ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

فواید وجود امام زمان در دوران غیبت

فواید وجود امام زمان

فهرست مطالب

فواید وجود امام زمان: اکنون که بحث ما پیرامون حضرت مهدى به اینجا رسید. مناسب است به یکى از شایع‌ترین پرسش‌ها پیرامون آن حضرت پاسخ گوییم
و آن این است که فایدۀ وجود امام در عصر غیبت چیست؟ به تعبیر دیگر، زندگى امام در دوران غیبت یک زندگى خصوصى است، نه یک زندگى اجتماعى آن هم در نقش یک پیشوا.

بنابراین، وجود مقدس او چه اثر عمومى براى مردم مى‏تواند داشته باشد و مردم چه نوع بهره ‏اى مى ‏توانند از او ببرند؟
البته باید توجه داشته باشیم که غایب بودن امام هرگز به این معنا نیست که وجود آن حضرت به یک روح نامریى و رؤیایى و امثال اینها تبدیل شده است!

بلکه وى یک زندگى طبیعى عینى و خارجى دارد. منتها با عمرى طولانى. آن حضرت در میان مردم به صورت ناشناس است و فرق بسیار است بین نامریى و ناشناس. امام صادق(ع)مى ‏فرمود:
مردم امام خود را گم مى‏کنند. او در موسم حج حاضر مى‏شود و مردم را مى‏ بیند. ولى آنان او را نمى ‏بینند.

 

1- خورشید پنهان

در پاسخ به این سؤال باید بگوییم که این مسئله تازگى نداشته و تنها در عصر ما مطرح نشده است. بلکه از روایات اسلامى بر مى‏آید که حتى پیش از تولّد حضرت مهدى (ع)نیز این مسائل مطرح بوده است.

و هنگامى که پیامبر اسلام و ائمۀ پیشین (عج) از مهدى و غیبت طولانى آن حضرت سخن به میان مى‏ آورده‌اند، با چنین سؤالى روبرو مى‏شدند و به آن پاسخ مى ‏گفتند.
به عنوان نمونه،

پیامبر اسلام(ص) در پاسخ به این پرسش که آیا شیعه در زمان غیبت، از وجود قائم فایده‏اى مى ‏برد یا نه، فرمود:

بلى، سوگند به پروردگارى که مرا به پیامبرى برانگیخت. در دوران غیبتش از او نفع مى‏برند و از نور ولایتش بهره مى‏ گیرند. همان‏گونه که از خورشید به هنگام قرار گرفتن در پشت ابرها استفاده مى‏ کنند.

امام صادق(ع)فرمود:

از روزى که خداوند حضرت آدم را آفریده تا روز رستاخیز، زمین هیچ‌گاه خالى از حجت نبوده و نخواهد بود، یا حجت ظاهر و آشکار و یا غایب و پنهان اگر حجت خدا نباشد، خدا ستایش نمى ‏شود.
راوى پرسید: مردم چگونه از امام غایب و پنهان استفاده مى‏کنند؟ حضرت فرمود:  همان‌طور که از خورشید پشت ابر استفاده مى‏ کنند.
خود حضرت مهدى (ع) نیز به این معنا تکیه کرده است. در توقیعى که آن حضرت در پاسخ به سؤالات اسحاق بن یعقوب صادر فرمود و توسط محمد بن عثمان تحویل اسحاق گردید. چنین نوشت:
اما چگونگى استفاده مردم از من همچون استفاده آنهاست از خورشید، هنگامى که در پشت ابرها پنهان مى‏ شود.

در توضیح این تشبیه باید یادآورى کنیم که خورشید داراى دو نوع  نورافشانى است: 

 الف) نور‌افشانى آشکار و مستقیم؛
ب) نور‌افشانى غیر مستقیم.
در نور‌افشانى آشکار، اشعۀ خورشید به خوبى دیده مى‏شود، ولى در تابش غیر مستقیم، ابرها همانند یک شیشۀ مات، نور مستقیم خورشید را گرفته و پخش مى‏ کند.

اما آثار حیات ‌بخش خورشید در رشد و نمو موجودات، مخصوص زمانى نیست که نور آن مستقیماً بر پهنۀ حیات و طبیعت مى ‏تابد.

بلکه بسیارى از این آثار، مانند تولید گرما، رویش و رشد گیاهان، تولید انرژى براى حرکت و حیات، به بار نشستن درختان، خندیدن شکوفه ‏ها و شکفتن گل‌ها، به تابش نور خورشید از پشت ابرها نیازمند است.

اشعۀ معنوى وجود امام، هنگامى هم که در پشت ابرهاى غیبت پنهان است، داراى آثار گوناگونى است که با وجود متوقف شدن کلاس تعلیم و تربیت و رهبرى مستقیم، فلسفۀ وجودى او را آشکار مى ‏سازد.

2- جان جهان

طبق احادیث فراوانى که در موضوع امامت گزارش کرده، و بر اساس دلائلى که دانشمندان ارائه داده ‏اند.  در بینش اسلامى، امام، جان جهان است و جهان به وجود او بستگى دارد. امام قلب عالم وجود،

هستۀ مرکزى جهان هستى و واسطۀ فیض بین عالم و آفریدگار عالم است. از این جهت، حضور و غیبت او تفاوتى ندارد. اگر او -گرچه بهصورت ناشناس- در جهان نباشد، جهان هستى در هم فرو مى‏ ریزد.

چنانکه امام صادق(ع)فرمود: اگر زمین بدون وجود امام بماند، ساکنان خود را در کام خود فرو مى ‏برد.

 

امام سجاد(ع)فرمود:

در پرتو وجود ماست که خداوند آسمان را از فروپاشىی نگه مى‏ دارد. در پرتو وجود ماست که خداوند زمین را از لرزش و سلب آرامش ساکنانش نگه مى‏ دارد.

به واسطۀ ماست که خداوند باران نازل مى‏کند و رحمت خود را مى ‏گستراند. و برکات و نعمت‌هاى زمین را بیرون مى‏آورد. اگر یکی از ما در زمین نبود، زمین اهل خود را فرو مى ‏برد.

 

3- پاسدارى از آیین خدا

امیر مؤمنان (ع)در یکى از سخنان خود در مورد لزوم وجود رهبران الاهی در هر عصر و زمان میگوید:
خدایا، هرگز زمین از قیام‌کننده‏اى که با حجّت و دلیل باشد. خالى نمى‏ ماند. خواه ظاهر و آشکار باشد و خواه بیمناک و پنهان، تا دلائل و اسناد روشن الاهی از بین نرود و به فراموشى نگراید.

باگذشت زمان و آمیزش سلیقه‏ ها و افکار شخصى با مسائل مذهبى و دراز شدن دست مفسدان به سوى تعالیم آسمانى، اصالتِ پاره‏اى از قوانین الاهی از دست مى‏رود و دین دستخوش تغییرات زیان‌بخش مى‏ گردد.
براى آنکه اصالت آیین الاهی حفظ گردد و جلوى تحریفات و تغییرها و خرافات گرفته شود. باید این رشته به وسیلۀ یک پیشواى معصوم ادامه یابد. در هر مؤسسه‌ای، یک صندوق آسیب‌ناپذیرى وجود دارد.

که اسناد مهم آن را در آنجا نگهدارى مى‏کنند تا از دستبرد دزدان یا خطر آتش ‏سوزى و امثال اینها محفوظ بماند.سینۀ امام و روح بلندش نیز صندوق آسیب ‏ناپذیر حفظ اسناد آیین الاهی است.

تا همۀ اصالت‌هاى نخستین و ویژگی‌هاى آسمانى این تعالیم را در خود نگاه دارى کند.
حافظ، ابن حجر عسقلانى از علماى بزرگ اهل‌سنت در شرح صحیح بخارى، پس از نقل احادیث حاکى از نزول حضرت عیسى (ع)به زمین هنگام ظهور حضرت مهدى (ع)و اقتداى او به آن حضرت مى‏ نویسد:
اینکه عیسى (ع)در آخر‌الزمان و نزدیک قیامت، به مردى از این امت اقتدا مى‏ کند و پشت سر او نماز مى‏ خواند.

دلیل بر نظریۀ صحیح در میان دانشمندان اسلامى است که زمین هرگز از وجود حجت که با دلائل و براهین آشکار براى خدا قیام مى‏کند، خالى نمى‏ ماند.

4- امید‌‌بخشى

در میدان‌هاى نبرد، تمام کوشش سربازان زبده و فداکار معطوف این امر است که پرچم سپاه، در برابر حملات دشمن همچنان در اهتزاز باشد و متقابلاً، سربازان دشمن دائماً مى‏کوشند تا پرچم آنها را سرنگون سازند.

چرا که برقرار بودن پرچم. مایۀ دلگرمى سربازان و تلاش و کوشش مستمر آنهاست.
همچنین، وجود فرماندۀ لشکر در جایگاه فرماندهى، هرچند ظاهراً خاموش و ساکت باشد. خونِ گرم و پرحرارتى را در رگ سربازان به گردش در مى ‏آورد و آنها را به تلاش بیشتر وامی‏دارد که فرماندۀ ما زنده است.

و پرچممان در اهتزاز! اما هرگاه خبر قتل فرمانده در میان سپاه پخش شود. یک لشکر عظیم با کارآیى فوق‌العاده، یک مرتبه روحیۀ خود را مى‏بازد و متلاشى مى‏ گردد.
رئیس یک جمعیت یا یک لشکر، مادام که زنده است، هرچند مثلاً در سفر یا فرضاً در بستر بیمارى باشد، مایۀ حیات و حرکت و نظم و آرامش آنهاست،

ولى شنیدن خبر از دست رفتن او، غبار یأس و نومیدى را بر جان همگان مى‏ نشاند. جمعیت شیعه، طبق عقیده ‏اى که به وجود امام زنده دارد، هرچند او را در میان خود نمى ‏بیند.

اما خود را تنها نمى ‏داند و اثر روانى این عقیده در روشن نگهداشتن چراغ امید در دل‌ها و وادار ساختن افراد به خودسازى و آمادگى براى آن قیام بزرگ جهانى، کاملاً قابل درک است.
پروفسور هانرى کربن، استاد فلسفه در دانشگاه سوربن و مستشرق

 

فقید فرانسوى مى ‏گوید:

به عقیدۀ من، مذهب تشیّع تنها مذهبى است که رابطۀ هدایت الاهی را میان خدا و خلق براى همیشه نگه‌داشته است و به طور مستمر و پیوسته، ولایت را زنده و پابرجا مى‏ دارد.
مذهب یهود، نبوت را که رابطه ‏اى است واقعى میان خدا و عالم انسانى، در حضرت کلیم ختم کرده و پس از آن به نبوّت حضرت مسیح و حضرت محمد (ص) اذعان ننموده است و رابطۀ مزبور را قطع مى‏ کند.

همچنین مسیحیان در حضرت مسیح متوقف شده ‏اند. اهل‌سنت از مسلمانان نیز در حضرت محمد(ص)  توقف کرده و با ختم نبوت در ایشان، دیگر رابطه‏اى میان خالق و مخلوق، موجود نمى ‏دانند.

تنها مذهب تشیّع است که نبوت را با حضرت محمد(ص) ختم شده مى‏ داند، ولى «ولایت» را که همان رابطۀ هدایت و تکمیل مى ‏باشد، بعد از آن حضرت و براى همیشه زنده مى ‏داند.

 


برچسب ها: .چرا امام زمان وجود دارد. – .دلیل زنده بودن امام زمان-دلیل وجود مهدی.

.برگرفته از کتاب خورشید هستی. . .(تالیف: موسسه قرآن و نهج البلاغه).

 

کانال جامع دو نور در ایتا:
https://eitaa.com/twonoor
کانال جامع دو نور در تلگرام:
https://t.me/twonoor

 

 

فواید وجود امام زمان. فواید وجود امام زمان. فواید وجود امام زمان. فواید وجود امام زمان فواید وجود امام زمان. فواید وجود امام زمان. فواید وجود امام زمان. فواید وجود امام زمان. فواید وجود امام زمان. فواید وجود امام زمان. فواید وجود امام زمان. فواید وجود امام زمان. فواید وجود امام زمان. فواید وجود امام زمان. فواید وجود امام زمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به این مطلب امتیاز دهید:
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید