ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

قرآن بالاتر از علم، و علم، فرزند قرآن است.

فهرست مطالب

سيدحسين اميديانی، عضو هيئت علمی دانشكده علوم قرآنی تهران


هرچه در راه چگونگی آفرينش كائنات پيش می‌رويم به انتهای آن نخواهيم رسيد و از
ديگر سو مباحث علمی جديد همچون بحث انفجار بزرگ كه 14 قرن پيش در قرآن به آن اشاره شده حاكی از اين گزاره است كه قرآن بالاتر از علم و علم فرزند قرآن است.


دانشمندان بسيار زيادی به دنبال اين موضوع هستند كه آغاز و چگونگی خلقت را بررسی كنند و نكته جالب در اين جا اين است كه هرچه بيشتر بررسی می‌كنند و به جلو می‌روند بيشتر دچار شگفتی‌های آفرينش می‌شوند.


اگر ما يك قطره آب را در نظر بگيريم و آن را از زير ميكروسكوپ‌های قوی ببينيم متوجه می‌شويم كه از اتم‌ها و مولكول‌های بسيار زيادی تشكيل شده و در واقع برای خودش يك اقيانوس است.


 600 هزار ميليارد نيتروژن روی هم وزنی معادل يك گرم دارد، حال بايد به اين بينديشيم كه يك انسان با 60 يا 70 كيلوگرم وزن دارای چندين ميليارد اتم و مولكول است.


خداوند در سوره یونس می‌فرمايد «ای پيامبر(ص) تو و مردم بدانيد به هر كاری كه وارد شويد من آن را می‌بينم» و در ادامه می‌فرمايد «علم پروردگار از كوچكترين ذره‌ای در عالم غافل نيست» پس در واقع اين آيات می‌خواهند به ما بگويند كه خداوند به تمام ذرات جهان اشراف دارد. < /SPAN>


خداوند در قرآن كريم فرموده است كه ذات باريتعالی حتی بر كوچكتر از ذرات هم اشراف دارد و در اينجا منظور از كوچكتر از ذرات همان اتم‌ها و مولكول‌ها و ذرات كوچكتر از آنها است كه دانشمندان در ساليان اخير به وجود آنها پی برده‌اند.


بيشترين تلاش دانشمندان در اين مورد است كه خداوند، عالم را از چه چيزی و چگونه به وجود آورده است.


دانشمندان به دنبال اين هستند كه به لحظه انفجار بزرگ یا Big bang برسند و تمام بررسی‌های خود را در زمينه ذرات شتاب‌دهنده بر اين موضوع متمركز كرده‌اند.


خداوند در قرآن كريم فرموده است كه آسمان‌ها و زمين با هم پيوسته بودند و ما آنها را از هم شكافتيم. در تفاسير اسلامی بارها به اين موضوع اشاره شده است بدون آنكه صحبتی از انفجار بزرگ به ميان بيايد. مباحث علمی جديد همچون بحث انفجار بزرگ كه 14 قرن پيش در قرآن به آن اشاره شده حاكی از اين گزاره است كه قرآن بالاتر از علم و علم فرزند قرآن است.


خداوند در قرآن می‌فرمايد ما آسمان را خلق كرديم و آن را بسط داديم. جهان در حال حاضر هم در حال گسترش است.


فيزيكی كه ما در حال حاضر داريم به هيچ وجه پاسخگوی بشر نخواهد بود، خداوند در آيه 82 سوره يس می‌فرمايد «وقتی خداوند اراده‌اش به چيزی تعلق بگيرد آن چيز وجود پيدا خواهد كرد و باز هم خداوند در آيه هفتم سوره هود آورده است كه «خدا در شش مرحله جهان را خلق كرده است» اين امر نشان دهنده رشد و گسترش تدريجی جهان بوده است.


انس با قرآن فكر را باز می‌كند و به همين خاطر بود كه بسياری از شعرای ما همچون مولانا و نظامی و … می‌تواستند اشعار زيبايی در مورد خلقت و جهان آفرينش بسرايند.


همچنین در مورد چگونگی شکل گیری زمین و قابل زیست بودن آن، پس از انفجار ابر نو اختری، ابر مولكولی به وجود آمد و آنچه كه به عنوان مولكول به وجود آمده، مربوط به انفجار ستاره‌های غول پيكر بوده است.


150 ميليون سال پس از شكل‌گيری زمين، آب‌ها در زمين به وسيله سيارك‌هايی كه حاوی آب بودند، قابليت زيست پيدا كرد كه خداوند اين امر را به خوبی در سوره مباركه مؤمنون تشريح كرده است.


قرآن كتاب انسان‌سازی است و اميدوارم با انس با قرآن و پيروی از دستورات آن بتوانيم به وظايف خود در برابر خداوند متعال عمل كنيم.


: سایت ایکنا

به این مطلب امتیاز دهید:
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید