ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

مواردی که می شود نماز واجب را شکست

مسأله 1159
شكستن نماز واجب از روی اختیار حرام است، ولی برای حفظ مال و جلوگیری از ضرر مالی یا بدنی مانعی ندارد.
مسأله 1160
اگر حفظ جان خود انسان یا كسی كه حفظ جان او واجب است یا حفظ مالی كه نگهداری آن واجب میباشد، بدون شكستن نماز ممكن نباشد باید نماز را بشكند ولی شكستن نماز برای مالی كه اهمیت ندارد مكروه است.
مسأله 1161
اگر در وسعت وقت مشغول نماز باشد و طلبكار طلب خود را از او مطالبه كند، چنانچه بتواند در بین
نماز طلب او را بدهد، باید در همان حال بپردازد و اگر بدون شكستن نماز، دادن طلب او ممكن نیست باید نماز را بشكند و طلب او را بدهد، بعد نماز را بخواند.
مسأله 1162
اگر در بین نماز بفهمد كه مسجد نجس است، چنانچه وقت تنگ باشد، باید نماز را تمام كند، واگر وقت وسعت دارد و تطهیر مسجد نماز را به هم نمیزند باید در بین نماز تطهیر كند، بعد بقیه نماز را بخواند و اگر نماز را به هم میزند، باید نماز را بشكند ومسجد را تطهیر نماید بعد نماز را بخواند.
مسأله 1163
كسی كه باید نماز را بشكند، اگر نماز را تمام كند معصیت كرده، ولی نماز او صحیح است اگر چه احتیاط مستحب آن است كه دوباره بخواند.
مسأله 1164
اگر پیش از آن كه به اندازه ركوع خم شود، یادش بیاید كه اذان یا اقامه را فراموش كرده، چنانچه وقت نماز وسعت دارد، مستحب است برای گفتن آنها نماز را بشكند.


http://andisheqom.com

به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید