ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

شهید ثانی کیست؟

مرحوم خوانسارى صاحب روضات الجنات، درباره شهید ثانى می‌گوید: تا کنون در جمع دانـشـمـندان بزرگ و برجسته شیعه کسى را به یاد ندارم که ازلحاظ شکوه شخصیت، سعه صدر، خـوش فـهمى، حسن سلیقه، داشتن نظم و برنامه تحصیلى، کثرت اساتید، ظرافت طبع، معنویت سـخـن و پ
ـختگى و بى نقص بودن
آثار علمى به پاى او برسد


شرح حال


زیدالدین بن علی معروف به شهید ثانی در سال 911 هجری قمری در یک خانواده سرشناس که همه اهل علم و دانش و دین بوده، فقها و علمائی، تحویل جامعه اسلامی داده بودند در جبع یکی از توابع جبل عامل دیده به جهان گشود، خانواده وی تا جائی مهد علم و دانش بوده که جد ششم وی شاگرد علا مه حـلـى بـوده و به سلسله الذهب مشهور گشته بودند ولی در میان همه ستارگان علمی و فقهی این خاندان، شهید ثانی درخششی ویژه‌ای از خود به یادگار گذاشت. ایشان در تربیت علمی فرزندانش چنان دقیق عمل نموده که یکی از آنها صاحب کتاب معالم و شده، تحویل جامعه اسلامی داده است.

&#x0D ;

خصوصیات اخلاقى


وی با داشتن چنین مقام و شخصیت برجسته علمى و فقهى، در تامین پاره اى از ضروریات مـعـاش شـخـصا تلاش مى‌کرد، نوشته‌اند: وقتى هوا تاریک مى‌شد و شب فرا مى‌رسید الاغى را که مـرکب سوارى او بود از خانه بیرون مى‌آورد و به خارج شهر رفته هیزم جمع کرده و بر آن بار مى‌نمود و بدین وسیله سوخت منزل را براى خانواده‌اش فراهم مى‌ساخت .
در سایه این فضائل روحى و معنوى فرزند برومندى همچون عـلامه بزرگوار و دانشمند پارسا و ژرف نگر، ابو منصور جمال
الدین حسن (صاحب
کتاب معالم ) و دیگری صاحب کتاب مدارک به ثمر رسید که آثار گرانبهایى در اصول فقه و سایر علوم اسلامى به دنیاى شیعه ارمغان آورد.
شـهـیـد ثـانـى در پذیرایى از میهمانان و تامین حوائج متقاضیان در حد ایثار و فداکارى مى کوشید.


تحصیلات وی


ایشان قرآن و ادبیات و فقه را که در طول آن از شرایع محقق حلی و لمعه شهید اول نیز مطالعتی بدست آورد، را در نزد پدرش آموخته، پس از فوت پدرش در 14 سالگی، در طی مسافرتی هشت ساله به شعر میس تحت شاگردی شیخ عبدالعالی، مبادرت به تحصیل فقه استدلالی نموده، سپس در منطقه کرک نوح، نزد مولف محجة البیضاء، اصول عقائد و فقه گذراند. در دمشق تخصصهای طب و هیئت و حکمت اشراقی را ضمیمه علم و دانش خود نموده و در سفر دوباره‌ای که به این سرزمین داشته به قرائت اخبار و احادیث روی آورده، در سال 953 پس از مراجعت به وطن از عراق در مدرسه بعلبک به تدریس فقه در مذاهب مختلفه اسلام همت گماشته است. البته ایشان علاوه بر سفرهای فوق، سفرهایی نیز به مصر، حجاز، عتبات عالیات، بیت المقدس، حلب، قسطنطنیه، که مجموعا شانزده سفر می‌باشد به عمل آورده.


درجه علمی شهید ثانی


طبق نظر اساتید فن، ایشان در مهد علم و دانش متولد گشته، در سایه آموزشهای علمی پدر و شوهر عمه و تلاش و جدییتهای خودش در اثر هوش و استعداد سرشاری که داشته به درجه اجتهاد رسیده و در علوم اسلامی صاحب نظر گردید. تا جائیکه وقتی می‌دید استاد، مطلب تازه‌ای برایش ندارد پای درس استاد دیگری می‌رفته، بر همین اساس است که مدت زیادی در پیش یک استاد توقف نمی‌کرد، بدین سبب نظرات علمای معاصر خود را بیواسطه و مستقیم بدست می‌آورده از محضر اساتید زیادی اعم از شیعه و سنی بهره‌ها برده، تا جائیکه اجازه روایتی از بیست و پنج علمای شیعه و سنی را کسب نموده است.


شاگردان وی


ایشان علاوه استادان برجسته و مشهوری که از آنها کسب فیض و علم بوده شاگردان مشهوری نیز تربیت کرده که هر یک مانند ستاره درخشانی در آسمان دنیای اسلام نورافشانی کرده‌اند، مانند سیدنورالدین موسوی عاملی جبعی، صاحب مدارک یعنی سید علی حسینی عاملی جبعی، صاحب معالم یعنی شیخ حسین عالمی حارثی همدانی، شیخ ابوالقاسم عاملی، پدر شیخ بهائی، عموی شیخ بهائی و دیگران … .


تالیفات شهید ثانی


از ایشان علاوه بر شاگردانی که تربیت نموده، حدود هفتاد و نه کتاب و رساله نیز ضبط گردیده که بر حسب ترتیب موضوعى اشاره می‌کنیم، لازم به ذکر است که لحاظ تاریخی کتاب «روض الجنان» اولین تالیف وی و کتاب «الروضة البهیه» ازلحاظ تاریخ پایان تألـیـفات وی مى‌یابد.


الف ـ کتب و رسالات فقهى


1 ـ  روض الـجـنـان فى شرح ارشاد الاذهان.
2
ـ  مـسـالک الافهام فى شرح شرایع الاسلام.
3
ـ الفوائد العملیة فى شرح النفلیة .
4
ـ  المقاصد العلیة فى شرح الالفیة.
5
ـ  نتایج الافکار فى حکم المقیمین فى الاسفار.
6
ـ  رسالة فى ارث الزوجة من العقار.
7
ـ  رسالة فى احکام الحیوة.
8
ـ رسالة فى وجوب صلوة الجمعه .
9
ـ رسالة فى الحث على صلوة الجمعه .
10
ـ  رسالة فى تحریم طلاق الحائض الحامل المدخول بها, الحاضر زوجها.
11
ـ  رسالة فى حکم طلاق الحائض الغائب عنها زوجها.
12 ـ رسالة فى تحقیق النیة .
13
ـ  مناسک الحج الکبیر.
14
ـ  مناسک الحج الصغیر.
15
ـ رسالة فى عدم جواز تقلید المیت .
16
ـ الفتاوى المختصره , غالبا در مسائل مربوط به عبادات است .
17
&lt ;SPAN style=”LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ‘Tahoma’,’sans-serif’; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman'” lang=AR-SA>ـ رسالة فى انفعال ما البئر.
18
ـ رسالة فیما اذا احدث المجنب حدثا صغیرا فى اثنا الغسل .
19
ـ رسالة فیما اذا تیقن الحدث و الطهارة و شک فى السابق منهما.
20 ـ المسائل النجفیه .
21
ـ مسائل جبل عامل .
22
ـ رسالة فى عدم قبول الصلوة الا بالولایة .
23
ـ الـرسـالـة الاسـطنبولیة فى الواجبات العینیه .
24
ـ الـروضـة الـبـهیة فى شرح اللمعة الدمشقیه .
25
ـ حاشیة المختصر النافع .
26
ـ حاشیه ارشاد الاذهان .
27
ـ حاشیه قواعد الاحکام .
28
ـ حاشیه شرایع الاسلام .


کتب درایه


29 ـ  الـبـدایة فى علم الدرایة.
30
ـ شرح البدایة فى علم الدرایة .


کتب اصول فقه


31 ـ تـمـهید القواعد الاصولیه لتفریع الاحکام الشرعیه .


کتب مربوط به حدیث


32 ـ غنیة القاصدین فى اصطلاحات المحدثین .
33
ـ شرح حدیث (الدنیا مزرعة الاخرة .)
34
ـ کتاب فى الاحادیث .


کتب ادعیه


35 ـ رسالة فى الادعیه .
36
ـ رسالة فى آداب الجمعه .


&l t;SPAN style=”LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ‘Tahoma’,’sans-serif’; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-font-kerning: 18.0pt” lang=AR-SA>کلام


37 ـ حقائق الایمان یا تحقیق الاسلام و الایمان .


تفسیر


38 ـ رسالة فى شرح بسمله .


نحو


39 ـ  منظومة فى النحو.
40
ـ  شرح المنظومة فى النحو.اخلاق و عرفان دینى


41 ـ منار القاصدین فى اسرار معالم الدین .
42
ـ  منیة المرید فى آداب المفید و المستفید.
43
ـ مـسـکـن الـفؤاد عند فقد الاحبة و الاولاد .
44
ـ  تلخیص مسکن الفؤاد.
45
ـ کشف الریبة عن احکام الغیبة .
46
ـ التنبیهات العلیه على وظائف الصلوة الغیبیة .


شهادت وی


بالاخره وی پس از پنجاه و پنج سال تلاش تلاش خستنگی ناپذیر در عرصه زندگی و علمی، در اثر بدگوئی که از وی نزد سلطان سلیمان عثمانی به عمل آورند از طرف حکومت عثمانی در طی انجام فریضه حج، بازداشت گردیده تا پاسخگوی اتهام وارده باشد که متاسفانه در طول مسیر، مامور جلب خودسرانه او را به شهادت رساند.


برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به


·         انسانهای همیشه بیدار


·         مسالک الافهام


منابع


1.      پایگاه اسلامی الشیعه


< SPAN style="mso-list: Ignore">2.      دکتر ابوالحسن محمدی، حقوق کیفری اسلام، قصاص ترجمه کتاب از مسالک الافهام، چاپ و انتشارات دانشگاه مشهد.


http://daneshnameh.roshd.ir

به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید