ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

به سرمایه گذاری و پس انداز هم فکر کنید

نویسنده: وجیهه گلمکانی


به سرمايه گذاري هم فکرکنيد


شايد
شنيده باشيد که بعضي از شهروندان مي گويند هميشه ثروتمندان پولدارتر و فقرا،
فقيرتر مي شوند.
اين نظريه از چند جهت صحيح است و يکي از دلايل عمده آن اين است که ثروتمندان به همان کاري که باعث پولدارشدن آنها شده ادامه مي دهند و فقرا به همان کاري که باعث فقرشان شده. فقير هر چه پول به دست آورده همان را خرج مي کند اما ثروتمند مقداري از پول به دست آمده را هزينه کرده و بقيه آن را به خطر انداخته و سرمايه گذاري مي کند و اين کار را براي مدت طولاني انجام مي دهد. به ياد داشته باشيد که همه ي ثروتمندان امروزه ثروتشان را به ارث نبرده اند، بسياري از آنها از پول هايي با مقادير کم پس انداز را شروع کرده اند اما آن را به مدت طولاني انجام داده اند و به مروربه مقدار آن افزوده اند به علاوه اين که آن پول را سرمايه گذاري کرده به مخاطره انداخته و از ريسک کردن نترسيده اند.
توجه کنيد که فقرحالتي ذهني است اما بي پولي کيفيتي است که به کيف پول آدم مربوط است. ايراد بي پولي را مي توانيد برطرف کنيد اما ايراد احساس فقر را نه.


چند نکته در مورد سرمايه گذاري:


قبل از هر تصميم گيري اق
تصادي توجه کنيد که احساساتي عمل نکنيد، دو تا از قدرتمندترين واکنش هاي احساسي در قبال پول، ترس و حرص است. بهتر است قبل از سرمايه گذاري عقل خود را به کار انداخته و جدا براين دو احساس غلبه کنيد.
راه هاي متعددي براي سرمايه گذاري وجود دارد. همه آنها را بررسي کرده و سپس سرمايه گذاري کنيد مانند:
1- حساب سپرده ثابت با سود ثابت
2- خريد اوراق قرضه دولتي رو به رشد
3- خريد سهام کارخانجات دولتي
4- خريد سهام شرکت هاي معتبر
5- خريد سهام شرکت هاي کوچک
و يا ساير مواردي که به تناسب زمان هاي مختلف به صورت گوناگون درجامعه وجود دارد مثل سرمايه گذاري در امر مسکن و…
سوددهي اوراق قرضه مانند سهام نيست اما ارزش آن هم به شدت سهام بالا و پايين نمي رود. با اين که شايد سود خيلي زيادي نصيبتان نشود، اما چيزي هم از دست نمي دهيد. احتمال اين که با خريد اوراق قرضه سود بيشتري نسبت به سهام نصيب شما شود بستگي به زمان دارد.
اگر پول نقدي داريد که قصد داريد آن را در خريد سهام سرمايه گذاري کنيد و در انتخاب سهام هم سررشته چنداني نداريد بهتراست سهام متنوع بخريد که اگر يکي از آنها قيمتش بالا رفت و ديگري بي ارزش تر شد در کل ضرر نکنيد. (به طور کلي سرمايه گذاري متنوع بهتر از پس انداز پول در بانک است)
براي خود آرزوهاي مالي مناسب در ذهن تصويرکنيد و براي رسيدن به آن برنامه ريزي هاي کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت داشته باشيد. با اين کاراعتماد به نفس خود را بالا برده ايد و تمام خلاقيت طبيعي خود را به کارخواهيد برد تا آرزوهايتان را به واقعيت نزديک نماييد.


فرمول تصميم گيريد براي سرمايه گذاري:


الف- قبل از تصميم به سرمايه گذاري به موارد زير فکر کنيد:
آيا از لحاظ بيمه بودن اموال و دارايي هاي خود مطمئن هستيد؟
آيا مطمئن هستيد حساب پس انداز اضطراري داريد که به راحتي قابل وصول است و درصورت لزوم مي تواند مخارج 3 تا 6 ماه زندگي شما را تامين کند؟
آيا اطلاعات دقيقي در مورد انواع زمينه هاي سرمايه گذاري کسب کرده و حتماً با متخصصان مربوطه مشورت کرده ايد؟
ميزان ماليات ها را محاسبه و براساس آنها اقدام کرده ايد؟
تجربه خود را در زمينه کاري تان بررسي کرده ايد؟
ب- وضعيت مالي خودتان را قبل از سرمايه گذاري بررسي کنيد.
ج- هدف از سرمايه گذاري تان را تعيين کرده و به تناسب همان هدف نوع سرمايه گذاري را مشخص کنيد.
هدف شما از سرمايه گذاري مي تواند موارد زير باشد:
1- تامين منابع مالي مورد نياز براي آينده تحصيلي فرزندانتان.
2- تامين دوران بازنشستگي
3- خريد وسايل جديدتر
4- داشتن يک زندگي با امکانات رفاهي بيشتر
مثلاً کسي که براي دوران بازنشستگي خود سرمايه گذاري مي کند بهتراست در چند جا سرمايه گذاري نکند.سرمايه گذاري او به طورمرتب باشد اما درمدت زماني طولاني استمرار يابد؛ (سرمايه گذاري متنوع براي مديريت سرمايه و پولي طراحي شده که کل آن را دراختيار داريم.)
د- بايد اهداف سرمايه گذاري شما با اهداف مالي خانواده برابري کند.
هـ – به ياد داشته باشيد که تصميم گيري خانواده در مورد سرمايه گذاري برخلاف بنگاه اقتصادي،حداکثرکردن سود و حداقل کردن هزينه نيست.
و- سعي کنيد در ميزان سنجش منافع و ضررها فقط منافع خودتان را معيار قضاوت قرارندهيد بلکه مصلحت اقتصادي کشورتان را درنظرداشته باشيد.
ز- قبل ازسرمايه گذاري قدرت ريسک پذيري خودتان را مشخص کنيد و براساس آن،نوع و زمان سرمايه گذاري را مشخص کنيد.
قدرت ريسک پذيري شما مي تواند به عوامل زيروابسته باشد.
1- وضعيت خانوادگي (مشکلات جسمي با روحي شما)
2- سرمايه گذاري هاي شما
3- وضعيت درآمد خانواده (مثلا اگر همسرتان يا خود شما حقوق ثابت داريد کمترنگران مي ش
ويد)
4- بدهي هاي شما به بيمه (هرچه بيمه هاي شما بيشتر باشد ريسک پذيري بالاتر خواهيد داشت).
6- سن (مسن ترها کمتر ريسک پذيرند زيرا فرصت جبران ندارند) و ساير عوامل
س- در مرحله بعد نوع سرمايه گذاري خود را تعيين کنيد.
1- خريد سهام کارخانجات دولتي (به امنيت، سهولت دسترسي و مقدارماليات آن توجه کنيد)
2- افتتاح حساب هاي سرمايه گذاري بانکي بلندمدت و يا کوتاه مدت (سود تضمين شده اي داشته و ريسک ندارد اما سود آن بالا نيست)
3- خريد اوراق مشارکت طرح هاي عمران (سود تضمين شده اي دارد و براي کساني که ريسک پذيري کمتري دارند مناسب است)
4- بازار بورس اوراق بهادار
5- خريد سهام شرکت هاي کوچک رو به رشد
6- خريد اوراق قرضه دولتي
7- خريد سهام شرکت هاي سرمايه گذاري؛ اين شرکت ها با هدف جذب اندوخته هاي موجود در جامعه تاسيس مي شوند و درطرح هاي سودآور به کار گرفته مي شوند.
قبل ازخريد سهام از اين نوع شرکت ها موارد زير را مورد توجه قرار دهيد.
– براي شروع سرمايه گذاري در سرمايه هاي بزرگ و خيلي مشهورسرمايه گذاري کنيد و درهمين محدوده بمانيد تا به امنيت مالي برسيد.
– اين شرکت توسط چه نهادي پشتيباني مي شود؟
– آيا اين شرکت مجوز قانوني دارد؟
– توجيه اقتصادي سرمايه گذاري آنها چيست؟
– آيا اهداف سرمايه گذاري مشروع مي باشد؟
– آخرين صورت هاي مالي اين شرکت چه وضعيتي داشته؟
– موفقيت هاي قبلي مديران شرکت چه بود؟
– تجربه مديران شرکت،وضعيت رقباي آنها و چگونگي تقسيم سود سهام بين سهامداران را بررسي کنيد.
– هزينه سرمايه گذاري،ارزش سهام و حداکثر ضرر در خريد اين سهام را بررسي کنيد.
– به خوش نامي و تقواي موسسين شرکت توجه کنيد.
– به وضعيت اقتصادي کشور هم توجه کنيد.
هـ- بعد از سرمايه گذاري،بر برنامه سرمايه گذاري کنترل و نظارت داشته باشيد.
– در سرمايه گذاري هاي بلندمدت ازاين شاخه به آن شاخه نپريد و دائم مورد سرمايه گذاري خود را تغيير ندهيد.
– بيشترين سود از سهام وقتي نصيب شما مي شود که حداقل بين 2 تا 5 سال يک سهام را نگه داريد.
و- به سرمايه گذاري و شرايط خاص آن براي دوران بازنشستگي دقت کنيد.
براي دوران ب
ازنشستگي:
1- مقدارمعيني پول سرمايه گذاري کنيد.
2- اين پول به طورمرتب و در فاصله هاي زماني معيني سرمايه گذاري شود.
3- پول آن از درآمدهاي جديد شما باشد.
4- اين روند را براي مدت طولاني حفظ کنيد.
12 قانون براي اينکه از پس هزينه برآييد وبتوانيد پس اندازکنيد.
يک فرد نيک انديش و عاقل به جاي اين که بدون هيچ برنامه ريزي و حساب و کتابي بي رويه خرج کند و تمامي درآمد خود را صرفه هزينه هاي غير ضروري زندگي سازد هميشه مقداري از درآمدش را به پس انداز و سرمايه گذاري براي روز مبادا اختصاص مي دهد.
چنانچه شما هم مايليد در زندگي تان پيشرفت کنيد بايد طوري برنامه ريزي کنيد که مقداري از درآمد خود را کنار بگذاريد. البته اين عمل بايد بر مبناي يک برنامه ريزي حساب شده و دقيق باشد. بايد مقداري از وقت، سرمايه و انرژي امروزتان را در خدمت منافع و سودمنديهاي فردايتان بگذاريد؛امروزبکاريد،فردا درو کنيد.
چگونه پس اندازکنيد
1- هر بارکه خرج مي کنيد آن را يادداشت کنيد حتي اگر هزينه اي را با چک و کارت اعتباري مي پردازيد با يادداشت کردن ارقام درآخرماه به کسر پول دچار نمي شويد.
2- پاداش ها را ناديده بگيريد: حتي الامکان پاداش آخرسال و پول هايي از اين قبيل را در حسابي جداگانه پس انداز کنيد و ناديده بگيريد.
3- پس انداز ويژه: هر ماه پولي ولو اندک پس انداز کنيد. چه بسا براي انجام برنامه هايي با هزينه اي اضافي به آن احتياج پيدا کنيد.در زندگي مطمئناً پيش آمدهاي غير منتظره اي وجود دارد. اين احتمال را که ممکن است هزينه پيش بيني نشده اي داشته باشيد درنظر بگيرد.
4- هزينه اي احتمالي را پيش بيني کنيد: دير يا زود مجبور مي شويد تلويزيون، ماشين لباس شويي و… را عوض کنيد. بهتراست که به هنگام پايان يافتن اقساط، اجناسي را که درطي سال خريده ايد، باز هم به ميزان قسط پرداختي ماهانه از حقوقتان برداشته و در حساب پس انداز ذخيره کنيد.
5- مساعده نگيريد: غالباً براي خريد اجناس ضروري مثل خودرو گرفتن وام و مساعده اجباري است.اما گرفتن کمک و مساعده براي رفتن به مسافرت يا ولخرجي بيشترکاري غيرمنطقي و نادرست است و خيلي زود شما را زيربار قرض خواهد برد.
6- خريد قسطي،محتاطانه: پيش از اين که قسطي خريد کنيد با محاسبه اي ساده قيمت اصلي و قيمت تم
ام شده با قسط را مقايسه کنيد و ببينيد آيا به صرفه است و توان پرداخت اقساط را داريد يا نه.
7- براي هزينه هاي جاري زندگي، پيش بيني رقمي را کرده و از آن عدول نکنيد: اين رقمي را به 4 تقسيم کرده و خود را مجبورکنيد که بيش از آن خرج نکنيد بخصوص اگر درآمد محدودي داريد از اين مبلغ هفتگي بيشتر خرج نکنيد يکي دو بار سختي کشيدن در طول هفته بهتراز پايان رساندن ماه با اضطراب و نگراني است. اگربتوانيد خرج هفتگي را در يک روز ثابتي از بانک بگيريد (مثلاً شنبه ها) به طور محدودتري خرج مي کنيد.
8- صرفه جويي را اشتباه نکنيد: مثلاً اگر با مشکلي مواجه هستيد هرگز با نپرداختن حق بيمه صرفه جويي نکنيد چه بسا در اثر يک اتفاق ساده و يا دزدي و آتش سوزي خسارات جبران ناپذيري متحمل مي شويد و اين صرفه جويي بسيارگران تمام مي شود.
9- به ياد داشته باشيد که همه ثروتمندان امروز ثروتشان را به ارث نبرده اند بسياري ازآن ها پس انداز کردن را از پول هاي بسيارکم شروع کرده اند اما آن را به مدت طولاني انجام داده اند و به مرور بر مقدار آن افزوده اند به علاوه اين که آن پول را سرمايه گذاري کرده و از ريسک کردن نترسيده اند.
10- به صندوق هاي قرض الحسنه پس انداز هفتگي يا ماهانه خانوادگي يا دوستانه بپيونديد.بدين ترتيب هرماه اجباراً مبلغي را به حساب خود پس انداز مي کنيد به علاوه از وام هم مي توانيد استفاده کنيد.
11- براي خريد خانه دربانک مسکن پس اندازکنيد
12- ازبيمه پس انداز به صورت تامين آتيه تشکيل سرمايه و مستمري مادام العمر استفاده کنيد.
منبع: هنر تنظیم دخل و خرج خانواده، گلمکانی، وجیهه، انتشارات همیاران جوان ،1388
 http: //noorportal.net

به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید