68ـ عمل صالح و تقرّب به اهل بیت (علیهم السلام)

هریک از شما باید به آنچه که او را به دوستی ما نزدیک می‌سازد، عمل کند و از آنچه که خوشایند ما نبوده و خشم ما در آن است، دوری گزیند، زیرا خداوند به طور ناگهانی انسان را می‌گیرد، در وقتی که توبه برایش سودی ندارد و پشیمانی او را از کیفر ما به خاطر گناهش نجات نمی‌دهد.

 

69ـ تسلیم در مقابل دستورهای اهل بیت (علیهم السلام)


از خدا بترسید و تسلیم ما شوید و کارها را به ما واگذارید، بر ماست که شما را از سرچشمه، سیراب برگردانیم، چنان که بردن شما به سرچشمه از ما بود، در پی کشف آنچه از شما پوشیده شده نروید. مقصد خود را با دوستی ما بر اساس راهی که روشن است به طرف ما قرار دهید.

 

70ـ تحقّق حتمی حقّ


خداوند مقدّر فرموده است که حقّ به مرحله نهایی و کمال خود برسد و باطل از بین برود، و او بر آنچه بیان کردم، گواه است.

 

71ـ خلقت هدف‌دار و هدایت پایدار


خداوند متعال، خلق را بیهوده نیافریده و آنان را مهمل نگذاشته است، بلکه آنان را به قدرتش آفریده و برای آنها گوش و چشم و دل و عقل قرار داده، آن گاه پیامبران را که مژده دهنده و ترساننده هستند به سویشان برانگیخت تا به طاعتش دستور دهند و از نافرمانی‌اش جلوگیری فرمایند و آنچه را از امر خداوند و دینشان نمی‌دانند به آنها بفهمانند و بر آنان کتاب فرستاد و به سویشان فرشتگان برانگیخت تا آنها میان خدا و پیامبران ـ به واسطه تفضّلی که بر ایشان روا داشته ـ واسطه باشند.

 

72ـ ظهور حقّ

هرگاه خداوند به ما اجازه دهد که سخن گوییم، حقّ ظاهر خواهد شد و باطل از میان خواهد رفت و خفقان از [سرِ] شما برطرف خواهد شد.

 

73ـ تفتیش ناروا

حضرت مهدی (علیه السلام) در خصوص کسانی که در جستجوی او بوده‌اند تا به حاکم جور تحویلش دهند، فرموده است: آن‌ که بکاود، بجوید و آن ‌که بجوید دلالت دهد و آن ‌که دلالت دهد به هدف رسد و هر که [در مورد من] چنین کند، شرک ورزیده است.

 

74ـ ظهور حقّ به اذن حقّ


ظهوری نیست، مگر به اجازه خداوند متعال و آن هم پس از زمان طولانی و قساوت دل‌ها و فراگیر شدن زمین از جور و ستم.

 

75ـ مدّعیان دروغگو

آگاه باشید به زودی کسانی ادّعای مشاهده (نیابت خاصّه) مرا خواهند کرد. آگاه باشید هر کس قبل از خروج «سفیانی» و شنیدن صدای آسمانی، ادّعای مشاهده مرا کند، دروغگو و افترا زننده است. حرکت و نیرویی جز به خدای بزرگ نیست.

 

76ـ دنیا در سراشیبی زوال

دنیا فنا و زوالش نزدیک شده و در حال وداع است و من شما را به سوی خدا و پیامبرش ــ که درود خدا بر او و آلش باد ــ و عمل به قرآنش و میراندن باطل و زنده کردن سنّت، دعوت می‌کنم.

 

77ـ ذخیره بزرگ

من باقیمانده آدم و ذخیره نوح و برگزیده ابراهیم و خلاصه محمّد (درود خدا بر همگی آنان باد) هستم.

 

78ـ حجّت خدا

ستمگران پنداشتند که حجّت خدا از بین رفته است، در حالی‌که اگر به ما اجازه سخن گفتن داده می‌شد، هر آینه تمام شکّ‌ها را از بین می‌بردیم.

 

79ـ عطسه، نشانه سلامت

نسیم، خدمتکار حضرت مهدی (علیه السلام) گوید: آن حضرت به من فرمود: آیا تو را در مورد عطسه کردن بشارت دهم؟ گفتم: آری. فرمود: عطسه، علامتِ امان از مرگ تا سه روز است.

 

80ـ نماز، طردکننده شیطان

هیچ چیز مثل نماز، بینی شیطان را به خاک نمی‌مالد، پس نماز بخوان و بینی شیطان را به خاک بمال.

 

81ـ حق‌الناس

تصرّف در مال هیچ کس بدون اجازه او جایز نیست.

 

 پناه بردن به خدا


پناه به خدا می‌برم از نابینایی بعد از بینایی و از گمراهی بعد از راهیابی و از اعمال ناشایسته و فرو افتادن در فتنه‌ها.

 

83ـ اسوه های حقیقت


حقّ با ما و در میان ماست، کسی جز ما چنین نگوید، مگر آن که دروغگو و افترا زننده باشد.

 

84ـ ظهور فَرَج به اذن خدا

امّا ظهور فرج، موکول به اراده خداوند متعال است و هر کس برای ظهور ما وقت تعیین کند، دروغگوست. و امّا گفته کسانی که پنداشته‌اند امام حسین (علیه السلام) کشته نشده، کفر و دروغ و گمراهی است.

 

85ـ شناخت خدا

همانا خداوند متعال، کسی است که اجسام را آفریده و ارزاق را تقسیم فرموده، او جسم نیست و در جسمی هم حلول نکرده، چیزی مثل او نیست و شنوا و داناست

 

86ـ ائمّه(علیهم السلام) دست پرورده‌های پروردگار

خداوند با ماست و به جز ذات پروردگار به چیزی نیاز نداریم و حقّ با ماست. اگر کسانی با ما نباشند، هرگز در ما وحشتی ایجاد نمی‌شود. ما دست‌پرورده‌های پروردگارمان و مردمان، دست‌پرورده‌های ما هستند.

 

87ـ دانش حقیقی

دانش، دانشِ ماست، از کفرِ کافر، گزندی بر شما نیست.

 

88ـ اتّفاق و وفای به عهد

اگر شیعیان ما ـ که خداوند آنها را به طاعت و بندگی خویش موفّق بدارد ـ در وفای به عهد و پیمان الهی، اتّحاد و اتّفاق می‌داشتند و عهد و پیمان را محترم می‌شمردند، سعادت دیدار ما به تأخیر نمی‌افتاد و زودتر به سعادت دیدار ما نائل می‌شدند.

 

89ـ ما را آزردند

حضرت مهدی (علیه السلام) به محمّد بن علی بن هلال کرخی فرموده‌اند: نادانان و کم‌خردان شیعه و کسانی که بال پشه از دینداری آنان محکم‌تر است، ما را آزردند.

 

90ـ بیزاری از غالیان

من از افرادی که می‌گویند: ما اهل بیت [مستقلاًّ از پیش خود و بدون دریافت از جانب خداوند] غیب می‌دانیم و در سلطنت و آفرینش موجودات با خدا شریک هستیم، ما را از مقامی که خداوند برای ما پسندیده بالاتر می‌برند، نزد خدا و رسولش، بیزاری می‌جویم.

 

91ـ از واجبات‌ترین مستحبات

سجده شکر از لازم‌ترین و واجب‌ترین مستحبّات است.

 

92ـ فضیلت تعقیبات نماز

فضیلت دعا و تسبیح بعد از نمازهای واجب در مقایسه با دعا و تسبیح پس از نمازهای مستحبی، مانند فضیلت واجبات بر مستحبّات است.

 

93ـ سجده، مخصوص خداست

سجده بر قبر جایز نیست.

 

92ـ راه اندازی کار;مردم

خودت را [برای خدمت] در اختیار مردم بگذار و محلّ نشستن خویش را درِ ورودی خانه قرار بده و حوائج مردم را برآور

 

93ـ امنیّت بخش زمین

وجود من برای اهل زمین، سبب امان و آسایش است، همچنان که ستارگان سبب امان آسماناند.

 

94ـ رجوع به راویان حدیث

در پیشامدهای مهمّ اجتماعی به راویان حدیث ما مراجعه کنید، زیرا که آنان حجّت من بر شما هستند و من هم حجّت خدا بر آنان هستم.

 

95ـ مطاع، نه مطیع کسی

هر یک از پدرانم، بیعت یکی از طاغوت‌های زمان به گردنشان بود، ولی من در حالی قیام خواهم کرد که بیعت هیچ طاغوتی به گردنم نباشد.

 

96ـ آفتاب پشت ابر

کیفیّت بهره‌وری از من در دوران غیبت، مانند کیفیّت بهره‌وری از آفتاب است. هنگامی‌که ابر آن را از چشم‌ها پنهان سازد.

 

97ـ سبقت اراده خدا بر همه چیز

راستی که مقدّرات خداوند متعال، مغلوب نشود و اراده الهی مردود نشود و چیزی بر توفیق او پیشی نگیرد.

 

98ـ علّت اصلی غیبت امام(علیه السلام)

امّا علّت و فلسفه آنچه  از دوران غیبت اتّفاق افتاده [که درک آن برای شما سنگین است] آن است که خداوند در قرآن فرموده: ای مؤمنان از چیزهایی نپرسید که اگر آشکارتان شود، بدتان آید

.

۹۹ـ آگاهی امام(علیه السلام)

علم و دانش ما به خبرهای شما احاطه دارد و چیزی از اخبار شما بر ما پوشیده نمی‌ماند.


۱۰۰_دعای فراوان


برای تعجیل فَرَج زیاد دعا کنید، زیرا همین دعا کردن، فَرَج و گشایش شماست.

 

101ـ سؤال نامطلوب

درهای سؤال را از آنچه که مطلوب شما نیست، ببندید.

 

102ـ آخرین اوصیا

من آخرین نفر از اوصیا هستم. خداوند به‌وسیله من بلا را از خانواده و شیعیانم برطرف می‌گرداند.

 

103ـ حجّت خدا در زمین

زمین خالی از حجّت خدا نیست، یا آشکار است و یا نهان.

 

104ـ علمدار هدایت در هر زمان


هرگاه عَلَم و نشانه‌ای پنهان شود، عَلَم دیگری آشکار شود، و هر زمان که ستاره‌ای افول کند، ستاره‌ای دیگر طلوع کند.

 

 

 

به نقل از سایت مرجع فقید آیت‌الله محمدتقی بهجت (ره)

 

 

صفحه اصلی – موسسه قرآن و نهج البلاغه
کانال جامع دو نور در ایتا:
https://eitaa.com/twonoor
کانال جامع دو نور در تلگرام:
https://t.me/twonoor

 

 

 

 

حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله).
به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید