ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

تمدید مهلت ارسال مقاله به هشتمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی

فهرست مطالب

ولی یار احمدی اظهار کرد: هشتمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی همزمان با سی و یکمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم با موضوع محوری قرآن کریم و تمدن اسلامی برگزار خواهد شد.


وی با اشاره به محورهای مقالات گفت: این همایش دارای 7 محور کلی شامل ؛ ماهیت ، اهداف ، ارکان و آثار تمدن اسلامی ، قرآن کریم، مبانی و شاخصه‌های تمدن اسلامی، اهل بیت علیهم السلام و تمدن اسلامی، نقش نهضت های اسلامی در تحقق تمدن قرآنی، تمدن نوین اسلامی، چالش‌ها و آسیب‌ها، تمدن نوین اسلامی، راهکارها، تمدن نوین اسلامی و تمدن مهدوی است.


 یار احمدی با اشاره به موضوعات هرکدام از این محورهای کلی اضافه کرد: موضوعات پیش بینی شده برای هرکدام از این محورها به شرح ذیل است:


– ماهیت ، اهداف ، ارکان و آثار تمدن اسلامی ؛


1.چیستی تمدن اسلامی و تفاوت آن با فرهنگ و نظام


2.ارکان تمدن اسلامی از منظر قرآن کریم


3.اهداف تمدن اسلامی از منظر قرآن کریم


4.آثار تحقق تمدن اسلامی


5.نقش و جایگاه قرآن کریم در پایه ریزی تمدن صدر اسلام


6.تبیین جایگاه قرآن کریم به عنوان قاعده، قانون و اساس تمدن اسلامی


7.بررسی و تبیین وعده‌های الهی در قرآن کریم در خصوص ظهور و سقوط تمدن ها


8.قرآن کریم و طلوع و غروب تمدن ها


9.ارتباط سبک زندگی اسلامی و تمدن اسلامی


10.نقش تمدن اسلامی در دستیابی فرد و جامعه به حیات طیبه


11.تمدن نوین اسلامی و لزوم تحول در علوم انسانی


12.تمدن اسلامی و نقش آن در تحول علوم تجربی


13.جایگاه مساجد و اماکن مقدسه در تمدن اسلامی


14.نحوه تعامل تمدن اسلامی با سایر تمدن ها


15.منبع شناسی تمدن اسلامی


– قرآن کریم، مبانی و شاخصه‌های تمدن اسلامی


1.مبانی نظری تمدن اسلامی از منظر قرآن کریم


2.شاخصه های تمدن اسلامی از منظر قرآن کریم


3.عوامل و زمینه های شکوفایی تمدن نوین اسلامی


4.معیارهای توسعه و پیشرفت تمدن نوین اسلامی


5.نقش و جایگاه فرهنگ و هنر در تمدن اسلامی


6.نقش و جایگاه امنیت و آرامش روانی در تمدن اسلامی قرآنی


7.شاخصه‌های اقتصادی تمدن اسلامی با بهره گیری از آموزه های قرآنی


8.نقش و جایگاه حقوق شهروندی در حاکمیت مبتنی بر تمدن اسلامی


9.بررسی مناسک حج به عنوان جلوه و نمود عینی تمدن اسلامی


10.نقش و جایگاه معماری اسلامی در تمدن اسلامی


– اهل بیت علیهم السلام و تمدن اسلامی


1.نقش پیامبر گرامی اسلام و صحابه در پایه ریزی تمدن اسلامی


2.بررسی رهنمودهای اهلبیت (ع) در تثبیت پایه های تمدن اسلامی


3. قرآن کریم و اهلبیت (ع) محور شکوفایی علوم در تمدن اسلامی


4.نقش و جایگاه روایات اهلبیت ع (به عنوان مفسران و مروجان قرآن کریم) در شکوفایی تمدن نوین اسلامی


5.تبیین نقش حضرت علی (ع) در تثبیت پایه های تمدن اسلام


6.نقش و جایگاه ولایت و رهبری در شکوفایی تمدن نوین اسلامی


7.نقش انبیای الهی در تحقق تمدن توحیدی


– نقش نهضت های اسلامی در تحقق تمدن قرآنی


1.ارتباط بیداری امت اسلامی و تمدن اسلامی (ظهور، شکل گیری و شکوفایی)


2.تاثیر نظام اسلامی ایران در تحقق تمدن نوین اسلامی


3.مبانی و الزامات نهضت‌های بیداری اسلامی از منظر قرآن کریم در شکل گیری تمدن اسلامی


4.بررسی نقش ایمان، تقوا و پایداری امت اسلامی در تحقق تمدن اسلامی


5.نقش وحدت در تحقق تمدن یکپارچه اسلامی بر اساس آموزه‌های قرآن کریم


6.شاخصه‌ها و ویژگی‌های نظام توحیدی در تمدن اسلامی


7.تبیین نقش حکومت صالح در ایجاد تمدن یکپارچه اسلامی


8.رابطه الگوی ایرانی ـ اسلامی پیشرفت با تمدن اسلامی


– تمدن نوین اسلامی، چالش‌ها و آسیب‌ها


1.آسیب شناسی، چالش ها و موانع تمدن نوین اسلامی بر اساس آموزه های قرآن کریم و روایات اسلامی


2.بررسی موانع بازگشت به آموزه‌های اصیل قرآنی در تحقق تمدن اسلامی


3.ریشه‌های زوال و انحطاط تمدن ها از منظر قرآن کریم با بررسی مصادیق آن


4.موانع وحدت امت‌های اسلامی در شکل گیری تمدن نوین اسلامی از منظر قرآن کریم


5.تبیین راه‌های نفوذ بیگانگان در ارکان تمدن اسلامی و راهکارهای مقابله با آن از منظر قرآن کریم


6.بررسی و تبیین دسیسه‌های دشمنان در انحراف تمدن اسلامی بر اساس آموزه‌های قرآن کریم


7.تحلیل نقش صهیونیسم در تخریب ارکان تمدن اسلامی با توجه به آموزه‌های قرآن کریم


8.بررسی لزوم رهبری یکپارچه در تحقق تمدن نوین اسلامی


9.عوامل انحراف تمدن اسلامی از منظر قرآن کریم


10.بررسی نشانه‌های انحراف تمدن اسلامی از اهداف و معیارهای الهی


– تمدن نوین اسلامی، راهکارها


1.راهکارهای احیای تمدن اسلامی با بازگشت به معارف و آموزه های قرآن کریم


2.راهکارهای تعمیق و تقویت بنیادهای تمدن اسلامی بر اساس آموزه‌های قرآن کریم


3.تاثیر عمل به آموزه های قرآن کریم در نیل به افق تمدن اسلامی


4.قرآن کریم و راهکارهای توسعه و پیشرفت تمدن اسلامی


5.راهکارهای ایجاد وحدت و یکپارچگی امت‌های اسلامی در دستیابی به تمدن اسلامی


6.بررسی نقش وقف و موقوفات در شکوفایی تمدن اسلامی


7.سیاست‌ها و راهبردهای دستیابی به اهداف تمدن اسلامی


8.راهکارهای مقابله با نفوذ و دسیسه های بیگانگان در مواجهه با تمدن اسلامی


9.راهکارهای هدایت و ساماندهی نهضت‌های بیداری اسلامی جهت دستیابی به تمدن اسلامی


– تمدن نوین اسلامی، تمدن مهدوی


1.ارتباط تمدن اسلامی با پیشرفت و تکامل جوامع انسانی


2.نقش قرآن کریم و آموزه‌های آن در هدایت و پیشرفت جوامع انسانی و اسلامی


3.نقش و جایگاه حکومت مهدوی در تحقق اهداف تمدن اسلامی


4.بررسی ارتباط مهدویت با تمدن اسلامی و آموزه های قرآن کریم


5.نقش آموزه های قرآن کریم در پایه ریزی تمدن مهدوی با بررسی آیات و روایات


6.بررسی تمدن آخر الزمان از منظر قرآن کریم


7.تمدن اسلامی و تحقق مدینه فاضله


 


رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به شیوه‌نامه نگارش مقالات ، افزود: مقاله باید دارای ساختار ی شامل ؛ عنوان مقاله، چکیدة مقاله، واژگان کلیدی، مقدمه، مطالب اصلی مقاله، نتیجه‌گیری، پی‌نوشت (در صورت وجود یادداشت توضیحی)، فهرست منابع باشد.


وی با بیان اینکه مقاله ارسالی در هیچ نشریه ، همایش و یا فضای مجازی نباید منتشر شده باشد، تصریح کرد: حجم مقالات نیز نباید از 25 صفحة حروفچینی‌شده (7500 کلمه) تجاوز کند.


بنابرگزارش روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه، یار احمدی با اشاره به نحوة ارسال مقالات ، گفت:مقالات ارسالی بایستی بر اساس شیوه‌نامه ، نگارش و در محیط word تایپ شود و از طریق پست پیشتاز بصورت CD و یا از طریق سایت www.quraniran.ir به دبیرخانه همایش ارسال گردد.


رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه مهلت ارسال مقالات تا 30 فروردین ماه تمدید شد، افزود: آدرس و تلفن دبیرخانه دائمی این همایش: تهران، خیابان حافظ، خیابان نوفل لوشاتو، سازمان اوقاف و امور خیریه، ساختمان شماره 4، مرکز امور قرآنی، دبیرخانه همایش بین المللی پژوهش های قرآنی و تلفن: 64872631-021 است و آدرس و تلفن دبیرخانه علمی نیز ؛ قم، میدان شهید صدوقی، بلوار شهید عطاران، بعد از چهار راه ولی‌عصر (عج) ، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، معاونت پژوهشی، دبیرخانه علمی همایش بین المللی پژوهش‌های قرآنی. تلفن: 2900597 ـ 0251 است.


: shabestan

به این مطلب امتیاز دهید:
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید