ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

احکام محرمیت، نگاه کردن

آیا دایی و عموی پدر و مادر به فرزند محرم است یا خیر؟ (محرمیت)


پاسخ – کسانی که به پدر و مادر محرم هستند به انسان محرم می باشند. بنابراین دایی و عموی پدرو مادر به شما محرم است. حتی اگر مثلاً عموی بزرگ پدر هنوز زنده باشد او نیز به شما محرم است. ولی دایی دایی و عموی عمو اگر عموی پدر و یا دایی مادر انسان هم باشد محرم است وگرنه محرم نخواهد بود. یعنی باید واسطه از طریق پدر و مادر باشد. ممکن است عموی عمو، عموی پدر باشد و ممکن هم است نباشد. یعنی از پدر و مادر یکی نباشند. بنابراین عمو و دایی پدر و مادر به شما محرم است.


 آیا می توان برای محرمیت بقیه ی اعضاء،دختر بچه را برای کسی عقد کرد؟


پاسخ – در برخی از موارد این کار امکان دارد. اما اگر کسی می خواهد این مورد را انجام دهد حتماً باید به فرد عالمی مراجعه کند و از ایشان کمک بگیرد، تا مشکلی در اصل مسئله ی محرمیت و آینده ی زندگی این کودک پیش نیاید. چون مسائل دقیق و ظریفی در این زمینه وجود دارد.


 اگر یک خانمی به خانم دیگر و یا یک آقایی به آقای دیگر به قصد لذت نگاه کند و بعداً بفهمد اشتباه کرده است حکم او چیست؟


پاسخ – اگر یک مرد به مرد دیگر و یا خانمی به خانم دیگر واقعاً به قصد لذت بردن نگاه کند کار حرامی است. اما اگر درگذشته یک چنین نگاه هایی را داشته و می خواهد بداند الان وظیفه ی او چیست، وظیفه ای جز توبه ندارد. اول باید استغفار کند و دوم اینکه دیگر این کاررا تکرار نکند.


خانمی گفته اند که مادر من طلاق گرفته آیا باز هم به شوهر من محرم است یا خیر؟(محرمیت)


پاسخ – مادری که طلاق گرفته با پدر شما دیگر محرم نیست اما با شوهر شما محرم است. بخاطر اینکه شوهر شما داماد او است و همچنان محرم می ماند و با طلاق گرفتن از شوهر، داماد بر شخص نامحرم نمی شود.


 آیا فکر کردن به نامحرم اشکال دارد؟(محرمیت)


پاسخ – فکر کردن به نامحرم اگر موجب تحریک شهوانی باشد، یا به قصد لذت بردن باشد و یا اینکه فرد ترس این را داشته باشد که با این فکر و خیال ها در آینده به گناه بیفتد، حرام و گناه است. اما اگر در این حد نباشد و صرفاً یک نامحرم به ذهن فرد بیاید و یا مخصوصاً اگر فکر خیری باشد اشکال
شرعی ندارد.


 آیا سرسفره نشستن خانم ها با مردان نامحرم حرام است؟ (محرمیت)


پاسخ – اگر مراعات بشود مانعی ندارد. فرض کنید که خانم آرایش ندارد و مواظبت کرده است و حجاب کامل هم دارد و دستهایش هم تا مچ پوشیده است مانعی ندارد. اینکه چون نامحرم سر سفره است باعث نمی شود که کار حرام باشد. مثل اینکه زن و مرد نامحرم در میهمانی نشسته اند و دیگرن هم در آنجا نشسته اند و تنها هم نیستند ولی رعایت ضوابط و مقررات شرعی را می کنند، این اشکالی ندارد.


 با یکی از فامیل های شوهرم رفت و آمد صمیمی داریم. آیا می توانیم با آن آقا صیغه ی خواهر برادری بخوانیم ؟(محرمیت)


پاسخ – در احکام اسلامی صیغ
ه ی خواهر برادری به این عنوان که مثل خواهر و برادر یا کمتر به یکدیگر محرم بشوند نداریم. آنچه که موجب محرمیت می شود یا ازدواج دائم یا ازدواج موقت یا مسئله ی رضاع و شیرخوردن است که آن هم گذشته است. پس صیغه ی خواهر برادری نداریم. امکان دارد که شما دخترتان را به عقد آن مرد در بیاورند که شما مادر خانم ایشان بشوید و محرمیت ایجاد بشود ولی باید به عالمی مراجعه کنید که مشکل شرعی پیش نیاید. امکان محرمیت به سبب ازدواج در بعضی از صورتها وجود دارد.


 آیا بدون روسری می توان به حیاط خانه رفت؟(محرمیت)


پاسخ – آنچه که برخانم واحب است پوشاندن خود از نگاه نامحرم است. اگر حیاط خانه طوری است که نامحرمی بر آن اشراف ندارد، به حیاط رفتن بدون روسری اشکالی ندارد ولی اگر ممکن است که نامحرمی در حیاط ایشان را ببیند باید حجاب را رعایت کنند.


آیا مشاغلی که خانم ها با آقایان زیاد در تماس هستند اشکال شرعی دارد؟ (محرمیت)


پاسخ – اگر زیاد ارتباط داشتن با آقا برای خانم مفسده ای داشته باشد، این ارتباط اشکال دارد ولی اگر مفسده به دنبال ندارد و حجاب رعایت بشود، اشکالی ندارد. آقایان هم در این مکانها باید در حدی چشم هایشان را از نامحرم بپوشانند


مادر من در بچگی پسردایی ام را چند بار شیر داده است، آیا ما به یکدیگر محرم هستیم؟ (محرمیت)


پاسخ – اگر شرایط شیر دادن را داشته باشد که جزو محرمیت می شود، شما محرم هستید ولی اگر شرایط را نداشته باشد شما محرم نیستید. مدت زمان آن بقدری است که استخوان بچه برویَد و محکم بشود و حداقل باید یک شبانه روز پسر دایی شما را شیر داده باشد و بین آن بچه غذای دیگری نخورده باشد و یا مادر شما پانزده بار به او شیر داده باشد و بچه سیر شده باشد و شیر هم بالا نیاورده باشد و شیر کسی دیگر راهم نخورده باشد. شما باید از مادرتان سوال کنید که چه مدت و چطور به بچه شیر داده است 


 برادر و خواهران رضاعی چگونه با هم مَحرم می شوند؟(محرمیت)


پاسخ – شیردهی خاصی وجود دارد از جمله اینکه کودک باید مدت زمان خاصی از آن خانم شیر خورده باشد و فرموده اند بقدری شیر خورده باشد که استخوانهایش از این شیر محکم شده باشد. یعنی یک روز کامل شیر خورده باشد و شیر فرد دیگری را نخورده باشد و بین آن هم غذا نخورده باشد. یکی دیگر اینکه پانزده مرتبه از این خانم شیر خورده باشد و بالا نیاورده باشد و شیر خانم دیگری را نخورده باشد. شرایط دیگری هم دارد. ولی شرایط عمده اش این است. اگر کسی با این شرایط شیر خورده باشد به کسی که به او شیر داده و اقوامی که به او محرم هستند، محرم می شود. مثلا خانمی با شرایطش به پسری شیر داده است و حالا این بچه، فرزند رضاعی خانم می شود و این خانم هم مادر رضاعی این بچه می شود. پس خواهر این خانم خاله ی رضاعی او می شود. از طرفی برادران و اقوام آن بچه به این خانم مَحرم نمی شوند.


ما در سر کلاس معلم مرد داریم.آیا اگر ناخودآگاه موهای مان بیرون بیاید اشکال دارد؟ (محرمیت)


پاسخ – اگر شما حجاب را رعایت کنید ولی ناخود آگاه موی شما بیرون بیاید و معلم ببیند، شما گناه نکرده اید ولی شما دقت را داشته باشید و حجاب تان را مراعات کنید.


 صیغه ی محرمیت قبل از عقد رسمی چگونه است؟


پاسخ – صیغه ی محرمیت عقد موقت است. بعضی ها برای خرید عروسی و دادن آزمایش خون، صیغه ی عقد موقت برای مدتی می خواندند تا بهم محرم باشند ولی نکته اینجاست که اگر این مدت تمام نشده باشد عقد بعدی درست نیست مگر اینکه شوهر باید این مدت را به خانمش ببخشد. سعی کنند برای زمان صیغه ی محرمیت با توجه به زمان عقد مدت تعیین بکنند که تا زمان عقد این مدت صیغه تمام شده باشد.


 آیا دختر و پسر می توانند در حد صحبت کردن با هم محرم بشوند؟ (محرمیت)


پاسخ – دختر و پسر می توانند با شرایطی بهم محرم بشوند مثلا ازدواج دائم یا موقت بکنند ولی اینکه همین جوری برای صحبت کردن محرم بشوند، چنین چیزی نداریم. بعضی از صحبت ها نیازی به محرمیت ندارند. مثلا دختر و پسر برای ازدواج می توانند با هم صحبت بکنند.


 آیا داماد خانواده بر خواهر مادر خانواده (خاله خانم) محرم است؟ (محرمیت)


پاسخ – خیر. خاله ی همسر محرم نیست.


آیا درست است که بگوییم : کسانی از بچگی با هم بزرگ شده اند نیازی نیست که حجاب را جلوی هم رعایت کنند؟ (محرمیت)


پاسخ – خیر. این تفکر درست نیست. کسانی که با هم نامحرم هستند باید حجاب را رعایت کنند ولی ممکن است که انسان با یک غریبه صحبت نکند ولی با پسرعمو خودش صحبت بکند.


 آیا درست است که می گویند بار اول نگاه کردن به نامحرم جایز است؟ (محرمیت)


پاسخ – بله درست است. نگاه کردن نباید با قصد باشد اگر نگاه طرف بیفتد در بار اول اشکالی ندارد. فقهاء می فرمایند : نگاه کردن به صورت فردی که آرایش ندارد اگر با قصد ریبه نباشد اشکالی ندارد.


 آیا دایی یا عموی مادر به فرزندان محرم است؟(محرمیت)


پاسخ – بله. عمو و دایی مادر به فرزندان محرم هستند. در واقع عمو، دایی، خاله و عمه ی مادر به فرزندان محرم هستند.


 اگر فیلم عروسی را مرد نامحرم میکس کند اشکال دارد؟ (محرمیت)


پاسخ – اگر خانم در فیلم حجاب کامل نداشته باشد و مردی که فیلم را آماده می کند خانم را بشناسد، این کار جایز نیست و اگر این کار مفسده ای داشته باشد مثلا از فیلم نسخه برداری کنند و در جای دیگر از آن استفاده کنند جایز نیست. اگر آقایی که فیلم را میکس می کند خانم را نمی شناسد و مفسده ای هم به دنبال ندارد، اشکالی ندارد ولی بهتر است که تصاویر خانم ها را به خانم ها بسپارند. لازم نیست که انسان از هر صحنه و عکسی فیلم برداری کند و از آنها نگهداری کند زیرا ممکن است که بدست دیگران بیفتد. شما باید مواظب فیلمها و آلبوم های شخصی خودتان باشید. < /SPAN>


 بلند خواندن قرآن بدون صوت خانم ها در پیش آقایان چه حکمی دارد؟


پاسخ – خانمها باید مسائلی را در تلاوت قرآن رعایت کنند. یکی اینکه در نزد نامحرم با صوت قرآن نخوانند چون این کار مفسده دارد و تحریک آمیز است. اما اگر بطور عادی قرآن می خوانند و مفسده ای هم ندارد و خوف این هم نیست که تحریک آمیز باشد اشکالی ندارد. مثلا استادی دارند که سن بالایی دارد و خانم نزد ایشان قرآن می خوانند ولی اگر استاد جوان باشد و خوف فتنه و فساد باشد، خانم باید از خواندن پرهیز کند.


حکم آمپول زدن پیش نامحرم چیست؟


پاسخ – اگر مستلزم لمس و نظر حرام باشد جایز نیست. در صورتی که آمپول زن هم جنس و یا محرم در دسترس است، برای این کار نزد غیر هم جنس ر
فتن جایز نیست. ولی در حالت اضطرار اشکالی ندارد.


 من یک نوزاد دختر را در گذشته شیر داده ام. آیا شوهر این دختر به من محرم است یا خیر؟


پاسخ – اگر این شیر به حدی بوده که موجب محرمیت شده باشد. یعنی در حدی که این دختر، فرزند رضایی شما به حساب می آید. زمانی که ازدواج می کند شما مادر خانم آن داماد خواهید شد و به او محرم هستید. اما اگر در آن حد نبوده شوهر آن دختر به شما محرم نیست. حد و حدود شیر دادن هم در کتاب های فقهی و توضیح المسائل ها موجود است، می توانید آنها را مطالعه کنید.
 من با آقایی ازدواج کرده ام که یک دختر دارد و دخترش هم ازدواج کرده است آیا شوهر او به من محرم است؟(محرمیت)


پاسخ – خیر محرم نیست. این دختر شما نیست بلکه دختر شوهر شما است و این آقا داماد شما نیست.


 آیا عمه ی پدر من به شوهر من محرم است یا خیر؟ (محرمیت)


پاسخ – عمه ی پدر و مادر شما و همچنین عمه ی خود شما به شوهر شما محرم نیست. مادر و مادر بزرگ شما به همسر شما محرم هستند. اما خاله و عمه ی شما به شوهر شما محرم نیستند. 


 دختر و پسری که همدیگر را دوست دارند، اگر تلفنی با هم صحبت کنند اشکال دارد؟ (محرمیت)


پاسخ – اگر دختر و پسر نامحرم با هم صحبت های عاشقانه یا تحریک آمیز داشته باشند حرام است. دیدارهای دوستانه بین دختر و پسر نامحرم هم حرام است و موجب مفسده است.پاسخ – گاهی اشکال دارد. اگر این فکر کردن موجب تحریک شهوت بشود یا خوف در حرام افتادن در آن باشد، حرام است. ولی اگر این فکر به ذهنش خطور کرده است اشکالی ندارد. 


 دست دادن با دختر عمه یا دختر خاله چه حکمی دارد؟ (محرمیت)


پاسخ – دخترهایی که نامحرم هستند، دست دادن با آنها حرام است هرچند که فامیل باشند.


 در مورد حجاب کامل خانم ها توضیحاتی بدهید. (محرمیت)


پاسخ – به فتوای مشهور فقهاء خانم در نزد نامحرم باید تمام بدنش را بپوشاند به جز صورت و دستها تا مچ. اگر قرص صورت به اندازه ای که در وضو شسته می شود و دست ها تا مچ باز باشد و آرایش نداشته باشد، این مقدار اشکالی ندارد. حجاب باید طوری باشد که برجستگی های بدن را بپوشاند و حجاب باید طوری باشد که خانم در بیرون انگشت نما نشود. 


اگر ما به پدر و مادر با خشم نگاه کنیم، آیا این کار گناه است؟ (نگاه کردن)


پاسخ – همیشه باید به پدر و مادراحترام گذاشت. قرآن می فرماید: اف هم نگویید.


 احکام محارم رضاعی چیست؟ (محرمیت)


پاسخ – با شرایطی اگر کودکی از خانمی شیر بخورد به حدی که از بچه گوشت و استخوان بروید.(حداقل یک شبانه روز کامل شیر خانمی را بخورد و در بین آن شیر کسی دیگری را نخورده باشد و غذایی هم نخورده باشد یا اینکه پانزده مرتبه بچه شیر خورده و سیر شده باشد و شیر کس دیگری را نخورده باشد. البته شرایط دیگری هم دارد.این کودک شیر خورده با این خانم و کسانی که به این خانم محرم هستند محرم می شود. و این خانم مادر رضاعی بچه می شود. خواهر این خانم خاله ی رضاعی این بچه می شود و… اما خواهر و برادرهای این بچه به مادر رضاعی او محرم نمی شود. پس محرم های این بچه به این خانم و شوهرش محرم نمی شوند. فقط خود بچه محرم می شود.


 آیا گذاشتن تصاویر مثبت و منفی روی سایت ها اشکال دارد؟ (نگاه کردن)


پاسخ- تصاویر مثبت اشکالی ندارد ولی تصاویر مبتذل را کسی نباید روی سایت بگذارد و دیگران هم نباید آنرا نگاه کنند. اگر منظور شما از تصویر منفی این است که تصویر مرد یا زنی است که حجاب کامل ندارد، اگر فردی صاحب تصویر را نمی شناسد و قصد ریبه هم ندارد، دیدن این تصویر اشکالی ندارد. ولی اگر فرد صاحب تصویر را می شناسد نگاه کردن به آن حرام است.
در فیلم های ایرانی که زنان مسلمان در آن بازی می کنند و گردن و بعضی از قسمتهای بدنشان پیداست، دیدن آن چه حکمی دارد؟ (نگاه کردن)

پاسخ – کسانی که این فیلم ها را با قصد ریبه نگاه می کنند حرام است. اگر برای فردی این فیلم تحرک آمیز نباشد و با قصد ریبه آنرا تماشان نکند ولی طرف را می شناسد،باز دیدن این فیلم حرام است ولی اگر طرف را نمی شناسد و با قصد ریبه به فیلم نگاه نکند،دیدن این فیلم اشکالی ندارد.


 طبق سنت شهر ما خانم ها مقداری از موهایشان بیرون است و اگر ما این کار را نکنیم بزرگان با این کار مقابله می کنند. تکلیف چیست؟(محرمیت)


پاسخ – بزرگترها باید دین اسلام را مراعات کنند و موهایشان را بیرون نگذارند نه اینکه به کسانی که موهایشان را بیرون نمی گذارند اعتراض کنند. خانم ها توجه داشته باشند که این پوشش که موهایشان از جلو یا پشت بیرون باشد در جلوی نامحرم حرام است. بدن خانم ها در نگاه نامحرم، نباید بیش از قرص صورت نباز باشد. غالب کسانی که موهایشان بیرون است حکم شرعی را نمی دانند. طبق روایت اگر موهای خانم ها در جلوی نامحرم بیرون باشد با همان موها آنها را در جهنم آویزان می کنند.


خانواده ی پدرم به حجاب اهمیت نمی دهند. اگر ما به میهمانی آنها برویم اشکال دارد؟ (محرمیت)


پاسخ – اگر شما به میهمانی آنها بروید و مرتکب گناه بشوید یعنی شما کسانی را می بینید که حجاب کامل ندارند یا ممکن است که شما حجاب تان را کمتر کنید، رفتن به این میهمانی حرام است ولی اگر شما به این میهمانی بروید و آنها به احترام شما، حجاب شان را مراعات کنند و شما در آنجا گناهی نکنید، اشکالی ندارد. شما نباید قطع رابطه کنید بلکه باید امر به معروف و نهی از منکر بکنید. شما می توانید با تلفن یا پیامک با آنها ارتباط داشته باشید و برایشان هدیه بفرستید
 اگر خانمی از شوهرش جدا بشود،آیا مادر آن خانم، همچنان به داماد محرم می ماند؟(محرمیت)


پاسخ – بله. خانمی که از شوهرش طلاق می گیرد، بعد از طلاق به شوهرش نامحرم می شود ولی مادر این خانم همچنان به دامادش (شوهر قبلی دخترش)محرم می ماند.


من از همسرم طلاق گرفته ام. او دوباره ازدواج کرده و بچه دار شده است. آیا من به بچه های او محرم هستم؟(محرمیت)


پاسخ – بله. زن بابا محرم است حتی اگر بابا آن زن را طلاق بدهد. اگر پدر از دنیا برود باز این خانم به بچه ها محرم است. چون این خانم قبلا زن بابای این بچه ها بوده است، پس الان این خانم به بچه ها محرم است.


 آیا عمو و دایی مادر به فرزندان مادر هم محرم می شود؟


پاسخ – بله.


آیا زن برادر محرم است؟


پاسخ – خیر. زن برادر محرم نیست.


 آیا در گفتگوی بین نامحرم فرقی بین گفتگوی حضوری و گفتگوی تلفنی هست؟


پاسخ – بله تفاوت اجمالی دارد. گفتگوی حضوری اثرش بیشتر است زیرا طرف را می بیند ولی در گفتگوی تلفنی فقط صدا را می شنود. در مورد اصل گفتگو فرموده اند: مطالبی که گفته می شود مطالب حرامی نباشد مثلا کسی را مسخره نکنند یا حرفها تحریک آمیز نباشد و مفسده ای نداشته باشد و ترس به حرام افتادن در آن نباشد، اگر گفتگوی تلفنی اینها باشد اشکالی ندارد.
 حکم پیامک زدن به نامحرم چگونه است؟


پاسخ – علت پیامک زدن به نامحرم چیست؟اگر پیامک زدن صرفا علمی یا تبلیغی یا تسلیتی یا تبریکی یا سوالی است یعنی مطالب حرام نباشد،دیگر اینکه طرف قصد بدی هم نداشته نباشد، مطلب تحریک آمیز نباشد و مفسده ای نداشته باشد، این پیامک اشکالی ن
دارد.
 لمس کردن بیمار نامحرم برای درمان چه حکمی دارد؟


پاسخ – لمس بدن بیمار نامحرم حرام است مگر در ضرورت. مثلا پزشکی برای معالجه ی بیمار غیر همجنس چاره ای جز این ندارد که بدن را نگاه یا لمس کند و در ضمن پزشک همجنس هم وجود ندارد، پس از باب اضطرار و به قدر ضرورت اشکالی ندارد.
 آیا ناپدری به دختران مادر محرم است؟


پاسخ – خانمی از شوهرش دختری داشته است و بعد با آقایی ازدواج کرده است، دختر این خانم با عقد تنها محرم نمی شود. ولی اگر عروسی کنند، این دختر به ناپدری محرم می شود. در بعضی موارد با عقد تنها محرمیت حاصل می شود.مثلا عقد بین زن و مرد باعث محرمیت پدر شوهر به عروس می شود. زن بابا هم این حکم را دارد.


آیا فکر کردن به نامحرم گناه دارد؟


پاسخ – گاهی فکری به ذهن انسان خطور می کند که اشکالی ندارد و ادامه دادن به این فکر اگر مفسده ای نداشته باشد و تحریک آمیز نباشد،اشکالی ندارد اما اگر فرد بنشیند و فکر ناموس مردم یا نامحرم را بکند، این کار خوبی نیست و اگر مفسده ای بدنبال داشته باشد و تحریک آمیز باشد، حرام است.


 زن خواهر زاده به دایی محرم است؟


پاسخ – خیر. نامحرم است.


دست زدن و نگاه کردن به بدن زن غیر مسلمان چه حکمی دارد؟


پاسخ – دست زدن به بدن مسلمان و غیر مسلمان حرام است. اگر با قصد لذت به قسمت هایی که بطور متعارف توسط غیر
مسلمان پوشانده نمی شود مثل سر و گردن، نگاه بشود اشکالی ندارد.


خواهر و برادر رضاعی تا چه حد بهم محرم هستند؟


پاسخ – اینها مثل خواهر و برادرهای دیگر محرم هستند نه مثل زن و شوهر. و باید مقداری مسائل تربیتی و اخلاقی را رعایت کنند. بعضی متدینین حجاب را رعایت می کنند.


http://ch3.ir

به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید