ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

100 حدیث از حضرت مهدی (عجل الله)

حضرت مهدی (عجل الله)

فهرست مطالب

100 حدیث از حضرت مهدی (عجل الله)

 

1.حضرت امام مهدی (عج) :

نفع بردن از من در زمان غیبتم مانند نفع بردن از خورشید هنگام پنهان شدنش در پشت ابرهاست و همانا من ایمنی بخش اهل زمین هستم ، همچنانکه ستارگان ایمنی بخش اهل آسمانند. (بحار الأنوار ، ج 53، ص 181.)

2-حضرت امام مهدی (عج) :

هر کس در اجرای اوامر خداوند کوشا باشد ، خدا نیز وی را در دستیابی به حاجتش یاری می کند. (بحار الأنوار ، ج 51، ص 331.)

3.حضرت امام مهدی (عج) :

برای زود فرارسیدن فرج (و ظهور ما) زیاد دعا کنید ، که آن همان فرج و گشایش شماست. (کمال الدین للصدوق ، ج 2 ، ص 485.)

4.حضرت امام مهدی (عج) :

اگر خواستار رشد و کمال معنوی باشی هدایت می شوی، و اگر طلب کنی می یابی. (بحار الأنوار ، ج 51، ص 339.)

5.حضرت امام مهدی (عج) :

اگر از خداوند (صاحب عرت و جلال) طلب آمرزش کنی، خداوند تو را می آمرزد. (بحار الأنوار ، ج 51، ص 329.)

6.حضرت امام مهدی (عج) :

پناه به خدا می برم از نابینایی بعد از روشن بینی، و گمراهی بعد از هدایت، واز اعمال ناشایسته و اتنه های نابود کننده. (بحار الأنوار ، ج 53، ص 190.)

7.حضرت امام مهدی (عج) :

سجده شکر از لازم ترین و واجب ترین مستحبات است. (بحار الأنوار ، ج 53، ص 161.)

8.حضرت امام مهدی (عج) :

هر گاه خداوند به ما اجازه دهد که سخن بگوییم ، حق ظاهر خواهد شد و باطل سست و ضعیف شده و از میان شما خواهد رفت. (بحار الأنوار ، ج 25، ص 183.)

9. حضرت امام مهدی (عج) :

دختر رسول خدا (ص) برای من سرمشق و اسوه ای نیکوست. (بحار الأنوار ، ج 53، ص 180.)

12.حضرت امام مهدی (عج) :

زمان ظهور و فرج ما با خداست، و تعیین کنندگان وقت ظهور، دروغگویانند. (بحار الأنوار ، ج 53، ص 181.)

13.حضرت امام مهدی (عج) :

اگر شیعیان ما – که خداوند آنها را به طاعت و بندگی خویش موفق بدارد – در وفای به عهد و پیمان الهی اتحاد و اتفاق می داشتند و عهد و پیمان را محترم می شمردند، سعادت دیدار ما به تأخیر نمی افتاد و زودتر به سعادت دیدار ما نائل می شدند. (الإحتجاج للطبرسی ، ج 2 ، ص 499.)

14.حضرت امام مهدی (عج) :

بار الها! توفیق بندگی و دوری از گناه و نیت پاک. شناخت حرام را به ما عطا فرما، و با هدایت و استقامت در راهت گرامیمان بدار. (المصباح للکفعمی ، ص 281.)

15. حضرت امام مهدی (عج) :

نفع بردن از من در زمان غیبتم مانند نفع بردن از خورشید هنگام پنهان شدنش در پشت ابرهاست و همانا من ایمنی بخش اهل زمین هستم ، همچنانکه ستارگان ایمنی بخش اهل آسمانند .

.(بحارالأنوار ، ج 53 ، ص 181)

16. حضرت امام مهدی (عج) :

تصرف کردن در مال دیگری بدون اجازه صاحبش جایز نیست .

(وسائل الشیعة ، ج 17 ، ص 309)

17. حضرت امام مهدی (عج) :

من ذخیره خدا در روی زمین و انتقام گیرنده از دشمنان او هستم .

(تفسیر نورالثقلین ، ج 2 ، ص 392)

 

18. حضرت امام مهدی (عج) :

ملعون است، ملعون است کسی که نماز مغربش را به تأخیر بیندازد، تا زمانی که ستارگان آسمان پدیدار شوند .

(بحار الأنوار ، ج 52 ، ص 15)

 

19. حضرت امام مهدی (عج) :

ملعون است ، ملعون است، کسی که نماز صبحش را به تأخیر بیندارد، تا زمانی که ستارگان آسمان محو شوند .

(بحارالأنوار ، ج 52 ، ص 16)

20. حضرت امام مهدی (عج) :

هیچ چیز مانند نماز بینی شیطان را به خاک نمی مالد، پس نماز بگزار و بینی شیطان را به خاک بمال .

(بحارالأنوار ، ج 53 ، ص 182)

21. حضرت امام مهدی (عج) :

هر یک از پدرانم بیعت یکی از طاغوتهای زمان به گردنشان بود، ولی من در حالی قیام خواهم کرد که بیعت هیچ طاغوتی به گردنم نباشد .

(بحارالأنوار ، ج 53 ، ص 181)

22. حضرت امام مهدی (عج) :

من آخرین جانشین پیامبر هستم ، و به وسیله من است که خداوند بلا را از خاندان و شیعیانم دور می سازد.

(بحارالأنوار ، ج 52 ، ص 30)

 

23. امام مهدی (عج) :

هر کس در اجرای اوامر خداوند کوشا باشد ، خدا نیز وی را در دستیابی به حاجتش یاری می کند .

 

(بحارالأنوار ، ج 51 ، ص 331)

24. حضرت امام مهدی (عج) :

سنت تخلف ناپذیر خداوند بر این است که حق را به فرجام برساند و باطل را نابود کند ، و او بر آنچه بیان نمودم گواه است.

 .(بحارالأنوار ، ج 53 ، ص 193)

 

25. حضرت امام مهدی (عج) :

برای زود فرارسیدن فرج ( و ظهور ما ) زیاد دعا کنید ، که آن همان فرج و گشایش شماست .

( کمال الدین للصدوق ، ج 2 ، ص 485)

 

26. حضرت امام مهدی (عج) :

اگر خواستار رشد و کمال معنوی باشی هدایت می شوی ، و اگر طلب کنی می یابی .

(بحارالأنوار ، ج 51 ، ص 339)

 

27. حضرت امام مهدی (عج) :

ما در رعایت حال شما کوتاهی نمی کنیم و یاد شما را از خاطر نبرده ایم ، که اگر جز این بود گرفتاریها به شما روی می آورد و دشمنان شما را ریشه کن می کردند . پس از خدا بترسید و ما را پشتیبانی کنید .

(بحارالأنوار ، ج 53 ، ص 175)

 

28. حضرت امام مهدی (عج) :

و اما در پیشامدها و مسایل جدید به راویان حدیث ما مراجعه کنید ، زیرا که آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنان هستم .

(بحار الأنوار ، ج 53 ، ص 181)

 

29. حضرت امام مهدی (عج) :

اگر از خداوند ( صاحب عزت و جلال ) طلب آمرزش کنی ، خداوند تو را می آمرزد .

(بحارالأنوار ، ج 51 ، ص 329)

 

30. حضرت امام مهدی (عج) :

همانا خدای تعالی مردم را بیهوده نیافریده و بدون تکلیف و جزا رهایشان نکرده است .

(الغیبة للشیخ الطوسی ، ص 174)

 

31. حضرت امام مهدی (عج) :

هر یک از شما باید به آنچه که او را به محبت ما نزدیک می سازد عمل کند، و از آنچه که مورد پسند ما نیست و ما را خشمناک

می سازد دوری جوید .

(الإحتجاج للطبرسی ، ج 2 ، ص 324)

 

32.حضرت امام مهدی (عج) :

خداوندا ! وعده ای را که به من داده ای ، برآورده کن و امر قیام مرا تمام فرما . قدم هایم را ثابت بدار و در سایه قیام من ،

جهان را پر از عدل و داد کن .

(بحارالأنوار ، ج 51 ، ص 13)

 

34. حضرت امام مهدی (عج) :

شهادت می دهم که معبودی جز خدای یکتا نیست و ملائکه آسمان و صاحبان علم نیز شهادت می دهند،

آن خدایی که به عدل و داد قیام می کند، نیست خدایی جز او که مقتدر و حکیم می باشد، و همانا دین نزد خدا اسلام است .

(بحارالأنوار ، ج 51 ، ص 16)

 

35. حضرت امام مهدی (عج) :

میان خداوند عزوجل و بندگانش قرابت و خویشاوندی نیست ، و هر کس که مرا انکار کند از من نیست .

  (الغیبة للشیخ الطوسی ، ص 176)

 

36. حضرت امام مهدی (عج) :

پناه به خدا می برم از نابینایی بعد از روشن بینی ، و گمراهی بعد از هدایت ، و از اعمال ناشایسته و فتنه های نابود کننده .

(بحارالأنوار ، ج 53 ، ص 190)

 

37. حضرت امام مهدی (عج) :

شیعیان ما هنگامی به فرجام نیک و زیبای خداوند میرسند که از گناهانی که نهی شده اند ، احتراز نمایند .

.(بحارالأنوار ، ج 53 ، ص 177)

 

38. حضرت امام مهدی(عج):

کفایت در کارها و عنایت و سرپرستی در همه امور را تنها از خدایتعالی خواهانم . (بحارالأنوار ، ج 25 ، ص 183)

 

39. حضرت امام مهدی(عج):

قلبهای ما جایگاه مشیت الهی است ، پس هر گاه او بخواهد ما هم می خواهیم ، . (بحارالأنوار ، ج 52 ، ص 51)

 

40. حضرت امام مهدی (عج):

من مهدی هستم ، منم قیام گر زمان ، منم آنکه زمین را آکنده از عدل می سازد ،

آنچنان که از ستم پر شده بود.(بحارالأنوار ، ج 52 ، ص 2)

 

41. حضرت امام مهدی (عج) :

ستمکاران پنداشتند که حجت خدا نابود شدنی است ، در حالی که اگر به ما اجازه سخن گفتن داده می شد ، شک و تردید از میان برداشته می شد .

(بحارالأنوار ، ج 51 ، ص 4)

 

42. حضرت امام مهدی (عج) :

ستمکاران پنداشتند که حجت خدا نابود شدنی است ، در حالی که اگر به ما اجازه سخن گفتن داده می شد ، شک و تردید از میان برداشته می شد.  (بحارالأنوار ، ج 51 ، ص 4)

 

43. حضرت امام مهدی (عج) :

من صاحب حقم … علامت ظهورم زیاد شدن آشوب ها و فتنه هاست 

 

44. حضرت امام مهدی (عج) :

علم و دانش ما به خبرهای شما احاطه دارد و چیزی از اخبار شما بر ما پوشیده نمی ماند.

 

45. حضرت امام مهدی (عج):

دین از آن محمد (ص ) و هدایت از آن علی امیرالمؤمنین (ع ) است ، زیرا هدایت مال اوست و در نسل او می ماند تا روز قیامت.

(بحارالأنوار ، ج 53 ، ص 160)

 

46. حضرت امام مهدی (عج):

من و تمامی پدرانم … بندگان خداوند عزوجل هستیم .  (بحارالأنوار ، ج 25)

 

47. حضرت امام مهدی (عج):

سجده شكر از لازمترین و واجبترین مستحبّات است

48.حضرت امام مهدی (عج):

من از افرادى كه میگویند: ما اهل بیت [مستقلاًّ از پیش خود و بدون دریافت از جانب خداوند] غیب میدانیم و در سلطنت و آفرینش موجودات با خدا شریكیم، یا ما را از مقامى كه خداوند براى ما پسندیده بالاتر میبرند، نزد خدا و رسولش، بیزارى میجویم.

49. حضرت مهدى(علیه السلام)

به محمّد بن على بن هلال كرخى فرمودهاند:نادانان و كمخردان شیعه و كسانى كه بال پشه از دیندارى آنان محكمتر است، ما را آزردند.

50.حضرت امام مهدی (عج):

اگر شیعیان ما ـ كه خداوند آنها را به طاعت و بندگى خویش موفّق بدارد ـ در وفاى به عهد و پیمان الهى اتّحاد واتّفاق میداشتند و عهد و پیمان را محترم میشمردند، سعادت دیدار ما به تأخیر نمیافتاد و زودتر به سعادت دیدار ما نائل میشدند.

51.حضرت امام مهدی (عج):

دانش، دانش ماست، از كفر كافر، گزندى بر شما نیست

52.حضرت امام مهدی (عج):

خداوند با ماست، و به جز ذات پروردگار به چیزى نیاز نداریم، و حقّ با ماست

اگر كسانى با ما نباشند، هرگز در ما وحشتى ایجاد نمیشود، ما دستپرورده هاى پروردگارمان، و مردمان، دست پرورده هاى ما هستند.

53. همانا خداوند متعال، كسى است كه اجسام را آفریده و ارزاق را تقسیم فرموده، او جسم نیست و در جسمى هم حلول نكرده،

<چیزى مثل او نیست و شنوا و داناست<.

54. امّا ظهور فرج، موكول به اراده خداوند متعال است و هر كس براى ظهور ما وقت تعیین كند دروغگوست

و امّا گفته كسانى كه پنداشتهاند امام حسین(علیه السلام) كشته نشده، كفر و دروغ و گمراهى است.

55. حقّ با ما و در میان ماست، كسى جز ما چنین نگوید، مگر آن كه دروغگو و افترا زننده باشد.

56. پناه به خدا میبرم از نابینایى بعد از بینایى و از گمراهى بعد از راهیابى و از اعمال ناشایسته و فرو افتادن در فتنها&lt ;SPAN dir=ltr>.

57. تصرّف در مال هیچ كس بدون اجازه او جایز نیست.

58. هیچ چیز مثل نماز، بینى شیطان را به خاك نمیمالد، پس نماز بخوان و بینى شیطان را به خاك بمال.

59. نسیم، خدمتكار حضرت مهدى(علیه السلام) گوید: آن حضرت به من فرمود:آیا تو را در مورد عطسه كردن بشارت دهم؟ گفتم: آرى

فرمود: عطسه، علامت امان از مرگ تا سه روز است.

60. ستمگران پنداشتند كه حجّت خدا از بین رفته است، در حالى كه اگر به ما اجازه سخن گفتن داده میشد،

هر آینه تمام شكّها را از بین میبردیم.

61.من باقی مانده از آدم و ذخیره نوح و برگزیده ابراهیم و خلاصه محمّد (درود خدا بر همگى آنان باد) هستم.

62. دنیا فنا و زوالش نزدیك گردیده و در حال وداع است، و من شما را به سوى خدا و پیامبرش ـ كه درود خدا بر او و آلش باد ـ

و عمل به قرآنش و میراندن باطل و زنده كردن سنّت، دعوت میكنم.

63. آگاه باشید به زودى كسانى ادّعاى مشاهده (نیابت خاصّه) مرا خواهند كرد

آگاه باشید هر كس قبل از «خروج سفیانى» و شنیدن صداى آسمانى، ادّعاى مشاهده مرا كند دروغگو و افترا زننده است;

حركت و نیرویى جز به خداى بزرگ نیست.

64. ظهوریست، مگر به اجازه خداوندمتعال و آن هم پس از زمان طولانى و قساوت دلها و فراگیر شدن زمین از جور و ستم.

65.حضرت مهدى(علیه السلام) در خصوص كسانى كه در جستجوى او بوده اند تا به حاكم جور تحویلش دهند فرموده است: آن كه بكاود، بجوید و آن كه بجوید دلالت دهد و آن كه دلالت دهد به هدف رسد و هر كه [در مورد من] چنین كند، شرك ورزیده است.

66. هرگاه خداوند به ما اجازه دهد كه سخن گوییم، حقّ ظاهر خواهد شد و باطل از میان خواهد رفت و خفقان از [سر] شما برطرف خواهد شد

67ـ توجه به شيعيان خودما در رعايت حال شما كوتاهي نمي‌كنيم و ياد شما را از خاطر نبرده‌ا‌يم كه اگر جز اين بود، گرفتاري‌ها به شما روي مي‌آورد و دشمنان  شما را ريشه كن مي‌كردند. از خدا بترسيد و ما را پشتيباني كنيد 

 

68ـ عمل صالح و تقرّب به اهل بيت (عليهم السلام)

هريك از شما بايد به آنچه كه او را به دوستي ما نزديك مي‌سازد، عمل كند و از آنچه كه خوشايند ما نبوده و خشم ما در آن است، دوري گزيند، زيرا خداوند به طور ناگهاني انسان را مي‌گيرد، در وقتي كه توبه برايش سودي ندارد و پشيماني او را از كيفر ما به خاطر گناهش نجات نمي‌دهد.

 

69ـ تسليم در مقابل دستورهاي اهل بيت (عليهم السلام)


از خدا بترسيد و تسليم ما شويد و كارها را به ما واگذاريد، بر ماست كه شما را از سرچشمه، سيراب برگردانيم، چنان كه بردن شما به سرچشمه از ما بود، در پي كشف آنچه از شما پوشيده شده نرويد. مقصد خود را با دوستي ما بر اساس راهي كه روشن است به طرف ما قرار دهيد.

 

70ـ تحقّق حتمي حقّ


خداوند مقدّر فرموده است كه حقّ به مرحله نهايي و كمال خود برسد و باطل از بين برود، و او بر آنچه بيان كردم، گواه است.

 

71ـ خلقت هدف‌دار و هدايت پايدار


خداوند متعال، خلق را بيهوده نيافريده و آنان را مهمل نگذاشته است، بلكه آنان را به قدرتش آفريده و براي آنها گوش و چشم و دل و عقل قرار داده، آن گاه پيامبران را كه مژده دهنده و ترساننده هستند به سويشان برانگيخت تا به طاعتش دستور دهند و از نافرماني‌اش جلوگيري فرمايند و آنچه را از امر خداوند و دينشان نمي‌دانند به آنها بفهمانند و بر آنان كتاب فرستاد و به سويشان فرشتگان برانگيخت تا آنها ميان خدا و پيامبران ـ به واسطه تفضّلي كه بر ايشان روا داشته ـ واسطه باشند.

 

72ـ ظهور حقّ

هرگاه خداوند به ما اجازه دهد كه سخن گوييم، حقّ ظاهر خواهد شد و باطل از ميان خواهد رفت و خفقان از [سرِ] شما برطرف خواهد شد.

 

73ـ تفتيش ناروا

حضرت مهدي (علیه السلام) در خصوص كساني كه در جستجوي او بوده‌اند تا به حاكم جور تحويلش دهند، فرموده است: آن‌ كه بكاود، بجويد و آن ‌كه بجويد دلالت دهد و آن ‌كه دلالت دهد به هدف رسد و هر كه [در مورد من] چنين كند، شرك ورزيده است.

 

74ـ ظهور حقّ به اذن حقّ


ظهوري نيست، مگر به اجازه خداوند متعال و آن هم پس از زمان طولاني و قساوت دل‌ها و فراگير شدن زمين از جور و ستم.

 

75ـ مدّعيان دروغگو

آگاه باشيد به زودي كساني ادّعاي مشاهده (نيابت خاصّه) مرا خواهند كرد. آگاه باشيد هر كس قبل از خروج «سفياني» و شنيدن صداي آسماني، ادّعاي مشاهده مرا كند، دروغگو و افترا زننده است. حركت و نيرويي جز به خداي بزرگ نيست.

 

76ـ دنيا در سراشيبي زوال

دنيا فنا و زوالش نزديك شده و در حال وداع است و من شما را به سوي خدا و پيامبرش ــ كه درود خدا بر او و آلش باد ــ و عمل به قرآنش و ميراندن باطل و زنده كردن سنّت، دعوت مي‌كنم.

 

77ـ ذخيره بزرگ

من باقيمانده آدم و ذخيره نوح و برگزيده ابراهيم و خلاصه محمّد (درود خدا بر همگي آنان باد) هستم.

 

78ـ حجّت خدا

ستمگران پنداشتند كه حجّت خدا از بين رفته است، در حالي‌كه اگر به ما اجازه سخن گفتن داده مي‌شد، هر آينه تمام شكّ‌ها را از بين مي‌برديم.

 

79ـ عطسه، نشانه سلامت

نسيم، خدمتكار حضرت مهدي (علیه السلام) گويد: آن حضرت به من فرمود: آيا تو را در مورد عطسه كردن بشارت دهم؟ گفتم: آري. فرمود: عطسه، علامتِ امان از مرگ تا سه روز است.

 

80ـ نماز، طردكننده شيطان

هيچ چيز مثل نماز، بيني شيطان را به خاك نمي‌مالد، پس نماز بخوان و بيني شيطان را به خاك بمال.

 

81ـ حق‌الناس

تصرّف در مال هيچ كس بدون اجازه او جايز نيست.

 

 پناه بردن به خدا


پناه به خدا مي‌برم از نابينايي بعد از بينايي و از گمراهي بعد از راهيابي و از اعمال ناشايسته و فرو افتادن در فتنه‌ها.

 

83ـ اسوه هاي حقيقت


حقّ با ما و در ميان ماست، كسي جز ما چنين نگويد، مگر آن كه دروغگو و افترا زننده باشد.

 

84ـ ظهور فَرَج به اذن خدا

امّا ظهور فرج، موكول به اراده خداوند متعال است و هر كس براي ظهور ما وقت تعيين كند، دروغگوست. و امّا گفته كساني كه پنداشته‌اند امام حسين (علیه السلام) كشته نشده، كفر و دروغ و گمراهي است.

 

85ـ شناخت خدا

همانا خداوند متعال، كسي است كه اجسام را آفريده و ارزاق را تقسيم فرموده، او جسم نيست و در جسمي هم حلول نكرده، چيزي مثل او نيست و شنوا و داناست

 

86ـ ائمّه(عليهم السلام) دست پرورده‌هاي پروردگار

خداوند با ماست و به جز ذات پروردگار به چيزي نياز نداريم و حقّ با ماست. اگر كساني با ما نباشند، هرگز در ما وحشتي ايجاد نمي‌شود. ما دست‌پرورده‌هاي پروردگارمان و مردمان، دست‌پرورده‌هاي ما هستند.

 

87ـ دانش حقيقي

دانش، دانشِ ماست، از كفرِ كافر، گزندي بر شما نيست.

 

88ـ اتّفاق و وفاي به عهد

اگر شيعيان ما ـ كه خداوند آنها را به طاعت و بندگي خويش موفّق بدارد ـ در وفاي به عهد و پيمان الهي، اتّحاد و اتّفاق مي‌داشتند و عهد و پيمان را محترم مي‌شمردند، سعادت ديدار ما به تأخير نمي‌افتاد و زودتر به سعادت ديدار ما نائل مي‌شدند.

 

89ـ ما را آزردند

حضرت مهدي (علیه السلام) به محمّد بن علي بن هلال كرخي فرموده‌اند: نادانان و كم‌خردان شيعه و كساني كه بال پشه از دينداري آنان محكم‌تر است، ما را آزردند.

 

90ـ بيزاري از غاليان

من از افرادي كه مي‌گويند: ما اهل بيت [مستقلاًّ از پيش خود و بدون دريافت از جانب خداوند] غيب مي‌دانيم و در سلطنت و آفرينش موجودات با خدا شريك هستيم، ما را از مقامي كه خداوند براي ما پسنديده بالاتر مي‌برند، نزد خدا و رسولش، بيزاري مي‌جويم.

 

91ـ از واجبات‌ترين مستحبات

سجده شكر از لازم‌ترين و واجب‌ترين مستحبّات است.

 

92ـ فضيلت تعقيبات نماز

فضيلت دعا و تسبيح بعد از نمازهاي واجب در مقايسه با دعا و تسبيح پس از نمازهاي مستحبي، مانند فضيلت واجبات بر مستحبّات است.

 

93ـ سجده، مخصوص خداست

سجده بر قبر جايز نيست.

 

92ـ راه اندازي كار;مردم

خودت را [براي خدمت] در اختيار مردم بگذار و محلّ نشستن خویش را درِ ورودي خانه قرار بده و حوائج مردم را برآور

 

93ـ امنيّت بخش زمين

وجود من براي اهل زمين، سبب امان و آسايش است، همچنان كه ستارگان سبب امان آسماناند.

 

94ـ رجوع به راويان حديث

در پيشامدهاي مهمّ اجتماعي به راويان حديث ما مراجعه كنيد، زيرا كه آنان حجّت من بر شما هستند و من هم حجّت خدا بر آنان هستم.

 

95ـ مطاع، نه مطيع كسي

هر يك از پدرانم، بيعت يكي از طاغوت‌هاي زمان به گردنشان بود، ولي من در حالي قيام خواهم كرد كه بيعت هيچ طاغوتي به گردنم نباشد.

 

96ـ آفتاب پشت ابر

كيفيّت بهره‌وري از من در دوران غيبت، مانند كيفيّت بهره‌وري از آفتاب است. هنگامي‌كه ابر آن را از چشم‌ها پنهان سازد.

 

97ـ سبقت اراده خدا بر همه چيز

راستي كه مقدّرات خداوند متعال، مغلوب نشود و اراده الهي مردود نشود و چيزي بر توفيق او پيشي نگيرد.

 

98ـ علّت اصلي غيبت امام(علیه السلام)

امّا علّت و فلسفه آنچه  از دوران غيبت اتّفاق افتاده [كه درك آن براي شما سنگين است] آن است كه خداوند در قرآن فرموده: اي مؤمنان از چيزهايي نپرسيد كه اگر آشكارتان شود، بدتان آيد

.

99ـ آگاهي امام(علیه السلام)

علم و دانش ما به خبرهاي شما احاطه دارد و چيزي از اخبار شما بر ما پوشيده نمي‌ماند.


100_دعاي فراوان


براي تعجيل فَرَج زياد دعا كنيد، زيرا همين دعا كردن، فَرَج و گشايش شماست.

 

101ـ سؤال نامطلوب

درهاي سؤال را از آنچه كه مطلوب شما نيست، ببنديد.

 

102ـ آخرين اوصيا

من آخرين نفر از اوصيا هستم. خداوند به‌وسيله من بلا را از خانواده و شيعيانم برطرف مي‌گرداند.

 

103ـ حجّت خدا در زمين

زمين خالي از حجّت خدا نيست، يا آشكار است و يا نهان.

 

104ـ علمدار هدايت در هر زمان


هرگاه عَلَم و نشانه‌اي پنهان شود، عَلَم ديگري آشكار شود، و هر زمان كه ستاره‌اي افول كند، ستاره‌اي ديگر طلوع كند.

 

 

 

به نقل از سايت مرجع فقيد آيت‌الله محمدتقي بهجت (ره)

 

 

صفحه اصلی – موسسه قرآن و نهج البلاغه
کانال جامع دو نور در ایتا:
https://eitaa.com/twonoor
کانال جامع دو نور در تلگرام:
https://t.me/twonoor

 

 

 

 

حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله). حضرت مهدی (عجل الله).
به این مطلب امتیاز دهید:
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید