ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

هفتمین دوره مسابقه سراسری حفظ و مفاهیم نهج البلاغه-مشهد

فهرست مطالب

صفحه اصلی – موسسه قرآن و نهج البلاغه
کانال جامع دو نور در ایتا:
https://eitaa.com/twonoor
کانال جامع دو نور در تلگرام:
https://t.me/twonoor

 

هفتمین دوره مسابقات ملی حفظ و مفاهیم نهج‌البلاغه روز گذشته، ۲۰ اسفندماه با پخش پیام آیت‌الله جوادی‌آملی از مراجع عظام تقلید در فرهنگسرای قرآن و عترت مشهد آغاز شد.

تلاوت کلام الله مجید، پخش کلیپی از برنامه‌های مسابقات حفظ و مفاهیم نهج‌البلاغه از جمله برنامه‌های آغازین این افتتاحیه بود. سپس سخنرانی و پیام تصویری آیت‌الله‌العظمی عبدالله جوادی‌آملی از مراجع تقلید عظام به این دوره از مسابقات پخش شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه قرآن و نهج البلاغه این دوره از مسابقات حفظ و مفاهیم نهج‌البلاغه از 20 اسفندماه پس از اقامه نماز مغرب و عشا در فرهنگسرای قرآن و عترت مشهد آغاز شد که لغایت روز جمعه، 22 اسفندماه ادامه خواهد یافت.

قرار است اختتامیه این دوره از مسابقات روز جمعه، 22 اسفندماه ساعت 15:30 برگزار شود.

حفظ کل نهج‌البلاغه، حفظ کل خطبه‌ها، حفظ 110 خطبه اول نهج‌البلاغه، حفظ کل نامه‌ها، حفظ کل حکمت‌ها، حفظ کل صحیفه سجادیه و حفظ مفاهیم نهج‌البلاغه از جمله رشته‌های این دوره از مسابقات هستند.

 

 

هفتمین دوره مسابقات ملی حفظ و مفاهیم نهج‌البلاغه روز گذشته، ۲۰ اسفندماه با پخش پیام آیت‌الله جوادی‌آملی از مراجع عظام تقلید در فرهنگسرای قرآن و عترت مشهد آغاز شد.

تلاوت کلام الله مجید، پخش کلیپی از برنامه‌های مسابقات حفظ و مفاهیم نهج‌البلاغه از جمله برنامه‌های آغازین این افتتاحیه بود. سپس سخنرانی و پیام تصویری آیت‌الله‌العظمی عبدالله جوادی‌آملی از مراجع تقلید عظام به این دوره از مسابقات پخش شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه قرآن و نهج البلاغه این دوره از مسابقات حفظ و مفاهیم نهج‌البلاغه از 20 اسفندماه پس از اقامه نماز مغرب و عشا در فرهنگسرای قرآن و عترت مشهد آغاز شد که لغایت روز جمعه، 22 اسفندماه ادامه خواهد یافت.

قرار است اختتامیه این دوره از مسابقات روز جمعه، 22 اسفندماه ساعت 15:30 برگزار شود.

حفظ کل نهج‌البلاغه، حفظ کل خطبه‌ها، حفظ 110 خطبه اول نهج‌البلاغه، حفظ کل نامه‌ها، حفظ کل حکمت‌ها، حفظ کل صحیفه سجادیه و حفظ مفاهیم نهج‌البلاغه از جمله رشته‌های این دوره از مسابقات هستند.

 

هفتمین دوره مسابقات ملی حفظ و مفاهیم نهج‌البلاغه روز گذشته، ۲۰ اسفندماه با پخش پیام آیت‌الله جوادی‌آملی از مراجع عظام تقلید در فرهنگسرای قرآن و عترت مشهد آغاز شد.

تلاوت کلام الله مجید، پخش کلیپی از برنامه‌های مسابقات حفظ و مفاهیم نهج‌البلاغه از جمله برنامه‌های آغازین این افتتاحیه بود. سپس سخنرانی و پیام تصویری آیت‌الله‌العظمی عبدالله جوادی‌آملی از مراجع تقلید عظام به این دوره از مسابقات پخش شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه قرآن و نهج البلاغه این دوره از مسابقات حفظ و مفاهیم نهج‌البلاغه از 20 اسفندماه پس از اقامه نماز مغرب و عشا در فرهنگسرای قرآن و عترت مشهد آغاز شد که لغایت روز جمعه، 22 اسفندماه ادامه خواهد یافت.

قرار است اختتامیه این دوره از مسابقات روز جمعه، 22 اسفندماه ساعت 15:30 برگزار شود.

حفظ کل نهج‌البلاغه، حفظ کل خطبه‌ها، حفظ 110 خطبه اول نهج‌البلاغه، حفظ کل نامه‌ها، حفظ کل حکمت‌ها، حفظ کل صحیفه سجادیه و حفظ مفاهیم نهج‌البلاغه از جمله رشته‌های این دوره از مسابقات هستند.

 

هفتمین دوره مسابقات ملی حفظ و مفاهیم نهج‌البلاغه روز گذشته، ۲۰ اسفندماه با پخش پیام آیت‌الله جوادی‌آملی از مراجع عظام تقلید در فرهنگسرای قرآن و عترت مشهد آغاز شد.

تلاوت کلام الله مجید، پخش کلیپی از برنامه‌های مسابقات حفظ و مفاهیم نهج‌البلاغه از جمله برنامه‌های آغازین این افتتاحیه بود. سپس سخنرانی و پیام تصویری آیت‌الله‌العظمی عبدالله جوادی‌آملی از مراجع تقلید عظام به این دوره از مسابقات پخش شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه قرآن و نهج البلاغه این دوره از مسابقات حفظ و مفاهیم نهج‌البلاغه از 20 اسفندماه پس از اقامه نماز مغرب و عشا در فرهنگسرای قرآن و عترت مشهد آغاز شد که لغایت روز جمعه، 22 اسفندماه ادامه خواهد یافت.

قرار است اختتامیه این دوره از مسابقات روز جمعه، 22 اسفندماه ساعت 15:30 برگزار شود.

حفظ کل نهج‌البلاغه، حفظ کل خطبه‌ها، حفظ 110 خطبه اول نهج‌البلاغه، حفظ کل نامه‌ها، حفظ کل حکمت‌ها، حفظ کل صحیفه سجادیه و حفظ مفاهیم نهج‌البلاغه از جمله رشته‌های این دوره از مسابقات هستند.

 

هفتمین دوره مسابقات ملی حفظ و مفاهیم نهج‌البلاغه روز گذشته، ۲۰ اسفندماه با پخش پیام آیت‌الله جوادی‌آملی از مراجع عظام تقلید در فرهنگسرای قرآن و عترت مشهد آغاز شد.

تلاوت کلام الله مجید، پخش کلیپی از برنامه‌های مسابقات حفظ و مفاهیم نهج‌البلاغه از جمله برنامه‌های آغازین این افتتاحیه بود. سپس سخنرانی و پیام تصویری آیت‌الله‌العظمی عبدالله جوادی‌آملی از مراجع تقلید عظام به این دوره از مسابقات پخش شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه قرآن و نهج البلاغه این دوره از مسابقات حفظ و مفاهیم نهج‌البلاغه از 20 اسفندماه پس از اقامه نماز مغرب و عشا در فرهنگسرای قرآن و عترت مشهد آغاز شد که لغایت روز جمعه، 22 اسفندماه ادامه خواهد یافت.

قرار است اختتامیه این دوره از مسابقات روز جمعه، 22 اسفندماه ساعت 15:30 برگزار شود.

حفظ کل نهج‌البلاغه، حفظ کل خطبه‌ها، حفظ 110 خطبه اول نهج‌البلاغه، حفظ کل نامه‌ها، حفظ کل حکمت‌ها، حفظ کل صحیفه سجادیه و حفظ مفاهیم نهج‌البلاغه از جمله رشته‌های این دوره از مسابقات هستند.

 

 

 

هفتمین دوره مسابقه سراسری حفظ و مفاهیم نهج البلاغه-مشهد
هفتمین دوره مسابقه سراسری حفظ و مفاهیم نهج البلاغه.
هفتمین دوره مسابقه سراسری حفظ و مفاهیم نهج البلاغه.
هفتمین دوره مسابقه سراسری حفظ و مفاهیم نهج البلاغه.
هفتمین دوره مسابقه سراسری حفظ و مفاهیم نهج البلاغه.
هفتمین دوره مسابقه سراسری حفظ و مفاهیم نهج البلاغه.
هفتمین دوره مسابقه سراسری حفظ و مفاهیم نهج البلاغه

 

 

 

هفتمین دوره مسابقه سراسری حفظ و مفاهیم نهج البلاغه-مشهد
هفتمین دوره مسابقه سراسری حفظ و مفاهیم نهج البلاغه.
هفتمین دوره مسابقه سراسری حفظ و مفاهیم نهج البلاغه.
هفتمین دوره مسابقه سراسری حفظ و مفاهیم نهج البلاغه.
هفتمین دوره مسابقه سراسری حفظ و مفاهیم نهج البلاغه.
هفتمین دوره مسابقه سراسری حفظ و مفاهیم نهج البلاغه.
هفتمین دوره مسابقه سراسری حفظ و مفاهیم نهج البلاغه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به این مطلب امتیاز دهید:
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید